Державний іспит із «Методики навчання української літератури в ЗЗСО»

Дія – основний ключ до успіху (П. Пікассо)

Комплексний державний іспит із базових курсів

«Методика навчання української мови в закладах загальної середньої освіти»
та
«Методика навчання української літератури в закладах загальної середньої освіти»


Програма навчальної дисципліни
«Методика навчання української літератури 
в закладах загальної середньої освіти»

ЗАВАНТАЖИТИ PDF


Орієнтовний перелік питань до державної підсумкової атестації
з методики навчання української літератури в ЗЗСО

 (для бакалаврів ІV-го курсу
спец. «Середня освіта (українська мова та література)» та «Філологія (українська мова та література)»)

1. Вивчення творів різних жанрів на уроці української літератури.
2. Види читання в загальноосвітній школі.
3. Вимоги до сучасного уроку літератури, критерії його ефективності.
4. Вимоги до шкільного літературного кабінету.
5. Джерела вивчення біографії письменника.
6. Завдання з літератури як спосіб управління навчальною діяльністю.
7. Завдання літературної освіти відповідно до сучасної концепції національної школи.
8. Зміст і структура підручників з української літератури для загальноосвітніх шкіл.
9. Зміст і структура шкільного курсу літератури.
10. Зміст і структуру програми з української літератури для загальноосвітніх шкіл.
11. Літературна творчість учнів, збирання фольклору, літературні екскурсії та походи.
12. Літературні вечори, читацькі конференції, диспути.
13. Методи навчання на уроках літератури.
14. Методичне забезпечення та обладнання уроку літератури.
15. Методичні форми і прийоми роботи над образом-персонажем.
16. Міжпредметні зв’язки на уроках літератури в загальноосвітній школі.
17. Наочність і технічні засоби на уроках літератури.
18. Обсяг, систему й методику вивчення питань теорії літератури в 5‑8 класах.
19. Основні вимоги до знань і вмінь учнів з літератури в 9 класі.
20. Основні вимоги до знань і вмінь учнів з літератури у 5 класі.
21. Основні вимоги до знань і вмінь, набутих учнями в процесі вивчення літератури в 10 класі.
22. Основні етапи літературного розвитку школяра.
23. Основні етапи роботи над художнім твором та підготовку учнів до сприймання твору.
24. Основні критерії оцінювання учнівських письмових робіт з літератури, аналіз таких робіт.
25. Основні методичні посібники з української літератури, їх значення й використання.
26. Особливості аналізу художніх творів у системі оглядового вивчення творчості письменника.
27. Особливості вивчення біографії письменника.
28. Особливості вивчення епічних творів на уроках української літератури.
29. Особливості вивчення ліричних творів на уроках української літератури.
30. Особливості вивчення літературознавчих статей.
31. Особливості вивчення мови художнього твору в загальноосвітній школі.
32. Особливості вивчення особливостей стилю письменника.
33. Особливості вивчення фольклорних творів.
34. Особливості вступних уроків до вивчення курсу літератури й окремих розділів.
35. Особливості методики викладання української літератури як науки й навчальної дисципліни.
36. Зв’язок методики викладання української літератури з іншими навчальними дисциплінами.
37. Особливості підсумкових занять як завершального етапу вивчення твору чи творчості письменника.
38. Особливості розвитку писемного мовлення учнів.
39. Особливості складання плану епічного твору як однієї з форм текстуальної роботи в процесі його вивчення.
40. Особливості сучасної шкільної лекції як методу навчання на уроках літератури.
41. Особливості тематичної атестації на уроках літератури.
42. Особливості уроків позакласного читання.
43. Особливості уроку літератури: його специфіка, ефективність, мотиваційне забезпечення.
44. Особливості формування в учнів теоретико-літературних понять.
45. Письмові роботи з літератури в 10-11 класах.
46. Підготовка вчителя до уроку літератури.
47. Позакласна робота з літератури.
48. Проблемність на уроках літератури та шляхи створення проблемних ситуацій.
49. Професійні якості вчителя-словесника.
50. Різновиди планів епічного твору.
51. Роль шкільного підручника. Методика використання підручника в процесі вивчення літератури.
52. Система занять з вивчення художнього твору.
53. Специфіка вивчення драматичних творів.
54. Ставлення учнів до літератури як педагогічної та соціальної проблеми.
55. Структура програми з української літератури для закладів загальної середньої освіти.
56. Структура уроку з літератури.
57. Українська література як навчальна дисципліна в шкільній програмі.
58. Форми (види) самостійної навчальної роботи учнів на уроках літератури.
59. Форми й методи вивчення біографії письменника.
60. Способи оптимізації сучасного уроку літератури..


 Навчальні програми з української літератури
(5–11 класи)

5–9 класи.Рівень стандарту

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

10–11 класи.Рівень стандарту

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

10–11 класи. Профільний рівень

ЗАВАНТАЖИТИ PDF


Чинні підручники з української літератури для закладів загальної середньої освіти

Електронні версії дивись на сайті Інституту модернізації змісту освіти за покликанням:
https://imzo.gov.ua/pidruchniki/elektronni-versiyi-pidruchnikiv/


sepp 31

Думай про успіх, уявляй собі успіх, і ти пустиш у хід силу, що здійснює бажання (Н. Піл)

Матеріал підготувала
голова Екзаменаційної комісії – проф. Олена КУЛЬБАБСЬКА
(Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича)

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.

Cподобалась сторінка?

Close

Ви можете поділитись нею з друзями у соціальних мережах або надіслати посилання на неї у месенджери...