Робочі програми

а б в г ґ д е є ж з и і ї й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ю я

[3 Курс] Робоча програма з курсу "Синтаксис словосполучення та простого речення" - для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності "Середня освіта (українська мова і література)" (ОР "Бакалавр").

Робочі програми

[3 Курс] Робоча програма з курсу "Синтаксис словосполучення та простого речення" - для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності "Філологія (українська мова і література)" (ОР "Бакалавр").

Робочі програми

[3 – 6 Курс]и – Положення про особливості проходження практик у Чернівецькому національному університеті  - для студентів-бакалаврів 3 і 4 курсів, а також магістрантів 6 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності "Середня освіта (українська мова і література)" і "Філологія (українська мова і література)".

PDF Робочі програми

[4 Курс] Робоча програма з курсу "Синтаксис складного речення" - для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності "Середня освіта (українська мова і література)" (ОР "Бакалавр").

Робочі програми

[4 Курс] Робоча програма з курсу "Синтаксис складного речення" - для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності "Філологія (українська мова і література)" (ОР "Бакалавр").

Робочі програми

[5 Курс] Робоча програма з курсу "Методика викладання української мови у вищій школі" - для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності "Середня освіта (українська мова і література)" (ОР "Магістр").

PDF Робочі програми

[5 Курс] – Силабус із обов’язкової навчальної дисципліни (цикл професійної підготовки) «Методика викладання української мови у вищій школі»  - для магістрантів І-го курсу денної та заочної форм навчання предметної спеціальності "Середня освіта (українська мова і література)".

PDF Робочі програми

[5 Курс] Робоча програма з курсу "Методика викладання української мови у вищій школі" - для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності "Філологія (українська мова і література)" (ОР "Магістр").

PDF Робочі програми

[5 Курс] – Силабус із обов’язкової навчальної дисципліни (цикл професійної підготовки) «Методика викладання української мови у вищій школі»  - для магістрантів І-го курсу денної та заочної форм навчання предметної спеціальності "Філологія (українська мова і література)".

PDF Робочі програми

[5 Курс] – Силабус із вибіркової навчальної дисципліни (цикл професійної підготовки) «Основи синтаксичної номінації»  - для магістрантів І-го курсу денної та заочної форм навчання предметної спеціальності "Філологія (українська мова і література)".

PDF Робочі програми

[5–6 Курси] – Методичні рекомендації щодо укладання силабусу навчальної дисципліни в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича  - для студентів 5–6 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності "Філологія (українська мова і література)" та "Середня освіта (українська мова і література)" (ОР "Магістр").

PDF Робочі програми

[5–6 Курси] – Шаблон силабусу навчальної дисципліни, затверджений у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича  - для студентів 5–6 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності "Філологія (українська мова і література)" та "Середня освіта (українська мова і література)" (ОР "Магістр").

PDF Робочі програми

[6 Курс] – Робоча програма з асистентської та педагогічної (виробничої) практик - для студентів 6 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності "Середня освіта (українська мова і література)" (ОР "Магістр").

PDF Робочі програми

[6 Курс] – Силабус із асистентської та педагогічної (шкільної) практик - для магістрантів ІІ-го курсу денної та заочної форм навчання предметної спеціальності "Середня освіта (українська мова і література)".

PDF Робочі програми

[5 Курс] — Робоча програма з навчальної дисципліни "Основи синтаксичної номінації" для студентів ОР "Магістр філології": мета й завдання курсу; перелік основних компетенцій; темарій лекцій і практичних занять; обсяг самостійної роботи й ІНДЗ; список рекомендованої літератури – основної та додаткової; критерії оцінювання досягнень студентів.

PDF Робочі програми, ІНДЗ

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.