Кульбабська Олена Валентинівна

Завідувач кафедри сучасної української мови (з 25.09.2013 до 03.03.2020)Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доктор філологічних наук, професор

Кульбабська Олена Валентинівна народилася 23 березня 1963 року в Єкатеринбурзі. Упродовж 1970–1980 рр. навчалася в Криворізькій середній школі № 59 (Дніпропетровська обл.).

1980 року вступила на філологічний факультет Чернівецького державного ордена Червоного прапору університет, який успішно закінчила 1985 року, отримавши диплом із відзнакою за спеціальністю „Російська мова та література” та кваліфікацію „Філолог. Викладач”. За розподілом два роки працювала вихователем у дошкільному навчальному закладі № 2 заводу „Кварц” (м. Чернівці).

З 1987 р. працює в Чернівецькому університеті: спочатку на посаді асистента кафедри сучасної російської мови, а з 1996 р. – асистента кафедри сучасної української мови. Упродовж 1991–1996 рр. здобула другу освіту, отримавши диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю „Українська мова і література” та кваліфікацію „Філолог. Викладач”. 1998 р. у Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника під керівництвом доктора філологічних наук, професора Гуйванюк Н. В. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.02.01 – „Українська мова” на тему: „Напівпредикативні конструкції в сучасній українській мові”.

З 2001 року – доцент Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Упродовж 2005–2006 рр. – заступник декана з питань науки та комп’ютеризації. З 2006 р. до 2009 р. – докторант кафедри сучасної української мови. Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 – „Українська мова” захистила 2011 р. у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (спеціалізована вчена рада Д 76.051.07). Тема дослідження – „Вторинна предикація: семантична та морфолого-синтаксична типологія”, науковий консультант – проф. Н.В.Гуйванюк Вчене звання професора отримала 2014 р.

З 2004 р. і до 2012 р. – учений секретар спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій зі спеціальностей 10.02.01 – „Українська мова” та 10.02.04 – „Германські мови” в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, а з 2014 р. – заступник голови цієї спецради. До того ж є членом спеціалізованої вченої ради К20.051.02 для захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 10.02.01 – „Українська мова” в ДВНЗ „Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника” (починаючи з 2013 р.).

Із серпня 2013 по 03.03.2020 рр. виконувала обов’язки завідувача кафедри сучасної української мови ЧНУ, член науково-технічної ради університету (із 2013 р.). Нині – професор кафедри. Під керівництвом професора Олени Кульбабської захищено 4 кандидатські дисертації.

Читає лекційні курси „Сучасна українська мова: синтаксис”, „Основи синтаксичної номінації”, „Основи мовознавчих досліджень”, „Вступ до спеціальності”, „Методика викладання української мови в ЗВО”, „Інноваційні технології викладання української мови в ЗЗСО”, а також спецкурси: „Категорійна структура вторинної предикації”, „Складні випадки аналізу простого речення”, „Модульні технології вивчення синтаксису української мови”, „Науковий семінар”. Керує секцією НДРС „Граматичні категорії та поняття: структурно-семантичний і методичний аспекти”, написанням магістерських робіт, педагогічною та асистентською практиками студентів V курсу, науковими роботами учнів-слухачів Буковинської Малої академії наук. 

Читає лекції вчителям Чернівеччини в Інституті педагогічної післядипломної освіти, інтенсивний курс сучасної української мови для учнів Заставнівської гімназії.

Наукові інтереси – проблеми функційної граматики, семантичні та стилістичні аспекти дослідження мовних явищ, методика викладання української мови.

Автор близько 290 публікацій, із них понад понад 240 наукових: 5 – монографій, 235 статей – у фахових виданнях); 28 – навчально-методичного характеру, у т. ч. 6 навчальних посібників з грифом МОНУ і 3 – з грифом ЧНУ (у співавторстві).

Кульбабська О.В.

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.

Cподобалась сторінка?

Close

Ви можете поділитись нею з друзями у соціальних мережах або надіслати посилання на неї у месенджери...