Захист робіт

а б в г ґ д е є ж з и і ї й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ю я

[3–6 Курс] Зразок оформлення списку використаної літератури й джерел до наукової роботи (новий стандарт) - для студентів 3–6 курсів денної та заочної форм навчання спеціальностей "Середня освіта (українська мова і література)";  "Філологія (українська мова і література)" (ОР "Бакалавр" і "Магістр).

PDF Захист робіт

[3–6 Курси] — Бібліографічний покажчик тез доповідей студентів на щорічних наукових конференціях Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (2015–2017) для оформлення рубрики «Апробація результатів дослідження» та «Публікації» в науково-дослідницькій роботі

PDF Захист робіт, Конференції

[3–6 Курси] — Бібліографічний покажчик тез доповідей студентів на щорічних наукових конференціях Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (2018) для оформлення рубрики «Апробація результатів дослідження» та «Публікації» в науково-дослідницькій роботі

PDF Захист робіт, Конференції

[6 Курс] — Додаток 1_Експертний висновок щодо перевірки дипломної / курсової роботи студента Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича через інтернет систему UNICHECK

PDF Захист робіт

[1–6 Курси] — Додаток 2_Рекомендовані коефіцієнти схожості дипломної / курсової роботи студента з науковими працями  інших авторів як передумова для рекомендації її до розгляду на засіданні випускової кафедри Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (для захисту на засіданні ЕК)

PDF Захист робіт

[1–6 Курси] — Додаток 3_Критерії для встановлення оригінальності наукових і навчально-методичних робіт, виконаних викладачами і студентами Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

PDF Захист робіт

[1–6 Курси] — Додаток 4_Експертний висновок апеляційної комісії щодо оригінальності наукової роботи студента Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (зразок)

PDF Захист робіт

[1–6 Курси] –– Додаток 5_Рекомендована блок-схема антиплагіатної процедури перевірки наукових робіт  студентів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича через інтернет систему UNICHECK

PDF Захист робіт

[6 Курс] — Додаток 6_Зразок заяви випускника магістратури Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича для подання наукової роботи до розгляду на засіданні випускової кафедри

PDF Захист робіт

[6 Курс] — Зразки оформлення титульних сторінок дипломних робіт – для студентів 2 курсу ОР "Магістр" зі спеціальностей 014.01 "Середня освіта  (українська мова та література)" та 035.01 "Філологія  (українська мова та література)"

PDF Захист робіт

[6 Курс]  — Зразок вступного слова магістранта на засіданні Екзаменаційної комісії під час захисту дипломної роботи – для студентів 2 курсу ОР "Магістр" зі спеціальності 014.01 "Середня освіта  (українська мова та література)".

PDF Захист робіт

[6 Курс]  — Зразок вступного слова магістранта на засіданні Екзаменаційної комісії під час захисту дипломної роботи – для студентів 2 курсу ОР "Магістр" зі спеціальності 035.01 "Філологія  (українська мова та література)".

PDF Захист робіт

[6 Курс]  — Зразок оформлення анотацій до дипломної роботи – для студентів 2 курсу ОР "Магістр" зі спеціальностей 014.01 "Середня освіта  (українська мова та література)" та 035.01 "Філологія  (українська мова та література)"

PDF Захист робіт

[3–4 Курси] Зразок оформлення титульної сторінки до курсової роботи  – для студентів 3–4 курсів спеціальності "Українська мова і література" ОКР "Бакалавр"

PDF Захист робіт

[3–4, 6 Курси] — Методичні рекомендації до технічного оформлення наукової роботи  (курсової або дипломної) – для студентів  ОР "Бакалавр" і "Магістр" зі спеціальностей 014.01 "Середня освіта  (українська мова та література)" та 035.01 "Філологія  (українська мова та література)"

PDF Захист робіт

[1–6 Курси] – Методичні рекомендації щодо дотримання принципів доброчесностіі у ході написання та захисту наукових робіт  студентами й науковцями

PDF Захист робіт

[6 Курс] — Критерії оцінювання навчальних досягнень філологів під час захисту дипломних робіт – для студентів 2 курсу ОР "Магістр" зі спеціальностей 014.01 "Середня освіта  (українська мова та література)" та 035.01 "Філологія  (українська мова та література)"

PDF Захист робіт

[1–6 Курси] — Процедура впровадження антиплагіатної системи в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича для перевірки наукових і навчально-методичних робіт викладачів і студентів (затверджена 2019 року).

PDF Захист робіт

[3_6 Курси] — Сучасна українська мова : бібліографічний покажчик для підготовки наукових робіт (Автор: Власенко В. В., – Житомир, 2004. – 508 с.).

PDF Захист робіт

[6 Курс] Тематика дипломних робіт (ОР «Магістр», 8.014) студентів VІ курсу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (денна й заочна форми навчання, 2016–2017 н. р.). Освітній напрям – «Філологія»

PDF Захист робіт

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.