Модуль 1: Тестові технології оцінювання компетентностей студентів

Педагогічний тест – це сукупність тестових завдань, підібраних і упорядкованих за певною логікою та з конкретною метою

Навчальна дисципліна вільного вибору циклу загальної (професійної) підготовки

«Основи синтаксичної номінації»

для магістрантів І курсу (спеціальність 0.35.01 «Філологія: українська мова і література»)

 МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1

bookmark 1 «Загальні проблеми теорії синтаксичної номінації»

checked 1  Обсяг контрольних завдань

1. Подати формально-синтаксичну та семантико-синтаксичну характеристику  двох простих речень. Розібрати їх за схемою синтаксемного аналізу (20 б.).

3. Розв’язати тестові завдання (35 б.).

Максимальна кількість балів за Модуль 1 – 55 б.

02.12.2018 3

ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК: ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ

1. Предмет і завдання спецкурсу. Синтаксична номінація (наукові засади).
2. Номінація: широке і вузьке розуміння.
3. Лексична і синтаксична номінація: поняття й відмінність між ними.
4. Синтаксична номінація і номінативна деривація.
5. Номінативно-репрезентативна (виражальна) функція мови.
6. Номінативні аспекти мовленнєвої діяльності.
7. Зміст поняття «інтелектуальне моделювання події» в теорії синтаксичної номінації.
8. Проблема похідності в синтаксисі.
9. Причини мовних змін та варіативності синтаксичних одиниць.
10. Поділ простих речень на елементарні / неелементарні, симетричні / асиметричні.
11. Поняття пропозиції як семантична константа простого елементарного речення.
12. Типологія основних (первинних) репрезентацій пропозицій у простому елементарному реченні.
13. Нереченнєві реалізації пропозицій і їхня типологія в простому неелементарному реченні.
14. Синтаксема як номінативна одиниця.
15. Класифікаційні ознаки та семантичні класи базових предикатів.
16. Засоби вираження предикатної синтаксеми та її ономасіологічне значення.
17. Семантична типологія базових суб’єктних синтаксем у простому елементарному реченні.
18. Семантична типологія вторинних предикатних синтаксем у простому елементарному реченні (загальна характеристика).
19. Семантична типологія вторинних предикатно-адвербіальних синтаксем у простому неелементарному реченні.
20. Семантична типологія вторинних предикатно-ад’єктивних синтаксем у простому неелементарному реченні.
21. Семантична типологія вторинних предикатно-модальних синтаксем у простому неелементарному реченні.
22. Семантична типологія вторинних предикатно-апозитивних синтаксем у простому неелементарному реченні.
23. Семантична типологія вторинних предикатно-кількісних синтаксем у простому неелементарному реченні.
24. Семантична типологія вторинних субстанційних синтаксем у простому елементарному реченні (загальна характеристика).

02.12.2018 3

Тестові завдання як складник гуманної педагогіки ))))

Варіант № 1

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

Варіант № 2

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

Варіант № 3

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

Щиро бажаю успіхів!


Матеріали підготувала:
професор кафедри сучасної української мови 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Олена КУЛЬБАБСЬКА

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.

Cподобалась сторінка?

Close

Ви можете поділитись нею з друзями у соціальних мережах або надіслати посилання на неї у месенджери...