Методичні посібники

а б в г ґ д е є ж з и і ї й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ю я

Асистентська практика магістрів філології [Текст] : навч.-метод. посібник / укл. : Н.В.Гуйванюк, О.В.Кульбабська. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 48 с.

Інше, Методичні посібники, Методика викладання

Асистентська практика магістрів філології : щоденник-звіт / укл. : Н.В.Гуйванюк, О.В.Кульбабська. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 120 с.

Інше, Методичні посібники, Методика викладання

Біобібліографія до 60-річчя професора Ніни Гуйванюк [Текст] / МОН України, Чернівецький націон. ун-т імені Юрія Федьковича / упор. : О.В.Кульбабська, Ю.М.Пацаранюк; автор вступ. ст. О.В.Кульбабська. – Чернівці, 2009. – 82 с.; порт., ілюстр. (Біобібліографія видатних учених України).

Інше, Методичні посібники, Постаті в мовознавстві

Державна підсумкова атестація з української мови та методики викладання української мови [Текст] : навч.-метод. посібник / Н.В.Гуйванюк, О.В.Кардащук, О.В.Кульбабська. – Чернівці : ЧНУ, 2009. – 304 с.

Вправи і завдання, Інше, Методичні посібники, Методика викладання, Сучасна українська мова

Категорійна структура вторинної предикації: модульний курс [Текст] : навч. посібн. / О.В.Кульбабська. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 268 с.

Граматика, Актуалізація, Методичні посібники, Номінація, Предикат, Предикація, Синтаксема, Суб’єкт

Лексика сучасної української мови [Текст] : лабораторні завдання / укл. : Л. В. Чувашова, О.В.Кардащук, О.В.Кульбабська, Н. М. Попович. – Чернівці : Рута, 1999. – 50 с.

Вправи і завдання, Інше, Методичні посібники, Сучасна українська мова

Морфеміка та словотвір : контрольні завдання [Текст] / укл. : О.В.Кардащук, О.В.Кульбабська. – Чернівці : ЧДУ, 1999. – 32 с.

Інше, Методичні посібники, Сучасна українська мова

Морфеміка та словотвір : лабораторні завдання. Опорні конспекти [Текст] / укл. : О.В.Кардащук, О.В.Кульбабська. – Чернівці : Рута, 2003. – Ч. V. – 76 с.

Вправи і завдання, Інше, Методичні посібники, Схеми і таблиці, Сучасна українська мова

Морфеміка та словотвір : лабораторний практикум [Текст] / укл. : О.В.Кардащук, О.В.Кульбабська. – Чернівці : Рута, 2000. – Ч. ІІ : Морфеміка. – 34 с.

Вправи і завдання, Інше, Методичні посібники, Сучасна українська мова

Морфеміка та словотвір: лабораторний практикум [Текст] / укл. : О.В.Кардащук, О.В.Кульбабська. – Чернівці : Рута, 2001. – Ч. ІІІ : Морфеміка. – 34 с.

Вправи і завдання, Інше, Методичні посібники, Сучасна українська мова

Морфеміка та словотвір : лабораторний практикум [Текст] / укл. : О.В.Кардащук, О.В.Кульбабська. – Чернівці : Рута, 2002. – Ч. IV : Словотвір. – 20 с.

Вправи і завдання, Інше, Методичні посібники, Сучасна українська мова

Орфоепія сучасної української мови: модульний курс [Текст] : [навч. посібник] / О.В.Кульбабська, Ю.М.Пацаранюк. – Чернівці : Рута, 2007. – 168 с.

PDF Вправи і завдання, Інше, Методичні посібники, Сучасна українська мова

Синтаксис сучасної української мови. Схеми і таблиці : навч. посібник / Н.В.Гуйванюк, О.В.Кардащук, О.В.Кульбабська. – Чернівці : Рута, 1999. – 109 с.

Граматика, Методичні посібники, Схеми і таблиці, Просте речення, Складне речення, Текст

Синтаксис сучасної української мови. Схеми і таблиці : навч. посібник / Н.В.Гуйванюк, О.В.Кардащук, О.В.Кульбабська. – 2-е вид., випр. і доп. – Чернівці : Рута, 2000. – 132 с.

Інше, Методичні посібники, Схеми і таблиці, Сучасна українська мова

Синтаксис сучасної української мови. Схеми і таблиці : навч. посібник / Н.В.Гуйванюк, О.В.Кардащук, О.В.Кульбабська. – 3-е вид., випр. і доп. – Чернівці : Рута, 2003. – 159 с.

PDF Інше, Методичні посібники, Схеми і таблиці, Сучасна українська мова

Сучасна українська мова : програма до державного іспиту. Схеми та зразки мовних розборів [Текст] / укл. : Н.В.Гуйванюк, О.В.Кульбабська. – Чернівці : Рута, 2000. – 47 с.

Інше, Методичні посібники, Схеми і таблиці, Сучасна українська мова

Сучасна українська мова : Схеми та зразки мовних розборів. Лінгвометодичні коментарі. Тренувальні вправи та контрольні завдання. Система орієнтирів для самостійної роботи [Текст] : [навч.-методичний посібник] / Н.В.Гуйванюк, О.В.Кульбабська. – Чернівці : Рута, 2004. – 168 с.

PDF Вправи і завдання, Інше, Методичні посібники, Схеми і таблиці, Сучасна українська мова

Тести з методики викладання української мови : методичні рекомендації та завдання для самоконтролю [для студ. ОКР „Бакалавр” напряму підготовки 020303 „Філологія” спец. 6.02030301 „Українська мова та література”] [Текст] / навч.-метод. посібн. / укл. : О.В.Кардащук, О.В.Кульбабська, Н.О.Шатілова. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 84 с.

Інше, Методичні посібники, Методика викладання

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.