Практичний кейс: Лексика української мови за походженням і вживанням

Мова – найважливіший національний ідентифікатор, завдяки якому кожна нація вирізняється з-поміж инших, усвідомлюючи себе самодостатнім та
самочинним суб’єктом історії (Ольга Федик)

02.12.2018 4

Узагальнення та систематизація знань, умінь і навичок із теми:
 «Лексика української мови за походженням. Правопис слів іншомовного походження (орфографія)»

НАВЧАЛЬНИЙ КОНТЕНТ

kinokamera Актуалізація опорних знань

Тема: Іншомовні слова. Практикум

Анна Огойко: експрес-урок для підготовки до ЗНО

02.12.2018 4

16.11.2019 1

 

 

 Розв’яжіть тестові завдання попередніх років ЗНО за навчальним посібником:
Українська мова. Тестові завдання. 5–11 класи : [посібник] / [авт.-укл. : Н. В. Гуйванюк, В. О. Бузинська, О. В. Кардащук, О. В. Кульбабська, Н. О. Руснак, Л. М. Томусяк]. – 4-те вид., стереотипне. – К. : ВЦ „Академія”, 2018. – 514 с.

 

                             

                                                     Картка 1 

І. Як називаються слова, якими користуються люди певних професій?

 1. Діалектні.
 2. Загальновживані.
 3. Неологізми.
 4. Професійні.
 5. Запозичені.

ІІ. У якому рядку подані синоніми до запозичених слів: негоціант, афіша, нюанс, аплодисменти, бард?

 1. Меценат, картина, нота, аплодувати, боян.
 2. Продавець, запрошення, можливість, турбота, митець.
 3. Купувати, оголосити, відтінити, плескати, поетизувати.
 4. Продавати, запросити, відтинати, турбуватися, співати.
 5. Купець, оголошення, відтінок, оплески, поет.

ІІІ. Укажіть рядок, у якому всі слова є застарілими.

1. Розмова, суфікс, сокіл, блакить, рейтинг.
2. Почуття, лексика, модальність, мармур, мушля.
3. Свобода, літо, комедіант, форель, фонетика.
4. Урядник, писар, ратай, свічадо, рекрут.
5. Ручка, хмара, самотність, нейрон, каламбур.

ІV. Укажіть рядок, у якому всі слова є діалектизмами.

1. Какаду, фієста, забуття, оселедець, фантастика.
2. Телефон, киптар, цукерки, соната, мікрофон.
3. Комедія, джерело, термос, контроль, мандарин.
4. Путня, раятися, бесаги, когут, ріпа.
5. Лист, коромисло, предикат, барабуля, сумка.

V. Укажіть речення, у якому наявна застаріла лексика?

1. Вітер заснув, затих і тільки зрідка колишеться серед земного листя  (Б. Грінченко).
2. Дорога круть пішла вгору — до вершини перевалу залишалося не більш п’яти кілометрів (Р. Іваничук).
3. Телефон у квартирі у мене торохтів, наче коробка з сірниками, яка котиться з височезних сходів (В. Коротич).
4. Скуту зимою природу голубило по-весняному радісне сонце, всіваючи віття дерев “сльозами” (Р. Бурлака).
5. Місяць був ясний, блискучий, як золотий турецький ятаган (Г. Тютюнник).

                                                     Картка 2 

І. У якому рядку всі слова запозичені?

 1. Стельмах, швець, тесля, монтажник, корж.
 2. Бузок, фіалка, торт, клапоть, синиця.
 3. Драма, розповідь, трагедія, оповідання, роман.
 4. Чорнобривець, очерет, куліш, гайворон, полуниця.
 5. Магістраль, футбол, агент, революція, акція.

ІІ. У якому рядку схарактеризовано загальновживані слова?

 1. Уживають тільки в певній місцевості.
 2. Відомі всім і використовуються всіма.
 3. Уживають для надання висловленню виразності та емоційності.
 4. Вийшли з активного вжитку.
 5. Уживають тільки групи людей, об’єднаних певною професією.

ІІІ. Укажіть рядок, у якому всі слова застарілі.

1. Челядь, кожух, чуб, мереживо, вулик.
2. Віхола, зело, диякон, раятися, ятаган.
3. Вівтар, гостинець, круча, добро, комора.
4. Шаровари, путівець, крупа, кропива, дощ.
5. Рекрут, княгиня, онучі, губернатор, неньо.

ІV. Укажіть рядок, у якому всі слова є діалектизмами.

1. Вила, клуня, граблі, сіно, тин.
2. Ґазда, комин, зело, стежка, рало.
3. Шуфля, хата, плас, пліт, ватра.
4. Фіра, квочка, кістка, гостинець, майно.
5. Путня, постоли, черес, хороми, ґралі.

V. Укажіть речення, у якому є діалектизми.

1. Любіть красу своє мови,Звучання слів і запах слів:Це квітка ніжна і чудова Коханих батьківських степів (Г.Масенко).
2. Під деревами, на білому, як цукор снігу, сіткою лягла тінь (М.Коцюбинський).
3. Довкола сплять, порозкидавшись, десятки його легінів, і тільки він не може лягти: чекає, доки з’явиться на небі безліч птиць, що звістять йому звільнення (В.Шевчук).
4. Усяка волоцюга тут тягається — так і дивись! Ну, народ! (Б.Грінченко).
5. Зібралися три сини вдовиці, осідлали коней вороних і поїхали з побратимами на рать (Укр. легенда).

                                                     Картка № 3

 І. Укажіть рядок, у якому всі слова є загальновживаними.

1. Казанок, інтерв’ю, рискаль, гіпотеза, географія.
2. Коваль, Україна, солодощі, когут, рука.
3. Сокіл, майстриня, решето, фраза, журі.
4. Сміх, крига, правиця, кожух, місяць.
5. Кольє, тріумф, сажа, трюмо, черес.

ІІ. Які слова вживають тільки жителі певної місцевості?

 1. Професійні.
 2. Запозичені.
 3. Терміни.
 4. Неологізми.
 5. Діалектні.

ІІІ. У якому рядку до всіх запозичених слів правильно дібрані відповідники? 

 1. Турнір-змагання, торт-пиріг, неологізм-старий, фонтан-водограй.
 2. Анемія-недокрів’я, брифінг-зустріч, афіша-виставка, лайнер-корабель.
 3. Лауреат-переможець, гонорар-винагорода, еластичний-гнучкий, оптимальний-найкращий.
 4. Плац-площа, азбука-абетка, бард-митець, автобіографія-біографія.
 5. Горизонт-крайнебо, декрет-указ, рецензія-резолюція, сервіс-обслуговування.

ІV. Укажіть рядок, у якому всі слова є діалектизмами.

1. Коливо, бутарня, голос, стріха, кирниця.
2. Шушерепки, шлях, дрібушка, молода, крижмо.
3. Рискаль, квочка, добро, комин, степ.
4. Фіра, когут, чуберка, визір, шуфля.
5. Одвірок, лопатки, фасулі, двір, палець.

V. Укажіть речення, у якому є діалектизми.

1. Дощ пройшов шовковою ходою і лишив на місті краплі сліз (В.Сосюра).
2. Я сяяв, і вони посміхалися мені з розумним смутком (Л.Бєжин).
3. Тепер Іван був уже легінь, стрункий і міцний, як смерічка, мастив кучері маслом, носив широкий черес і пишну кресаню (М.Коцюбинський).
4. Тіні від дерев покоротшали — полудень (Є.Айпін).
5. Знову сад опустошений кличе, Так трояндно підносить руки... (С.Кирилюк).

                                                     Картка № 4

 І. Укажіть рядок, у якому всі слова є загальновживаними.

1. Правиця, одяг, взуття, коромисло, криниця.
2. Іграшка, турбота, телевізор, книгарня, коледж.
3. Весілля, вівтар, юність, портфель, авторитет.
4. Вивірка, виставка, понеділок, поет, перстень.
5. Башта, парта, рать, мрія, дитинство.

ІІ. Укажіть рядок, у якому всі слова є термінами.

1.  Бароко, романтизм, підручник, театр, порівняння.
2. Магнітола, афіша, колібрі, модернізм, квітник.
3. Цирк, повітря, апартаменти, журналістика, новела.
4. Косинус, синус, суфікс, гіпотенуза, префікс.
5. Відродження, нахил, костюмер, авангардизм, грамота.

ІІІ. Укажіть рядок, у якому всі слова застарілі.

1. Робітник, селянин, прогрес, перемога, мрія.
2. Адвокат, товариш, потомки, офіцери, вальс.
3. Челядь, вождь, джура, притча, ланіти.
4. Біг, слова, прибій, атака, уста.
5. Баскетбол, супутник, знання, пієтет, грот.

ІV. Які слова виформовують основу лексики української мови?

 1. Неологізми.
 2. Історизми.
 3. Загальновживані.
 4. Архаїзми.
 5. Запозичені.

V. У якому реченні вжито діалектне слово?

 1. І махає сосновими крилами придеснянський зелений край (В. Мордань).
 2. Не той голова, що дуже кричить, а той, що вміє навчить (Народна творчість).
 3. Гейзери – гарячі джерела, що періодично фонтанують водою або парою (З підручника).
 4. Більше нічого не сказав Чіпка, не поклонився навіть старшині волосній (Панас Мирний).
 5. Десь курився синій димок од ватри (М. Коцюбинський).

                                                     Картка № 5

 І. До якого стилю належить поданий текст? Каштан – рід рослин родини букових.
Дерева з видовжено-ланцетними листками і прямостоячими сережками (З підручника).

1. Художній.
2. Науковий.
3. Публіцистичний.
4. Офіційно-діловий.
5. Епістолярний.

ІІ. У якому реченні вжито запозичені слова?

 1. Туди не заходить ні одна людська душа, лиш іноді у свята мій неньо (О. К обилянська).
 2. З лодій виходили сірі постаті. То були вої в кольчугах (Р. Іваничук).
 3. Назва „академія” прийшла до нас зі Стародавньої Греції і пов’язана з ім’ям персонажа грецьких міфів Академа (З підручника).
 4. Чернігівці ж теж не ликом шиті, теж розуміють, до чого воно йдеться (В. Кулаковський).
 5. Літній ранок голоси пташині насипає місяцю в ріжок (П. Сингаївський).

ІІІ. Укажіть рядок, у якому всі слова застарілі.

1. Кришталь, бланк, кубок, десниця, фіра.
2. Установа, місія, плахта, намітка, горбатка.
3. Графиня, кольчуга, карета, муж, шолом.
4. Мірошник, білочка, фламінго, соната, трон.
5. Наймит, панщина, камінь, пластівці, ромашка.

ІV. Укажіть рядок, у якому всі слова є діалектизмами.

1. Отара, буряк, черес, ластівка, журнал.
2. Мармелад, курган, дєдьо, путня, сукня.
3. Листя, хмари, картопля, панчоха, лице.
4. Великдень, передзвін, викуп, фасулі, шпаргат.
5. Рискаль, кружка, шуфля, мнясо, плай.

V. Укажіть речення, в якому є застарілі слова.

1. Волошка ночі вже цвісти не хоче, Волошка ночі вже не пахне сном (М.Гнатюк).
2. Немов кларнети, що завжди прагнуть вище за всіх отримати вгору високі тополі (О.Іваненко).
3. Я повний приязні до сонця і йду просто на нього, лице в лице (М.Коцюбинський).
4. Все упованіє моє На тебе, мій пресвітлий раю, На милосердіє твоє, Все упованіє моє. На  тебе, мати, возлагаю, Святая сило всіх святих (Т.Шевченко).
5. Поезія — це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі (Л. Костенко).

 21.11.2020 12

                                                      Картка № 6 

І. Укажіть рядок, у якому всі слова є загальновживаними.

1. Табу, башта, файно, таксі, край.
2. Епігон, флейта, ніжність, гіпотеза, фіра.
3. Температура, земля, корифей, любов, струм.
4. Путня, козак, місто, вода, гарнір.
5. Увага, згода, матір, речник, корида.

ІІ. Укажіть рядок, у якому всі слова є термінами.

1. Істина, мовознавство, концерт, кенгуру, дієслово.
2. Окріп, конференція, зозуля, префікс, весна.
3. Керівник, хустка, малина, корінь, дифузія.
4. Кореляція, координація, синус, асиміляція, бароко.
5. Кемпінг, морозиво, дзеркало, ін’єкція, апельсин.

ІІІ. Укажіть рядок, у якому всі слова застарілі.

1. Царівна, вексель, фантазія, двір, сонце.
2. Сестра, клен, князівство, мрія, стіл.
3. Клака, концерт, зірка, блакить, рослини.
4. Хустина, суниця, прикраса, булава, перстень.
5. Жупан, війт, наймичка, піїт, рать.

ІV. Укажіть рядок, у якому всі слова є діалектизмами.

1. Ковбаса, чічка, тополя, барвінок, мнєсо.
2. Староста, цінність, олівець, ковач, вуйко.
3. Пательня, путня, варги, трайстра, бульба.
4. Когут, печиво, королівство, додаток, малюнок.
5. Дівчина, благодать, галушка, гіпотеза, костюм.

V. У якому реченні вжито авторські неологізми?

1. В дощові дні хмари димують над самою улоговиною, звисаючи вогкими, сивими  пасмами на вершинах сусідніх скель (О. Гончар).
2. На світі той мудріший, хто найдужче любить життя (В. Симоненко).
3. Темні й невисокі гори здавались вищими серед гладенького рівного степу (І. Нечуй-Левицький).
4. На розмову тихосумну, на раду з тобою, опівночі падатиму рясно росою (Т. Шевченко).
5. Без мистецтва життя було б холодним, незатишним, непривітним (Л. Смілянський).

                                                     Картка  № 7 

І. Укажіть рядок, у якому всі слова є загальновживаними.

1. Основа, миска, арбітр, мрія, рать.
2. Поступ, перстень, зело, папір, плагіат.
3. Школа, дукати, нота, пенсне, парта.
4. Тема, літопис, коса, каганець, ковінька.
5. Зв’язок, звук, поверх, простір, естетика.

ІІ. Який словник пояснює лексичні значення слів?

 1. Фразеологічний.
 2. Орфографічний.
 3. Орфоепічний.
 4. Словник антонімів.
 5. Тлумачний.

ІІІ. У якому рядку всі слова запозичені?

 1. Недокрів’я, воротар, життя, душа, дорога.
 2. Шлях, пішник, шосе, стежина, плай.
 3. Ведмідь, корсетка, чабан, часопис, журнал.
 4. Акорд, ампутація, анемія, ватерполо, форвард.
 5. Літак, аероплан, журитися, професія, аудиторія.

ІV. Укажіть рядок, у якому всі слова є діалектизмами.

1. Надія, первоцвіт, писемність, кава, запис.
2. Тайстрина, визвір, казан, колодязь, клямка.
3. Бараболя, файний, держава, тьма, димар.
4. Пательня, літописання, рука, краса, звіт.
5. Клака, згоїна, сака, салом’як, трайстра.

V. Укажіть речення, у якому вжито застарілу лексику.

1. Звісна річ, усім тяжка розлука з тим, що називається життя (М. Рильський).
2. Різдво, колядують діти, вони пляшуть в кожній хаті, збирають гроші на завтрашній день (Д.Герасимчук).
3. Зимовий ранок засівав уже над землею, як перлами, срібним снігом (Г. Косинка).
4. Умре муж велій в власяніцє,Не плачте, сироти, вдовиці (Т. Шевченко).
5. Я — дерево. Я — сніг. Я — все, що я люблю, І, може, це і є моя найвища сутність (Л. Костенко).

                                                      Картка № 8

І. Укажіть рядок, у якому всі слова є загальновживаними.

1. Дошка, кантарка, річка, сум, прем’єра.
2. Надія, ґралі, довіра, турбота, фантазія.
3. Клич, птах, вітер, путівець, репродукція.
4. Дерево, стрілець, поступ, струмок, конференція.
5. Світло, феєрія, полум’я, мова, шуфля.

ІІ. Укажіть рядок, у якому всі слова є термінами.

1. Омонім, катет, епітет, мова, легенда.
2. Гіпербола, префікс, дільник, корінь, мрія.
3. Флексія, префікс, лексикологія, стенокардія, ортопедія.
4. Гіпотенуза, інфаркт, слово, слюсар, пісняр.
5. Ткач, лицар, книгар, учитель, корифей.

ІІІ. Укажіть рядок, у якому всі слова є історизмами.

1. Життя, зустріч, кадило, радник, піїт.
2. Комір, суддя, бунчук, палій, струм.
3. Директор, воротар, школяр, дослід, трамвай.
4. Стенографія, дівчина, простір, політика, мірошник.
5. Рать, отаман, гетьман, голота, смерди.

ІV. У якому рядку вжито авторські неологізми?

 1. Шлях-дорога в небокрай веде (М. Руденко).
 2. Столітні велетні доби, бувало, в бурю і негоду шумлять, дивуючи природу, і ждуть з піснями боротьби (О. Олесь).
 3. Хмари незграбними клубнями низько повзуть кудись далеко (В. Винниченко).
 4. Над озером пливла м‘яка тендітна тиша (М. Хвильовий).
 5. Людська душа тисячозвука, в гірськім одбита кришталі (М. Рильський).

V. Який словник пояснює значення запозичень?

 1. Діалектний словник.
 2. Фразеологічний словник.
 3. Енциклопедичний словник.
 4. Словник синонімів.
 5. Словник іншомовних слів. 

                                                     Картка № 9 

І. Укажіть рядок, у якому всі слова є загальновживаними.

1. Сокіл, рука, бранець, сонце, турбота.
2. Стіл, почуття, лексика, рукопис, ратний.
3. Офіцер, тепло, розмова, чесний, держава.
4. Спів, комедія, мати, кінь, пулярес.
5. Омонімія, сукня, гвер, джерело, ідея.

ІІ. Укажіть рядок, у якому всі слова є термінами.

1. Дифузія, амінокислота, наука, гороскоп, поні.
2. Педагогіка, портфель, теорія, аргумент, плід.
3. Магазин, коренеплід, аналогія, звичай, піднебіння.
4. Лексика, омонімія, амнезія, політологія, префікс.
5. Суфікс, уподобання, повітря, спектр, фільтр.

ІІІ. У якому реченні вжито застарілі слова?

 1. І соняхи, неначе скіфські вої, чекали сонця, спершись на списи (Б. Мозолевський).
 2. Поези, ноктюрни, перелюди і скерцо – причали його і позиції; здається, у них загубилося й серце, не зайве при ерудиції (М. Чернявський).
 3. Чекали зйомки, зали, павільйони, - чекало все! Іван косив траву (Л. Костенко).
 4. Праворуч із жита випурхує хмарка диму, а незабаром виражає і громіздкий корпус степового корабля (В. Малець).
 5. Кобзарі – українські народні співці, творці, виконавці та носії найкращих у світі народних пісень і дум (І. Глинський).

ІV. Які слова відтворюють колорит минулих епох?

1. Професійні.
2. Неологізми.
3. Загальновживані.
4. Застарілі.
5. Діалектні.

V. Укажіть речення, у якому наявна експресивна лексика.

1. В життя розкритій книзі Сторінок безліч є, в які вписати мусиш і ти життя своє (Р.Братунь).
2. Скільки можна мовчати? Дивися: Серце попелом сиплеться в ніч (С.Пантюк).
3. За сонцем хмаронька пливе, червоні поли розстилає, і сонце спатоньки зове у синє море (Т.Шевченко).
4.  Стояла я і слухала весну (Леся Українка).
5. Мотря з того часу у своїй хаті ніби на світ народилася (І.Нечуй-Левицький). 

                                                     Картка № 10 

І. Укажіть рядок, у якому всі слова є загальновживаними.

1. Попурі, таксі, ступінь, фото, мнєсо.
2. Вуаль, гелікоптер, круп’є, неп, файно.
3. Денді, поні, село, депо, прах.
4. Кантарка, господарство, амплуа, сомбреро, радіація.
5. Менталітет, перерва, вода, підлога, турбота.

ІІ. Укажіть рядок, у якому всі слова є термінами.

1. Виробництво, живопис, буржуа, канікули, інтермецо.
2. Путь, вміння, ступінь, табу, суспільство.
3. Фламінго, прибуток, лекція, пафос, комісія.
4. Пленум, телеграф, лупа, білет, соціологія.
5. Інфаркт, класицизм, синтаксис, омоніми, літературознавство.

ІІІ. Укажіть рядок, у якому всі слова застарілі.

1. Святиня, сопілка, подвиг, черес, любов.
2. Побратим, зразок, сіножать, воїн, шуйця.
3. Перепілка, поріг, красномовство, життя, дорога.
4. Військо, гердан, тінь, блаженство, гущавина.
5. Чернь, десниця, воєвода, рать, вої.

ІV. Укажіть рядок, у якому всі слова є діалектизмами.

1. Буда, гурман, ватра, кухня, гостинець.
2. Крашениці, бекмеси, файно, когут, лудіння.
3. Тісто, гиндик, гендляр, хороми, програма.
4. Паляниця, кобза, тин, користь, крупа.
5. Дядько, ґралі, піч, гостинець, бандурист.

V. У якому реченні вжито професійну лексику?

1. В шкіряних мішках і величних калитах стояли стоси старої, щирозолотої монети (І. Франко).
2. Наші вуличани, окрім хліборобства, ще мають і ремесло в руках: столярство, шевство, стельмахівство, бондарство і мірошництво (М. Стельмах).
3. Летять білі чайки під небом високим, летять білі чайки блакитного дня (М. Негода).
4. За нашу землю дорогу й кохану, я рад прийнять на себе всі вогні (В. Симоненко).
5. У пам’яті іде за мною слідом моє село, де плакав і радів (М. Сингаївський).

21.11.2020 8

                                                     Картка №11

 І. Укажіть рядок, у якому всі слова є загальновживаними.

1. Пустеля, постоли, малювання, стіл, путня.
2. Холод, уста, одяг, пательня, мрія.
3. Пісня, студенець, рать, півонія, жах.
4. Натура, покупець, полуниця, виступ, інтелігент.
5. Папір, волосся, кінь, правиця, археологія.

ІІ. Укажіть рядок, у якому всі слова є термінами.

1. Десант, гурт, привітний, доба, сеанс.
2. Грюкання, гурман, кандидат, комин , звук.
3. Пиріг, експедиції, комедія, аташе, сом.
4. Скальпель, ангіна, косинус, гіпотенуза, , відмінок.
5. Файний, гордість, сестра, просо, дорога.

ІІІ. Укажіть рядок, у якому всі слова є історизмами.

1. Парасоля, явище, фарба, клен, повір’я.
2. Вишивка, літера, рука, видання, герць.
3. Оборона, допуск, образ, олень, повінь.
4. Фортеця, пір’я, поганий, темрява, умова.
5. Смерди, атаман, князь, голота, бранка.

ІV. У якому реченні вжито діалектне слово?

1. Ранок, мов білий лелека, махає мені крилами (М. Сингаївський).
2. А косарі виходили у поле за хліб насущний кланятись землі (Б. Степанюк).
3. Ходить близько по мочарах у  червоних чоботятах, дивитися в прозору воду, ганить жаб’ячу породу (Д. Павличко).
4. Щоб дістатись до найдальших островів на океані і штурмувати Місяць та інші планети, теж потрібен хліб (О. Сидоренко).
5. На те воно й життя, щоб всюди жити, і радість життєву життям нести (І. Савич).

V. Які слова відтворюють нові уявлення про навколишній світ?

1. Неологізми.
2. Запозичені.
3. Історизми.
4. Загальновживані.
5. Професійні.

                                                     Картка № 12 

І. Укажіть рядок, у якому всі слова є загальновживаними.

1. Пріоритет, рать, бісектриса, молекула, емігрант.
2. Проблема, диспут, когут, редут, велосипед.
3. Подорож, пшениця, вікно, спостереження, лібрето.
4. Проблема, абажур, гугля, грамота, республіка.
5. Вернісаж, апеляція, травестія, бейсбол, путня.

ІІ. Укажіть рядок, у якому всі слова є термінами.

1. Прислів’я, проблема, природа, університет, земля.
2. Причина, республіка, береза, розтин, проміжок.
3. Діагональ, гіпербола, стакато, п’ятикутник, молекула.
4. Рука, дільник, склероз, мереживо, серце.
5. Спортзал, чисельник, множина, однина, відмінок.

ІІІ. Укажіть рядок, у якому всі слова є історизмами.

1. Сейм, правда, смола, полотно, осінь.
2. Ковзани, мрія, вексель, джерело, думка.
3. Вода, зневага, душа, пивовар, паритет.
4. Пристав, присяжний, глава, п’ятидесятник, воєвода.
5. Нота, зошит, вертоліт, вікно, золото.

ІV. Який словник пояснює значення слів української мови, які вживаються на певній території?

1. Фразеологічний.
2. Діалектологічний.
3. Енциклопедичний.
14. Тлумачний.
15. Орфоепічний.

 V. У якому рядку всі слова запозичені?

1. Передати, зробити, покосити, струсити, відпочити.
2. Дюшес, дубль, робітник, гай, слово.
3. Грандіозний, великий, успішний, талановитий, відомий.
4. Шлях, дорога, плай, магістраль, автобан.
5. Дефіс, діалект, вігвам, вернісаж, експорт. 

                                                     Картка № 13 

І. Укажіть рядок, у якому всі слова є загальновживаними.

1. Добро, радість, вивірка, місто, вуйко.
2. Боярин, щастя, правиця, ходити, сон.
3. Квітка, рать, день, годинник, оазис.
4. Дерево, мораль, гречка, досвід, студент.
5.  Благання, герой, намисто, промінь, когут.

ІІ. Укажіть рядок, у якому всі слова є термінами.

1. Детектив, какаду, множення, контакт, посол.
2. Прагнення, абстракція, знаменник, депо, місто.
3. Гуманізм, романтизм, чисельник, готель, кіло.
4. Генерація, гіпотеза, теорія, сезон, доказ.
5. Дифтонг, ділення, гіпотенуза, фонетика, бемоль.

ІІІ. Укажіть рядок, у якому всі слова є історизмами.

1. Панцир, отара, вовк, князь, об’єкт.
2. Володар, тінь, святиня, пивовар, пиріг.
3. Сопілка, граматика, кобза, траса, душа.
4. Отаман, кольчуга, чернь, голота, десниця.
5. Гетьман, золото, побратим, перець, перепілка.

ІV. Укажіть рядок, у якому всі слова є діалектизмами.

1. Гердан, гопак, вуйко, тінь, гурман.
2. Вивірка, пес, гиблий, курітко, гопак.
3. Квочка, буда, гемба, сіно, дзюра.
4. Стодола, гиндик, брова, дзиґар, бульба.
5. Фіра, файний, когут, гладущик, набіл.

V. Укажіть речення, у якому використаний авторський неологізм.

1. Сонце шалено кружилося навколо гарячого променя — вісі, і, наче нічого нікому не було (С. Касьянова).
2. Поглянь, товаришу, поглянь, як грають ниви злотостеблі (М. Рильський).
3. Вікна були застелені коцами так, що жоден промінчик від двох великих часових не міг прорватися надвір (Л. Сеник).
4. Годинника у них не було, та якби й був, то нікому б не зарадив, бо ліхтарі давно погасли (Ф. Бурлака).
5. Тепло, тихо, ні вітерцю, ні хмариночки, небо синє, а сонце не бліде, не осіннє, навіть припікає (М. Білкун).

                                                     Картка №14 

І. Укажіть рядок, у якому всі слова є загальновживаними.

1. Сокира, копія, меч, князь, когут.
2. Ґрунт, урожай, вража, зневага, коромисло.
3. Розмова, самота, освіта, перст, урок.
4. Полотно, художник, мрія, правда, система.
5. Самокатка, корабель, грядущий, свобода, дуб.

ІІ. Укажіть рядок, у якому всі слова є термінами.

1. Дифузія, амінокислота, наука, понт, навилок.
2. Педагогіка, портфель, історизм, плід, кобза.
3. Магазин, коренеплід, зазвичай, звичай, піднебіння.
4. Лексика, омонімія, префікс, етнос, стенокардія.
5. Суфікс, уподобання, кислота, спектр, фільтр.

 ІІІ. Укажіть рядок, у якому всі слова застарілі.

1. Війт, шкіра, меч, фундамент, острів.
2. Наймичка, гривна, вихор, спів, сокіл.
3. Ясир, жупан, вої, волость, гайдамака.
4. Промінь, зневага, каторга, знак, корабель.
5. Кріпак, гетьман, вітрила, коромисло, путня.

ІV. Укажіть синонім юдо поняття „запозичене слово”.

1. Неологізм.
2. Діалектизм.
3. Іншомовне.
4 Фразеологізм.
5. Історизм.

V. У якому реченні вжито діалектне слово?

1. Жити – це значить тільки брати, а й давати (З газети).
2. Тут Січ стояла, тут гули майдани, димилися козацькі курені (М. Драй-Хмара).
3. І тільки на ніч, зморені, натруджені. Знаходили притулок у вівчарських колибах (В. Бандурик).
4. Зіходить ніч на витишений сад (М. Вінграновський).
5. Сонце ходить до нас не в гості – Сонце з нами живе (В. Симоненко).

                                                     Картка № 15 

І. Як називаються слова, відомі всім, хто розмовляє українською мовою?

1. Синоніми.
2. Загальновживані.
3. Фразеологізми.
4. Іншомовні слова.
5. Професійні слова.

ІІ. Укажіть рядок, у якому всі слова є термінами.

1. Сектор, весна, турист, бароко, фразеологія.
2. Святиня, свідоцтво, суфікс, числівник, явір.
3. Аташе, карта, фразеологія, парадигма, таксі.
4. Мистецтво, іменник, футуризм, іній, інтонація.
5. Омонім, неологізм, префікс, стенокардія, лексикологія.

ІІІ. Укажіть рядок, у якому всі слова є історизмами, архаїзмами.

1) Уста, чоло, око, дігтяр, свідомість;
2) сестра, перст, звук, слово, кайдани;
3) диякон, бояриня, наймичка, день, сокіл;
4) піїт, ректи, челядь, січа, грядущий;
5) виделка, путня, словник, робітниця, доля.

ІV. Укажіть рядок, у якому всі слова є діалектизмами.

1. Кирилиця, мітла, іній, юність, сир.
2. Плентатися, генди, село, спідниця, ватра.
3. Трава, макогін, гиндик, сікач, липа.
4. Путня, когут, корець, коц, бузьок.
5. Бур’ян, буряк, радість, дощ, хрущ.

V. У якому реченні використано професійну лексику?

1. Вітали всі мене з щасливим полем, кричали, щоб мені далі не  було „ні пера, ні пуху” (О. Вишня).
2. Стріла портального крана нахиляється над трюмом баржі (З газети).
3. Лукавий як не мудрує, а все ж заплутається в свої тенета (Народна творчість).
4. Молодиці перебрали язиком усіх дівчат на селі, пересудили і багатих, і бідних (І. Нечуй-Левицький).
5. Часом вона банує, як за дитиною (О. Кобилянська). 

21.11.2020 5
Дорогі друзі!

Мова - це не просто спосіб спілкування, а щось більш значуще.
Мова – це всі глибинні пласти духовного життя народу, його історична пам'ять, найцінніше надбання віків,
мова – це ще й музика, мелодика, фарби, буття, сучасна, художня, інтелектуальна і мисленнєва діяльність народу 

Успіхів Вам в опануванні лексичного багатства української мови!


 Матеріал підготувала
доктор філол. наук, проф. Олена КУЛЬБАБСЬКА
(Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.