Модульний контроль з курсу «Основи синтаксичної номінації»

Наука – це організовані знання, мудрість – це організоване життя (Іммануїл Кант)

Навчальна дисципліна вибіркового курсу
«Основи синтаксичної номінації»

Обсяг контрольних завдань і критерії оцінювання одержаних результатів

bookmark 1 МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1

«Загальні проблеми теорії синтаксичної номінації»

Вид контрольних завдань і щонайбільша кількість балів

1. Подати формально-синтаксичну та семантико-синтаксичну характеристику двох простих речень. Розібрати їх за схемою синтаксемного аналізу (20 б.).

2. Розв’язати тестові завдання (30 б.).

Разом за І-й модуль – 50 балів.

bookmark 1 NOTA BENE!

Індивідуальна картка з тестами охоплює три частини:

1. Тести з однією правильної відповіддю (1–15) на  з р а з о к:

У якому простому неелементарному реченні вторинна предикатна синтаксема виражає умовні семантико-синтаксичні відношення?

1. А ти не глянеш навіть довкруж  і не заплющиш від огиди очі (Т. Севернюк).
2. Мені вчувається щоночі той шелест листя, шум сосон (Л. Загул).
3. І б’ється на квадратах площ людина (М. Бажан).
4. Нічо варт топорець без топорища (Ю. Федькович).
5. Підбираю слова до старої – аж чорної – ліри (Т. Севернюк).

2. Тести з кількома правильними відповідями (16–19) на  з р а з о к:

У яких рядках подано неелементарні речення з порівняльними синтаксемами?

1. Аж перед самим Стрітенням задзеленькали дзвінки (Б. Лепкий).
2. Через великі гроші сльози ллють (Б. Грінченко).
3. І розкриваються вуста, немов бутони (В. Зубар).
4. Столітні очі сміялися (Т. Шевченко).
5. І знову житимуть вони веселі та щасливі (М. Коцюбинський).
6. Хлібороб, немов колос, в пшениці стоїть (М. Ткач).
7. Заблистали стернища золотими щітками (Б. Лепкий).

3. Тест із короткою відповіддю (20) на  з р а з о к:

Запишіть до таблиці термін (у Н. в. одн.) на позначення мінімальної семантико-синтаксичної одиниці.

                   

4. Тести на відповідність (21–22) на  з р а з о к:

Установіть відповідність між виокремленими в реченні синтаксемами, позначеними буквами, та їхніми термінологічними назвами, позначеними цифрами.

Учень пише листа бабусі ручкою.

1. Предикат.
2. Суб’єкт.
3. Об’єкт.
4. Адресат.
5. Інструмент.

     А. Листа.
     Б. Бабусі.
     В. Пише.
     Г. Ручкою.
    Д. Учень.

4 copy

bookmark 1 МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2

«Варіантність і кореферентність синтаксичних одиниць»

Вид контрольних завдань і щонайбільша кількість балів

1. Дібрати різноструктурні синтаксичні синоніми до наведених речень (10 б.).

Максимальна кількість балів за Модуль 2 – 10 б.

33

На світі немає такої гори, вершини якої зрештою не досягне людська наполегливість (Чарльз Дікенс).


Матеріали підготувала:

доктор філологічних наук, професор
кафедри сучасної української мови 
Чернівецького національного університету
Олена КУЛЬБАБСЬКА

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.