Золота педагогічна скарбниця: Ефективні засоби організації вивчення української мови в ЗЗСО

Знання настільки дорогоцінна річ, що їх варто здобувати з будь-якого джерела (Абу-ль-Фарадж)

Модуль 2. Види технологій інтерактивного уроку в процесі навчання української мови

Практичне заняття-квест  
Тема: ЕФЕКТИВНІ ЗАСОБИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ЗЗСО

exit 1  Слово «інтерактивність» походить від англ. Interaction – «взаємодія», отож інтерактивний – здатний до взаємодії, діалогу. Зазначена семантика якнайкраще відбиває сутність сучасного освітнього процесу: інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, що має конкретну передбачену мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність, упевненість у своїх силах.

На уроках української мови нові технології спрямовані на розвиток в учнів здатності бачити проблеми, виявляти суперечності, висувати гіпотези, оригінальні ідеї, аналізувати, інтегрувати, трансформувати й синтезувати інформацію, здійснювати пошук, дослідницьку діяльність під керівництвом учителя. При цьому в класі має панувати атмосфера доброзичливості й взаємної підтримки.

users 1 
Спробуймо розглянути сучасні інтерактивні методи в тих моделях, які, на нашу думку,
доцільно застосовувати у викладанні української мови в ЗЗСО.

Отож наповнюймо нашу педагогічну скарбницю разом!


Спочатку покладемо в скарбницю 35 методичних діамантів Модуля № 1, з-поміж яких:

sepp 41

checked 1 МЕНТАЛЬНА (ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА) КАРТА УРОКУ на тему за вибором – 15 балів;

Кожний урок української мови має відбуватися відповідно до індивідуальної траєкторії, яку обирають для себе учні та яку підтримує вчитель з огляду на специфіку класу й добираючи адекватні інструменти для досягнення навчальної мети. Тому першим завданням модульної контрольної роботи № 1 пропонуємо Вам, шановні магістранти, розробити своєрідну «mind map» (ментальну карту, інтелектуальну карту), яка репрезентуватиме методичну підготовку майбутнього вчителя до уроку української мови. Цю візуальну схему «конспекту уроку» («mind map») можна намалювати за допомогою різних програм на комп’ютері або від руки. У такий спосіб Ви спробуєте  скласти візуалізований міні-конспект уроку, у якому необхідно розкрити методики, що використовуватимете для досягнення запланованих цілей і реалізації комптентностей, увиразнення наскрізних ліній (здоров’язбнрнжувальна, фінансова грамотність, екологічне мислення, громадянське суспільство тощо) під час уроку української мови. Крім того, таке завдання дасть змогу оцінити, наскільки майбутні вчителі-філологи послуговуються сучасними підходами до викладання української мови (ідеї функційної граматики, когнітивістики, етнолінгвістики, текстології тощо) в компетентнісному полі ЗЗСО. 

 info  ЯКІ ВИМОГИ ДО ЗМІСТОВОГО НАПОВНЕННЯ МЕНТАЛЬНИХ КАРТ?

 • Реалізація компетентнісного підходу.
 • Спрямованість на розвиток конкретної навички або конкретного уміння.
 • Наявність зв'язку з наскрізними темами.
 • Використання інноваційних підходів.
 • Грамотність.
 • Творчий підхід, оригінальність.

bookmark 1 NOTA BENE!

Без сумніву,  під час виконання завдання у пригоді Вам стануть:

– методичні рекомендації створення карт і конкретних зразків, що їх підготувала випускниця Чернівецького університету, кандидат педагогічних наук, доцент Запорізького інституту післядипломної педагогічної освіти Галина КОРИЦЬКА «Словник-довідник із використання ІК-технологій»; див.: https://docs.google.com/document/d/1qUaKhkS-ZELa3fUGacyjVdaVt3Yciee6dgTl3i031HU/edit);

– стаття: Гриньова В. Н, Резван О. О., Романовський О. Г. Ментальні карти як інноваційній спосіб організації інформації в навчальному процесі вищої школи – Ел. ресурс // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2018. – № 2. – Т. 64. – С. 185–196.

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

– матеріал «Методичні діалоги з магістрантами ЧНУ» (див.: ttps://kulbabska.com/news/aktualni-novyny/197-metodichni-dialogi-2018-iz-magistrantami-filologami-chnu);

– онлайн-курс «БЕРИ Й РОБИ»: Ментальні мапи (модератор – Оксана Ратушняк, учитель математики, півфіналістка премії Global Teacher Prize Ukraine 2017)


checked 1 ВИГОТОВЛЕННЯ ЛЕПБУКУ (лепбуку) – новітнього засобу організації навчальної діяльності учнів – 10 балів

Поняття «лепбук» з’явилося в учительському лексиконі та інформаційному просторі нещодавно, але поступово стає все популярнішими, оскільки дає філологові змогу на ґрунті педагогики партнерства розвивати учня як творчу особистість, соціалізовану в суспільстві.

 users 1   З’ясуймо обсяг зазначеного поняття, відповівши на три концептуальні питання

 info  ЩО ТАКЕ ЛЕПБУК?

Лепбук – не лише потужний довідковий інструмент і особлива форма організації навчального матеріалу, а й основа партнерської проєктної діяльності дорослого з дитиною (учителя та учня, батьків і їхньої дитини). У цьому аспекті слушною є думка Василя Сухомлинського: «Якщо вчитель став другом дитини, якщо ця дружба осяяна благородним захопленням, поривом до чогось світлого, розумного, у серці дитини ніколи не з’явиться зло».

exit 1  Слово «лепбук» походить від англ. «lap» – коліна та book – книга й буквально означає «наколінна книга».

ЛЕПБУК, або як його ще називають «інтерактивна тека», «тематична тека», «тека проєктів», – це саморобна книжка з кишеньками, дверцятами, віконцями, рухливими деталями, міні-книжечками, які дитина може вилучати, переміщувати, доповнювати, тобто модернизувати на свій смак.

У лепбуку поступово накопичується матеріал з однієї теми – нової або повторюваної: учасники проєкту вклеюють усередину теки малюнки, тексти, схеми, невеликі конверти тощо. Прикметно, що інтерактивні елементи подають не хаотично, а систематизовано, що забезпечує і послідовне структурування знань, і ефективне виформування навичок, і водночас зацікавлює учнів, нагадуючи гру. Утім, лепбук – не виріб-розвага; він – прикінцевий етап самостійної дослідницької роботи, яку школяр / школярка виконали під час засвоєння навчальної теми, наприклад, з української мови. Щоб дібрати й заповнити структурно-змістові компоненти теки, потрібно виконати низку завдань, провести експеримент, узагальнити результати власних спостережень, яскраво, доречно й логічно  презентувати матеріал.

різноВиди лепбуку як новітнього засоби організації навчальної діяльності 

checked 1 За призначенням:

 • навчальні;
 • ігрові;
 • вітальні;
 • автобіографічні (про подію в житті дитини).

checked 1 За формою:

 • стандартна книжка (формат А 5 або А 3), зброшурована з двох сторінок;
 • книжка з 3–5 сторінок, редакційно об'єднаних певною темою та загальною композицією,;
 • фігурна тека;
 • книжка-іграшка;
 • книжка-малятко;
 • книжка-розкладанка;
 • книжка-пазл, 
 • книжка з рухомими малюнками.
Види інтерактивних елементів лепбуку
 •  стандартні кишеньки:
 • звичайні (або фігурні) конвертики;
 • кишеньки-розкладанки;віконця й дверцята;
 • рухомі деталі;
 • картки й фотографії;
 • теги;
 • стрілки;
 • пазли;
 • чисті аркуші для нотаток тощо.

info  ЯКІ ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВІД ВИКОРИСТАННЯ ЛЕПБУКУ?

 • створення лепбуку допоможе поглибити, збагатити, закріпити, систематизувати навчальну інформацію, а повторне розглядання інтерактивної тематичної теки дасть змогу швидко поновити в пам’яті цікавий матеріал;
 • лепбук – сучасна форма візуалізованого запам’ятовування, аналітичного відбору інформації, особистісно усвідомленого її відтворення;
 • інтерактивна тематична тека розвиває в дітей пізнавальну й пошукову діяльність, логічне мислення, пам’ять, навчає виражати свої емоції; 
 • оскільки лепбук створюють не лише «під конкретні дитину», її рівень знань, а й колективно, то учні одержують навички кооперативного навчання (слухати співрозмовника, не перебиваючи, ввічливо обстоювати власну позицію тощо);
 • виготовленню тематичної теки передує підготовча робота: ігри, бесіди, обговорення складних питань, виконання вправ і завдань, що розвиває критичне мислення учнів, їхнє зв’язне мовлення; 
 • поетапність у створенні лепбуку навчає дітей планувати свою творчу діяльність, спонукає до самостійної роботи;
 • лепбук як інноваційна технологія створює ситуацію успіху в учнівському колективі, є засобом індивідуалізації освіти;
 • процес роботи над лепбуком виховує допитливість, доброзичливість, комунікабельність, виформовує життєві компетентності.

info   ЯК ВИГОТОВИТИ ЛЕПБУК? 

bookmark 1 NOTA BENE!

Майстер-клас  «Технологія виготовлення лепбуку» Анни Руденко, у відеоряді якого йдеться про порядок
виготовлення шаблону тематичної, або інтерактивної, папки, див. і клікніть ТУТ:  


 checked 1 ФРАГМЕНТ УРОКУ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРАКТИВНОГО МЕТОДУ ЗА ВИБОРОМ10 балів

info Що потрібно взяти до уваги, виконуючи це завдання?

– методика застосування інтерактивного методу:

 • назва інтерактивного методу;
 • методичний коментар (алгоритм) щодо застосування інтерактивного методу;

 – подати систему орієнтирів уроку, тобто зазначити:

 • тему й клас;
 • кількість годин, передбачених календарним планом на проведення уроку;
 • мету уроку;; 
 • тип уроку;
 • обладнання;
 • форми роботи;
 • методи роботи
 • список рекомендованої літератури (за бажання магістранта);

–  етап уроку, на якому заплановано використання інтерактивного методу;

–фрагмент уроку із застосуванням інтерактивного методу. 

bookmark 1 NOTA BENE!

– Повторіть тему «Типи уроків української мови», скориставшись PDF-файлом нижче:

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

–Ознайомтеся з теоретичним матеріалом з теми «Інтерактивні технологія. Нові підходи», скориставшись PDF-файлом нижче:

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

– Детальний опис інтерактивного методу «Фішбоун» див. у PDFфайлі нижче:

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

 – Презентація «Хмари слів» за новою редакцією Українського правопису

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

– ЗРАЗОК ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ наводимо нижче:

Інтерактивний метод «Снігова куля»

Інтерактивний метод «Снігова куля» – це метод колективного пошуку спільного рішення або погляду на певний об’єкт.

Методичний коментар

Мета. За допомогою цього методу виформовуються такі ключові компетентності, як вільне володіння державною мовою; інноваційність; інформаційно-комунікаційна компетентність. Виконуючи завдання чи вправу за допомогою інноваційного методу, юні учасники полілогу тренуються не лише публічно озвучувати самостійно дібрану інформацію, власні оцінки повідомлюваного, а й слухати думки, аргументи, характеристики певного мовного явища (одиниці) своїх співрозмовників. Переваги методу в тому, що він навчає вести толерантні перемовини, здійснювати вибір та досягати згоди.

Алгоритм діяльності стисло можна описати так: слово – речення – питання – відповідь

Правила застосування методу:

1. Бесіда у формі запитань щодо обговорюваного питання.

2. Пропонуємо учням уявну «снігову кулю», яку ніби перекидають від одного учня до іншого, називаючи ім’я адресата. Той, у кого «влучила» «снігова куля» (чиє ім’я назване), відповідає на запитання і «перекидає» її іншому учневі.

3. Відповідає лише той, у кого «влучил» «снігова куля».

4. Відповідь на поставлене питання – швидка й лаконічна.

5. Співрозмовники слухають відповіді без коментарів і оцінок.

Урок 1. Дієприслівник як особлива форма дієслова:
загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль 

(7 клас)

Мета уроку: подати поняття про дієприслівник як особливу форму дієслова; формувати вміння розпізнавати дієприслівники в тексті, визначати їхні граматичні ознаки та синтаксичну роль, розвивати соціально-комунікативну компетентність учнів, логічне мислення, пізнавальну активність і творчі здібності, виховувати любов до рідних, бажання бути успішним.

Робота з розвитку мовлення: конструювання речень за заданими моделями з використанням дієприслівників для позначення додаткової дії.

Тип уроку: урок сприймання й засвоєння нових знань (формування мовної компетенції) (1 год.).

Обладнання: таблиця «Дієприслівник», мультимедійна дошка, проектор, тлумачні словники, ілюстрація, матеріал для гри «Намисто дієприслівника».

Форми роботи: фронтальна, групова, індивідуальна, в парах.

Методи роботи: робота з підручником, «Навчаючи – вчуся», «Снігова куля», «Мозковий штурм», робота зі словником, повідомлення, творча робота, робота з картками – «палімпсестами».

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент. 
Формування емпатійної здатності. «Подаруй усмішку».

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів. 
Проблемне питання.  «Мозковий штурм»

ІІІ. Оголошення теми, мети уроку.
Мотивація навчальної діяльності.

IV. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу.
1. Спостереження над мовним матеріалом.
2. Робота з підручником.
3. «Навчаючи – вчуся».
4. Практична робота.

V. Закріплення вивченого матеріалу.

1. ІНТЕРАКТИВНИЙ МЕТОД «СНІГОВА КУЛЯ».
На початках він ніби кидає кульку одному учневі й мовить: «Слово!» Той промовляє слово, яке стосується теми уроку (Дієприслівник!). Показує рукою на іншого учня й говорить: «Речення!». Другий учень складає речення з цим словом (наприклад: Дієприслівник – особлива незмінна форма дієслова). Третій учень формулює питання до цього речення (напр.: На основі яких ознак ми вважаємо дієприслівник особливим утворенням?). Четвертий учень відповідає на нього: Дієприслівнику властиві ознаки двох самостійних частин мови – дієслова та прислівника тощо. Зауважимо, що завдання можна ускладнити, наприклад, не одним питанням, а кількома: Які граматичні категорії дієслова властиві дієприслівнику? Яку ознаку перебрав на себе дієприслівник від прислівника? Яку синтаксичну роль можуть виконувати дієприслівники в словосполученні та реченні? Чи можуть дієприслівники входити до складу фразеологічних зворотів? тощо.

[Далі варто перейти до виконання тренувальних вправ]

2. Робота з тлумачним словником. Палімпсест (з’ясування лексичного значення слова)

, 3. Творча робота – складання і розігрування діалогу в парі.

4. Слово про слово. Історія виникнення палімпсестів.

Робота з картками – «палімпсестами» (повторення орфограм).

VІ. Підбиття підсумків уроку.

1. Заповнення таблиці «Я знаю... Я вмію...» (усно).

2. Рефлексія. Продовж речення.

VІІ. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання.

sepp 41Скарбниця Модуля № 2 поповниться 25 методичними діамантами, з-поміж яких:

  checked 1 Технологічна карта навчального проєкту  – 20 балів

 bookmark 1 NOTA BENE! 

теми для навчальних проєктів див. за покликанням:
https://kulbabska.com/news/dystantsiina-osvita/313-dystantsiina-osvita-proiektni-tekhnolohii-na-urokakh-ukrainskoi-movy-v-zzso

зразок укладеної технологічної карти навчального прокту див. за покликанням:
https://kulbabska.com/news/dystantsiina-osvita/323-didaktichna-skrinka-gotujmosya-do-zakhistu-navchalnikh-proektiv


 checked 1 КОЛОКВІУМ «МОДЕЛЮВАННЯ УРОКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ЗАСАДАХ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» 5 балів

bookmark 1 NOTA BENE!

 Теми для реферативних повідомлень див. за покликанням:
 https://kulbabska.com/news/dystantsiina-osvita/333-dihitalizatsiia-intehrovanoho-predmetno-movnoho-navchannia-teoretychnyi-zriz

bookmark 1  РЕЧЕНЕЦЬ 

1. Здати технологічну карту проєкту – до 07.04.2020.
2. Здати на перевірку фрагмент уроку з використанням інтерактивного методу – до 14.04.2020 р.
3. Здати на перевірку лейпбук – до 28.04.2020 р.
4. Здати на перевірку ментальну карту –  до 05.05.2020 р.
5. Підготувати реферативну доповідь – до 21.04.2020 р.

sepp 50

 Пізнання починається з подиву (Аристотель)

Матеріали для практичних занять і
модульних контрольних робіт 
підготувала проф. Олена КУЛЬБАБСЬКА
(Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича)

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.

Cподобалась сторінка?

Close

Ви можете поділитись нею з друзями у соціальних мережах або надіслати посилання на неї у месенджери...