Графік і темарій дистанційного навчання з курсу
«Методика викладання української мови в ЗВО»

01 вересня 2021

Проводити лекції та практичні заняття віддалено, не бачити студентів, не мати можливостей пояснити особисто й допомогти в момент появи проблеми — ще кілька місяців тому викладачі не могли й уявити таких ситуацій у своїй роботі. Але пандемія внесла несподівані корективи та змусила всіх терміново опановувати цифрові інструменти й нові педагогічні підходи, методики. Організувати якісне навчання з використанням цифрових технологій, надихати й мотивувати майбутніх бакалаврів і магістрантів, давати раду технічним проблемам виявилось зовсім не просто! Дати відповідь на багато актуальних науково-методичних проблем, зрозуміти творчу лабораторію викладача-мовознавця, з’ясувати сутність традиційних і новітніх форм викладання української мови – ось мета нової навчальної дисципліни «Методика викладання української мови В ЗВО».
Доведемо, що дистанційне навчання — це індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, що відбувається здебільшого за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного (але об’єднаних спільною працею!) учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій. ЗАСУКАЙМО РУКАВИ!

«Методика викладання української мови в ЗВО»

Дорожня карта опрацювання теоретико-прикладного  матеріалу
з навчальної дисципліни

студентів 501 гр. спеціальності 014.01 – 
«Середня освіта (українська мова та література)» 


№ п/пТема ЛекціїДата/Час проведенняРежим Доступу
Робоча програма з навчальної дисципліни
Докладніше
Лекція № 1
Методика викладання української мови у вищій школі як наука і фахова дисципліна

04.10.2022
14:40– 16:00

Докладніше
Лекція № 2
Професіограма майбутнього викладача української мови в контексті освітніх реформ
Докладніше
Лекція № 3
Традиційні та новітні форми навчання української мови у ЗВО:
Докладніше
Лекція № 4
Таксономія методів, прийомів і засобів навчання української мови у ЗВО
Докладніше
Лекція № 5
Методичні аспекти проведення різнотипних лекцій з лінгвістичних курсів у ВШ
Докладніше
Лекція № 6
Практичні та лабораторні заняття як форми організації навчання мови в ЗВО
Докладніше
Лекція № 7
Методи контролю, обліку та оцінювання успішності з лінгвістичних дисциплін
Докладніше
СРС
Загальні питання методики навчання української мови в ЗВО
Докладніше
СРС
Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх викладачів-філологів
Докладніше
СРС
Лекція з української мови: визначення, типології, функції
Докладніше
СРС
Методика підготовки та проведення семінарських занять, консультацій і колоквіумів
Докладніше
СРС
Крок до професії: Алгоритм підготовки до навчального заняття
Докладніше
СРС
Педагогічна практика – шлях до творчої діяльності майбутніх спеціалістів
Докладніше

«Методика викладання української мови в ЗВО»

Консультації
з навчальної дисципліни


№ п/пТема ЛекціїРежим Доступу
Консультація № 1
Графік і темарій дистанційного навчання з курсу
Докладніше
Консультація № 2
Модульний контроль з дисципліни «Методика викладання української мови у ЗВО»
Докладніше
Консультація № 3
Індивідуальна освітня траєкторія для магістрантів-філологів І курсу
Докладніше
Консультація № 4
Готуючись до іспиту з курсу «Методика викладання української мови у вищій школі»
Докладніше
Консультація № 5
Готуючись до іспиту з курсу «Методика викладання української мови у вищій школі»
Докладніше
Консультація № 6
Тестові завдання відкритого типу для онлайн-іспиту з методики
Докладніше
Консультація № 7
Тестові завдання закритого типу з методики викладання української мови в ЗВО
Докладніше

Щиро Бажаю Успіхів!

Матеріали підготувала проф. Олена КУЛЬБАБСЬКА (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.

Cподобалась сторінка?

Close

Ви можете поділитись нею з друзями у соціальних мережах або надіслати посилання на неї у месенджери...