Модульні контрольні роботи

а б в г ґ д е є ж з и і ї й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ю я

[3 Курс] Модульна контрольна робота № 2 з теми "Просте двоскладне речення" (навчальна дисципліна "Синтаксис словосполучення та простого речення") –  для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей "Середня освіта (українська мова і література)"  та "Філологія (українська мова і література)" (ОР "Бакалавр").

PDF Модульні контрольні роботи

[4 Курс] Модульна контрольна робота № 2 з теми "Складні речення безсполучникового типу. Текст" (навчальна дисципліна "Синтаксис складного речення і тексту") –  для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей "Середня освіта (українська мова і література)"  та "Філологія (українська мова і література)" (ОР "Бакалавр").

PDF Модульні контрольні роботи

[5 Курс_Філ] — Зразки виконання модульної контрольної роботи № 1 з вибіркового курсу "Основи синтаксичної номінації" - для магістрантів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності "Філологія (українська мова і література)".

PDF Модульні контрольні роботи

[5–6 Курс] Зразок оформлення плану-конспекту лекції до навчальної дисципліни "Методика викладання української мови в ЗВО" - для студентів 5–6 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності "Українська мова і література" (ОР "Магістр. Середня освіта (українська мова та література)" ; ОР "Магістр. Філологія (українська мова та література)").

PDF Модульні контрольні роботи

[5–6 Курс] Зразок оформлення плану-конспекту практичного заняття до навчальної дисципліни "Методика викладання української мови в ЗВО" - для студентів 5–6 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності "Українська мова і література" (ОР "Магістр. Середня освіта (українська мова та література)" ; ОР "Магістр. Філологія (українська мова та література)").

PDF Модульні контрольні роботи

[5 Курс] — Залікова контрольна робота з навчальної дисципліни "Основи синтаксичної номінації" для студентів ОР "Магістр філології": обсяг і зразки контольних завдань, критерії оцінювання досягнень студентів.

PDF Модульні контрольні роботи

[5 Курс] — Модульна контрольна робота №1 "Загальні проблеми теорії синтаксичної номінації" з навчальної дисципліни "Основи синтаксичної номінації" для студентів ОР "Магістр філології": обсяг і зразки контольних завдань, критерії оцінювання досягнень студентів.

PDF Модульні контрольні роботи

[5 Курс] — Модульна контрольна робота №2 "Варіантність і кореферентність синтаксичних одиниць" із навчальної дисципліни "Основи синтаксичної номінації" для студентів ОР "Магістр філології": обсяг і зразки контольних завдань, критерії оцінювання досягнень студентів.

PDF Модульні контрольні роботи

[3 Курс] Орієнтовний обсяг завдань для модульної контрольної роботи №1 з курсу "Синтаксис" для студентів спеціальності "Українська мова і література" ("Філологія")

PDF Модульні контрольні роботи

[4 Курс] Орієнтовний обсяг завдань для модульної контрольної роботи №1 з курсу "Синтаксис" для студентів спеціальності "Українська мова і література" ("Філологія")

PDF Модульні контрольні роботи

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.