Починаються з букви "М"

а б в г ґ д е є ж з и і ї й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ю я

Знайдено серед елементів

[4 Курс] План лекції №1 "Місце складного речення в сучасній українській класиології", список рекомендованої літератури – основної та додаткової – для студентів спеціальності "Українська мова і література" (Філологія)

PDF Плани лекцій і література

[3-6 Курси] Матеріали студентської наукової конференції: тези доповідей філологів (2015 рік)

PDF Конференції

[3-5 Курси] Матеріали студентської наукової конференції: тези доповідей філологів (2018 рік)

PDF Конференції

[3-6 Курси] Матеріали студентської наукової конференції: тези доповідей філологів (2019 рік)

PDF Конференції

[3-6 Курси] Матеріали студентської наукової конференції: тези доповідей філологів (2020 рік)

PDF Конференції

[3-6 Курси] Матеріали студентської наукової конференції: тези доповідей філологів (2013 рік)

PDF Конференції

[3-6 Курси] Матеріали студентської наукової конференції: тези доповідей філологів (2014 рік)

PDF Конференції

[3-6 Курси] Матеріали студентської наукової конференції: тези доповідей філологів (2016 рік)

PDF Конференції

[3-6 Курси] Матеріали студентської наукової конференції: тези доповідей філологів (2017 рік)

PDF Конференції

[5 Курс] План лекції № 2 "Методика української мови у вищій школі як наука і  навчальна дисципліна"; список рекомендованої літератури – основної та додаткової – для магістрантів спеціальності "Українська мова і література" ("Філологія" та "Середня освіта").

PDF Плани лекцій і література

[3–4, 6 Курси] — Методичні рекомендації до технічного оформлення наукової роботи  (курсової або дипломної) – для студентів  ОР "Бакалавр" і "Магістр" зі спеціальностей 014.01 "Середня освіта  (українська мова та література)" та 035.01 "Філологія  (українська мова та література)"

PDF Захист робіт

[1–6 Курси] – Методичні рекомендації щодо дотримання принципів доброчесностіі у ході написання та захисту наукових робіт  студентами й науковцями

PDF Захист робіт

[5 Курс] План лекції № 1 "Модель випускника філологічних факультетів  закладів вищої освіти України"; список рекомендованої літератури – основної та додаткової – для магістрантів спеціальності "Українська мова і література" ("Філологія" та "Середня освіта").

PDF Плани лекцій і література

[5 Курс] — Модульна контрольна робота №1 "Загальні проблеми теорії синтаксичної номінації" з навчальної дисципліни "Основи синтаксичної номінації" для студентів ОР "Магістр філології": обсяг і зразки контольних завдань, критерії оцінювання досягнень студентів.

PDF Модульні контрольні роботи

[5 Курс] — Модульна контрольна робота №2 "Варіантність і кореферентність синтаксичних одиниць" із навчальної дисципліни "Основи синтаксичної номінації" для студентів ОР "Магістр філології": обсяг і зразки контольних завдань, критерії оцінювання досягнень студентів.

PDF Модульні контрольні роботи

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.