Крок у професію. Методика навчання української мови у вищій школі

Вічним законом для педагога нехай буде: вчити й учитися всьому через приклади, повчання та застосування їх у практиці (Ян Амос Коменський)

Кульбабська О. В., Шатілова Н. О. Крок у професію. Методика навчання української мови у вищій школі : навч. посібник. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. 384 с.

Навчальний посібник відповідає поліфункційній моделі та покликаний розвивати професійні компетентності студентів, які навчаються за освітніми програмами 035.01 «Філологія (українська мова та література)» та 014.01 «Середня освіта (українська мова та література)» на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Видання охоплює вісім розділів, кожен із яких містить «Дорожню карту дистанційного навчання», «Теоретичний контент» (дає змогу повторити й доповнити матеріал лекції) і «Методичний практикум» (охоплює систему традиційних та інтерактивних завдань для індивідуального й колективного виконання). Репертуар різноманітних практичних завдань забезпечує здобувачам освіти академічну свободу у виборі індивідуальної освітньої траєкторії, виформовує вміння обґрунтовувати й обстоювати власну позицію під час дискусій і соціологічних опитувань, уяскравлює творчі здібності, розвиває науково-дослідницьку компетентність у процесі підготовки до інтерактивних колоквіумів, дайджестів і круглих столів. Довідковий підрозділ посібника рекомендує основну й додаткову літературу – наукову та навчальну, корпус навчально-методичних посібників і лексикографічних праць (із-поміж них значна кількість інтернет-джерел). Автори зробили акцент на ефективній організації самостійної роботи магістрантів, що має на меті розвивати їхнє критичне мислення, мовнокомунікативні компетентності, «м’які» навички на ґрунті інноваційних підходів і коучинг-технологій. Для магістрантів, аспірантів, викладачів закладів вищої та фахової передвищої освіти, які навчають української мови як рідної, державної або іноземної.

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.