Практичний кейс: Розряди прислівників. Ступені порівняння прислівників

Якщо правильно пояснити людям «навіщо», то вони завжди знайдуть спосіб «як» (Джордан Белфорт)

02.12.2018 4

Узагальнення та систематизація знань, умінь і навичок із теми:
 «Розряди прислівника. Ступені порівняння означальних прислівників. Правопис прислівників»

НАВЧАЛЬНИЙ КОНТЕНТ

kinokamera Актуалізація опорних знань

Тема: Написання прислівників.
Словниковий диктант «Перевір себе!»

02.12.2018 4

 «І сонце, й сніг, і ожеледь, все разом...»

Ліна Костенко

І сонце, й сніг, і ожеледь, все разом.
І я не знаю, це весна чи ні?
Сваровськи би позаздрив дивним стразам,
що мерехтять у мене на вікні.

Не встигне поле зазимків злякатись,
не встигне вийти річка з берегів, —
Весна пливе під парусом акацій,
Зима пливе під парусом снігів.

users 1  Шановні МАНівці Буковини!

Два тижні тому раділи ми весняному сонечку, а в ці дні гуляє Буковиною Явдоха. «І я не знаю, це весна чи ні?».Це ніби про неї перлинні рядки Ліни Костенко, день народження якої ми відзначаємо нині – 19 березня. Нехай «Зима пливе під парусом снігів», дні її панування вже не довгі. І я щиро бажаю Вам інших кольорів, окрім білого й чорного, у спектрі Вашого настрою!

1

На попередньому занятті ми встановили, що прислівник особлива частина мови, яка має граматичне значення (означає ознаку ознаки), є незмінюваною частиною мови, здебільшого є похідним від інших самостійних частин мови утворенням, виконує функції головних і другорядних членів речення.

Нині спробуємо віднайти відповідь на запитання: за якими ознаками можна згрупувати прислівники в розряди.

map location Рушаймо вперед!

Лексико-граматичні розряди прислівників

У сучасній українській мові прислівники класифікують за лексичним значенням та роллю в реченні на такі розряди (групи):

 • означальні
 • обставинні
 • безособово-предикативні
 • модальні.

bookmark 1 NOTA BENE!  У шкільній граматиці виокремлюють лише перших два розряди – означальні та обставинні.

21.11.2020 11

Означальні прислівники в сучасній українській мові

охоплюють три підгрупи:

 • якісно-означальні;
 • кількісно-означальні;
 • способу або образу дії.

Якісно-означальні прислівники – 

виражають якісні ознаки дії або стану, відповідаючи на питання ЯК? Їх утворюємо від основ якісних прикметників за допомогою суфіксів -о, -е.
Напр.: гарно, розумно, гаряче, добре.

 

 

 

Кількісно-означальні прислівники –

виражають міру або ступінь вияву дії, стану або якісної ознаки, ступінь інтенсивності дії та відповідають на питання СКІЛЬКИ? НАСКІЛЬКИ? ЯКОЮ МІРОЮ  ЯК БАГАТО?
Напр.: двічі, утричі, дуже, занадто, надзвичайно.

 

 

 

Прислівники способу або образу дії – 

вказують, по-пенше, на спосіб дії, тобто на спільне або роздільне виконання дії, по-друге, виражають порівняльне значення та відповідають на питання ЯКИМ СПОСОБОМ? ЯК ХТО або ЩО? Напр.: гуртом, уплав, по-нашому, по-українськи, дзигою, соловейком

 21.11.2020 9

Обставинні прислівники в сучасній українській мові

охоплюють чотири підгрупи:

 • часу;
 • місця;
 • причини;
 • мети;
 • допусту (один прислівник наперекір)..

Прислівники часу – 

характеризують дію за часовими відношеннями й відповідають на питання КОЛИ? ЯК ДОВГО? ДОКИ? Напр.: тепер, колись, віддавна, щороку, завжди.

 

Прислівники місця – 

визначають дію за просторовими відношеннями й відповідають на питання ДЕ? КУДИ? ЗВІДКИ? Напр.: угорі, вниз, здалеку, праворуч.

 

Прислівники причини –

виражають причину дії та відповідають на питання ЧОМУ? ЧЕРЕЗ ЩО? З ЯКОЇ ПРИЧИНИ? Напр.: зопалу, згарячу, зозла, знічев’я, на зло, намисне.

Прислівники мети – 

репрезентують мету дії та відповідають на питання ДЛЯ ЧОГО? НАВІЩО? З ЯКОЮ МЕТОЮ? Напр.: умисно, наперекір,  напоказ.

2

Безособово-предикативні прислівники в сучасній українській мові

Прислівники зазначеного вище розряду (їх ще називають категорією стану) функціюють у ролі присудка в простих односкладних – безособових – реченнях. Вони можуть виражати:

 • стан природи: тихо, вітряно, морозно, хмарно, сонячно;
 • психічний або фізичний стан людини: соромно, душно, страшно, байдуже, досад­но, кривдно, образливо, радісно, приємно, лінь, гріх',
 • потребу, доцільність дії: треба, потрібно, доцільно, необхідно, можна, важ­ливо, варто, пора',
 • відсутність: ніде, ніколи, нема, не видно.

Наприклад: Дівчині весело (холодно, лячно, байдуже). Надворі холодно (спекотно, сухо).

 1

Модальні прислівники в сучасній українській мові

Прислівники цього розряду дають мовцеві змогу виявити ставлення до повідомлюваного. У реченні вони є вставними словами на зразок мабуть, очевидно, безперечно, може, на жаль, на щастя, по-моєму, по-перше, по-друге тощо. Наприклад: Мабуть, ніщо так не радує людський зір, як зримий результат роботи (Ю. Мушкетик).


 Ступені порівняння означальних прислівників

Якісно-означальні прислівники, прислівники міри і ступеня утворюють такі ступені порівняння:

 • вищого;
 • найвищого.

Наприклад: легко – легше – найлегше; гірко – гіркіше – найгіркіше, багато – більше.

bookmark 1 NOTA BENE!  Вищий і найвищій ступені порівняння якісно-означальних прислівників творяться так само, як і ступені порівняння прикметників.

Творення ступенів порівняння означальних прислівників

ВИЩИЙ СТУПІНЬ ПОРІВНЯННЯ 

утворюємо в такий спосіб:

 • додаванням суфіксів -ШЕ або -ІШЕ. Напр.: довгодовше, тепло – теплішепроста форма;
 • через зміну основи (суплетивно), напр.: гарнокраще, ліпше; поганогірше  проста форма;
 • додаванням слів БІЛЬШ або МЕНШ, напр.: зрозумілобільш зрозуміло; вдаломенш вдало складена форма;

НАЙВИЩИЙ СТУПІНЬ ПОРІВНЯННЯ

утворюємо за допомогою:

 • частки-префікса -НАЙ, який додаємо до форми вищого ступеня. Напр.: веселовеселішенайвеселіше; дорогодорожченайдорожче – проста форма;
 •  додаванням до прислівника слів НАЙБІЛЬШ або НАЙМЕНШ, напр.: продуктивнонайбільш продуктивно, вдалонайменш вдало.

 

16.11.2019 1

 Намотай на вус!

bookmark 1 Кінцевий суфікс в простій формі вищого ступеня порівняння може опускатися (здебільшого в поетичному та усному мовленні). Наприклад: ясніш, скоріш.

bookmark 1 Прикметникові суфікси -к-, -ок-, які входять до основ прислівника, усічуються перед суфіксом -ш(е), напр.: швидко – швидше; широко – ширше.

bookmark 1 Для увиразнення або уточнення значення прислівників вищого ступеня порівняння вживають слова ЗНАЧНО, БАГАТО, НАБАГАТО, ТРОХИ, ЩЕ, КУДИ. Наприклад: значно швидше, набагато краще, куди дешевше.

 bookmark 1 Щоб увиразнити значення прислівників найвищого ступеня порівняння, використовують префікси ЯК-, ЩО-. Наприклад: якнайдешевше, щонайдешевше.

bookmark 1 Завдяки близькості значень прості та складені форми ступенів порівняння прислівників є граматичними синонімами. Пор.: Найгрізніше мовчить гроза (В. Симоненко). — Найбільш грізно мовчить гроза.

Проте вживаємо їх неоднаково:

 • прості форми — загальновживані,
 • складені — функціюють здебільшого в офіційно-діловому та науковому стилях, напр.: У стислому переказі зміст передається більш коротко, ніж у докладному. Найбільш повно правила орфографії викладено в “Українському правописі”.

bookmark 1 Кількісно-означальні прислівники БАГАТО, МАЛО, що вказують на інтенсивність вияву дії або ознаки, треба відрізняти від:

 • неозначено-кількісних числівників, які сполучаються з іменниками та означають неконкретну кількість предметів або осіб, явищ, понять. Пор.: 
  Поїдеш далеко, Побачиш багато (присл. зі значенням «у великій кількості»; протилежне «мало») та Рідні пісні навіювали на нього багато споминів (Олесь Гончар) – числівник;
 • іменника, напр.: Багатьом не повернутись уже ніколи до рідних своїх хат (Олександр Довженко).
 • bookmark 1 За будовою прислівники бувають:
  прості (одна основа): радісно, нескінченно, замолоду, раптом, наприкінці, по-новому;
  складні (дві основи одним словом): власноручно, босоніж, насамперед, обабіч, нашвидкуруч, віч-на-віч, всього-на-всього;
  складені (пишуться двома і більше словами): кінець кінцем, одним одно, сам на сам, раз у раз, все одно.

sepp 11

ПОПРАЦЮЙТЕ НА НАВЧАЛЬНОМУ ТРЕНАЖЕРІ ІЗ ТЕМИ 

«Прислівник як частина мови. Розряди прислівників. Правопис прислівників»
за покликанням: https://webpen.com.ua/

2

Дорогі друзі!

 Успіхів Вам в опануванні граматики української мови!


 Матеріал підготувала
доктор філол. наук, проф. Олена КУЛЬБАБСЬКА
(Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.

Cподобалась сторінка?

Close

Ви можете поділитись нею з друзями у соціальних мережах або надіслати посилання на неї у месенджери...