Мережевий графік дистанційного навчання з курсу «Основи синтаксичної номінації»

14 вересня 2020

Дистанційне навчання – новий освітній досвід, що з'явився в Україні зовсім недавно, але вже встиг отримати своє місце в педагогічному середовищі. Необхідність у такому методі навчання зумовлена ​​різними чинниками, серед яких можна назвати потребу в інтерактивній взаємодії студентів і викладачів у процесі навчання, надання здобувачам вищої освіти можливості самостійної роботи з освоєння досліджуваного матеріалу. І, звичайно ж, цей спосіб навчання дає змогу навчатися тим, хто в силу певних причин не може це робити в аудиторії. Нині, коли світ приймає виклики пандемії, що охопила всі держави, навчання на відстані – необхідність і рятувальний засіб. Отож і ми зануримося у всесвіт номінації, що завдяки лексичним, фраземним і синтаксичним ресурсам увиразнює комунікацію, виформовує репертуар варіантних засобів вираження інформацію про дійсність. Однією командою активно попрацюємо над виформуванням ключових компетентностей – уміння вчитися впродовж життя, динамічно оперувати та управляти інформацією. РУШАЙМО В ДОРОГУ! У ДОБРИЙ ЧАС РОЗПОЧАТИ!

«Основи синтаксичної номінації»

Дорожня карта опрацювання теоретико-прикладного  матеріалу
з навчальної дисципліни

для студентів 502 гр. спеціальності
«Філологія (українська мова та література)»


№ п/пТема ЛекціїДата/Час проведенняРежим Доступу
Лекція № 1
Основи синтаксичної номінації: об’єкт, предмет, мета курсу

14.09.2020 13:00 – 14:20

Докладніше
Лекція № 2
Синтаксична номінація в аспекті «мовної картини світу»

21.09.2020 13:00 – 14:20

Докладніше
Лекція № 3
Синтаксема як номінативна одиниця. Типологія синтаксем

12.10.2020–19.10.2020
13:00–14:20

Докладніше
Лекція № 4
Семантична типологія синтаксем у сучасній українській мові

28.09.2020  13:00 – 14:20

Докладніше
Лекція № 5
Просте речення в аспекті синтаксичної номінації

 12.10.2020 13:00–14:20

Докладніше
Лекція № 6
Типологія денотативних ситуацій і пропозицій у семантичній структурі речення
Докладніше
Лекція № 7
Ономасіологічні параметри класів слів у сучасній українській мові
Докладніше
Лекція № 8
Формально-семантичні співвідношення в системі синтаксичних одиниць української мови
Докладніше
Практичне заняття № 1
Синтаксема як першоелемент різних синтаксичних побудов

28.09.2020  13:00–14:20

Докладніше

«Основи синтаксичної номінації»

Консультації
з навчальної дисципліни


№ п/пТема ЛекціїДата/Час проведенняРежим Доступу
Консультація № 1
Мережевий графік дистанційного навчання з «Основ синтаксичної номінації»

14.09.2020 16:00 – 16.30

Докладніше
Консультація № 2
Індивідуальний план навчання для магістрантів-філологів у 2020–2021 н. р.

16.04.2020 14:40–16:00

Докладніше
Консультація № 3
Синтаксичний розбір синтаксем: схема аналізу та зразки

28.09.2020 16:00 – 16.30

Докладніше
Консультація № 4
Схема й зразок розбору елементарного простого речення (PDF-файл)

12.10.2020 16:00 – 16.30

Докладніше
Консультація № 5
Схема й зразок розбору неелементарного простого речення (PDF-файл)

19.10.2020 16:00 – 16.30

Докладніше
Консультація № 6
Теоретичний блок для підготовки до заліку з «Основ синтаксичної номінації»

23.10.2020 16:00 – 16.30

Докладніше
Консультація № 7
Тестовий онлайн-залік для магістрантів-філологів І-го курсу навчання

24.10.2020 16:00 – 16.30

Докладніше

Щиро Бажаю Успіхів!

Матеріали підготувала проф. Олена КУЛЬБАБСЬКА (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.

Cподобалась сторінка?

Close

Ви можете поділитись нею з друзями у соціальних мережах або надіслати посилання на неї у месенджери...