Графік і темарій дистанційного навчання з курсу
«Синтаксис Словосполучення та Простого Речення»

23 березня 2020

Заклади вищої освіти України паралельно з традиційними формами навчання все частіше вдаються до новітніх форм. Наприклад, у науковому середовищі точаться палкі дискусії щодо переваг і недоліків дистанційної та мережевої освіти. Утім, коли світ приймає виклики пандемії, що охопила всі держави, навчання на відстані – необхідність і рятувальний засіб. Отож і ми продовжимо вивчення специфіки синтаксем, словосполучень і простих двоскладних речень з опертям на сучасні підходи, застосовуватимемо інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі. Однією командою активно попрацюємо над виформуванням ключових компетентностей – уміння вчитися впродовж життя, динамічно оперувати та управляти інформацією. Рушаймо в дорогу! У добрий час!

«Синтаксис словосполучення і простого речення»

Дорожня карта опрацювання теоретичного матеріалу з навчальної дисципліни

для студентів 301–302 гр. спеціальності
«Середня освіта (українська мова та література)»


№ п/пТема ЛекціїДата/Час проведенняРежим Доступу
Лекція № 1
Синтаксис української мови як лінгвістичне вчення

02.02.2021 11:30 – 12:50

Докладніше
Лекція № 2
Типологія синтаксичних зв’язків у сучасній українській мові

04.02.2021 09:50–11:10

Докладніше
Лекція № 3
Типологія семантико-синтаксичних відношень у різнорангових одиницях

09.02.2021 11:30 – 12:50

Докладніше
Лекція № 4
Семантико-синтаксична типологія синтаксем

16.02.2021 09:50–11:10

Докладніше
Лекція № 5–6
Словосполучення як значеннєва мовна одиниця

24.03.2020 11:30–12:50

Докладніше
Лекція № 7–8
Типологія підрядного зв’язку на рівні словосполучення

26.03.2020  09:50–11:10

31.03.2020 11:30–12:50

Докладніше
Лекція № 9–10
Релевантні ознаки простого речення як синтаксичної одиниці

07.04.2020 11:30–12:50

09.04.2020  09:50–11:10

Докладніше
Лекція № 11
Комунікативно-прагматичні та структурні типи простих речень

14.04.2020  11:30–12:50

Докладніше
Лекція № 12
Конститутивні ознаки підмета в сучасній українській мові

24.04.2020  11:30–12:50

Докладніше
Лекція № 13–14
Присудок у сучасній українській мові. Дієслівний клас простих двоскладних речень

28.04.2020  09:50–11:10
05.05.2020 11:30–12:50

 

Докладніше
Лекція № 15
Специфіка складеного іменного присудка. Іменний клас простих двоскладних речень

07.05.2020  09:50–11:10

Докладніше
Лекція № 16
Поширювачі структурної схеми речення. Об’єктний поширювач прислівного типу
Докладніше
Лекція № 17
Означальний поширювач у структурі простого речення
Докладніше
Лекція № 18
Означальний поширювач субстантивного типу
Докладніше
Лекція № 19–20
Обставинні прислівні поширювачі та детермінанти в сучасній українській мові
Докладніше
Лекція № 21
Дуплексив як маркер подвійного синтаксичного зв’язку в сруктурі речення
Лекція № 22
Синкретичні другорядні члени речення: до проблеми кваліфікації та синтаксичного аналізу

«Синтаксис словосполучення і простого речення»

Дорожня карта опрацювання теоретичного матеріалу з навчальної дисципліни

для студентів 303 гр. спеціальності
«Філологія (українська мова та література)»


№ п/пТема ЛекціїДата/Час проведенняРежим Доступу
Лекція № 1
Синтаксис української мови як лінгвістичне вчення

02.02.2021 08:20 – 09:50

Докладніше
Лекція № 2
Типологія синтаксичних зв’язків у сучасній українській мові

09.02.2021 08:20 – 09:50

Докладніше
Лекція № 3
Типологія семантико-синтаксичних відношень у різнорангових одиницях

11.02.2021 09:50–11:10

Докладніше
Лекція № 4
Семантико-синтаксична типологія синтаксем

16.02.2021 08:20 – 09:50

Докладніше
Лекція № 5–6
Словосполучення як значеннєва мовна одиниця

24.03.2020  08:20–09:40

Докладніше
Лекція № 7–8
Типологія підрядного зв’язку на рівні словосполучення

31.03.2020  08:20–09:40

02.04.2020  09:50–11:40

Докладніше
Лекція № 9–10
Релевантні ознаки простого речення як синтаксичної одиниці

07.04.2020  08:20–09:40

14.04.2020 08:20–09:40
Докладніше
Лекція № 11
Комунікативно-прагматичні та структурні типи простих речень

16.04.2020  11:30–12:50

Докладніше
Лекція № 12
Релевантні ознаки та класифікації підмета в сучасній українській мові

28.04.2020  08:20–09:40

Докладніше
Лекція № 13–14
Присудок у сучасній українській мові. Дієслівний клас простих двоскладних речень

30.04.2020  09:50–11:10

Докладніше
Лекція № 15
Специфіка складеного іменного присудка. Іменний клас простих двоскладних речень

05.05.2020  08:20–09:40

Докладніше
Лекція № 16
Поширювачі структурної схеми речення. Об’єктний поширювач прислівного типу
Докладніше
Лекція № 17
Означальний поширювач у структурі простого речення
Докладніше
Лекція № 18
Означальний поширювач субстантивного типу
Докладніше
Лекція № 19–20
Обставинні прислівні поширювачі та детермінанти в сучасній українській мові
Докладніше
Лекція № 21
Дуплексив як маркер подвійного синтаксичного зв’язку в структурі речення
Лекція № 22
Синкретичні другорядні члени речення: до проблеми кваліфікації та синтаксичного аналізу

«Синтаксис словосполучення і простого речення»

Консультації з навчальної дисципліни

для студентів 301–302 гр. спеціальності «Середня освіта (українська мова та література)»;
303 гр. спеціальності «Філологія (українська мова та література)»


№ п/пТема ЛекціїДата/Час проведенняРежим Доступу
Консультація № 1
Графік і темарій дистанційного навчання з курсу «Синтаксис словосполучення та речення»

01.02.2021 14:40–15:40

Докладніше
Консультація № 2
Репозитарій Е-підручників із синтаксису сучасної української мови

02.02.2021 14:40–15:40

Докладніше
Консультація № 3
Готуймося до модульної контрольної роботи № 1: питання для самоконтролю

30.03.2020  14.40–15.40

Докладніше
Консультація № 4
Лайфхак: «Синтаксичний розбір синтаксем: схема аналізу та зразки»
02.04.2020 13.00–14.00
Докладніше
Консультація № 5
Лайфхак: «Синтаксичний розбір словосполучень: схема аналізу та зразки»

06.04.2020 14.40–15.40

Докладніше
Консультація № 6
Модульна контрольна робота № 1: Словосполучення в сучасній українській мові

09.04.2020  13.00–14.00

Докладніше
Консультація № 7
Лайфхак: «Синтаксичний розбір простого речення: схема аналізу та зразки»

23.04.2020  13.00–14.00

Докладніше
Консультація № 8
Модульна контрольна робота № 2: питання для самоконтролю

27.04.2020  13:30–14:30

Докладніше
Консультація № 9
Лайфхак: «Пунктуаційний розбір речення: схеми аналізу та зразки»

08.05.2020  14:30 – 15:30

Докладніше
Консультація № 10
Перелік питань для підготовки до іспиту

22.05.2020  14:30 – 15:30

Докладніше
Практичний кейс
Словосполучення як значеннєва мовна одиниця
Докладніше
Практичний кейс
Типологія підрядного зв’язку на рівні словосполучення
Докладніше
Практичний кейс
Види прислівного підрядного зв’язку в словосполученні
Докладніше
Практичний кейс
Просте речення в ієрархічній системі синтаксичних одиниць української мови
Докладніше
Практичний кейс
Просте речення як предикативна одиниця синтаксису: визначення, основні ознаки, класифікації
Докладніше
Практичний кейс
Граматична основа речення. Підмет як один із головних членів речення
Докладніше
Практичний кейс
Підмет як репрезентант предметної частини речення
Докладніше
Практичний кейс
Присудок як граматична категорія
Докладніше

Щиро Бажаю Успіхів!

Матеріали підготувала проф. Олена КУЛЬБАБСЬКА (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.

Cподобалась сторінка?

Close

Ви можете поділитись нею з друзями у соціальних мережах або надіслати посилання на неї у месенджери...