Починаються з букви "С"

а б в г ґ д е є ж з и і ї й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ю я

Знайдено серед елементів

[4 Курс] План лекції №6–7 "Семантико-синтаксичні та функційно-стилістичні особливості складнопідрядних речень розчленованої структури", список рекомендованої літератури – основної та додаткової – для студентів спеціальності "Українська мова і література" (Філологія)

PDF Плани лекцій і література

[3 курс] Перелік питань до іспиту з курсу "Синтаксис (Синтаксема. Словосполучення. Просте двоскладне речення)" – для студентів спеціальності "Українська мова і література" (Філологія)

PDF Питання до іспитів і заліків

[4 курс] Перелік питань до іспиту з курсу "Синтаксис (Складне речення. Текст)" – для студентів спеціальності "Українська мова і література" (Філологія)

PDF Питання до іспитів і заліків

[3 Курс] План лекції №1 "Синтаксис української мови як лінгвістичне вчення", список рекомендованої літератури – основної та додаткової – для студентів спеціальності "Українська мова і література" (Філологія)

PDF Плани лекцій і література

[4 Курс] Орієнтовний обсяг завдань для модульної контрольної роботи №1 з курсу "Синтаксис" для студентів спеціальності "Українська мова і література" ("Філологія")

PDF Модульні контрольні роботи

[4 Курс] План лекції №5 "Складнопідрядні речення нерозчленованої структури: семантико-синтаксична та функціонально-стилістична типологія", список рекомендованої літератури – основної та додаткової – для студентів спеціальності "Українська мова і література" (Філологія)

PDF Плани лекцій і література

[4 Курс] План лекції №4 "Складнопідрядні речення та їх використання в різних функційних стилях української мови", список рекомендованої літератури - основної та додаткової – для студентів спеціальності "Українська мова і література" (Філологія)

PDF Плани лекцій і література

[4 Курс] План лекції №2 "Складносурядне речення як синтаксична одиниця", список рекомендованої літератури – основної та додаткової – для студентів спеціальності "Українська мова і література" (Філологія)

PDF Плани лекцій і література

[3 Курс] План лекції № 5 "Словосполучення як значеннєва мовна одиниця", список рекомендованої літератури – основної та додаткової – для студентів спеціальності "Українська мова і література" (Філологія).

PDF Плани лекцій і література

[4 Курс] План лекції №3 "Структурно-семантична класифікація складносурядних речень у сучасній українській мові", список рекомендованої літератури – основної та додаткової – для студентів спеціальності "Українська мова і література" (Філологія)

PDF Плани лекцій і література

[3_6 Курси] — Сучасна українська мова : бібліографічний покажчик для підготовки наукових робіт (Автор: Власенко В. В., – Житомир, 2004. – 508 с.).

PDF Захист робіт

[4 Курс] Схема та зразки синтаксичного розбору періодів – для студентів спеціальності "Українська мова і література" (Філологія)

PDF Схеми синтаксичних розборів

[4 Курс] Схема та зразки синтаксичного розбору складносурядних елементарних речень – для студентів спеціальності "Українська мова і література" (Філологія)

PDF Схеми синтаксичних розборів

[4 Курс] Схема та зразок синтаксичного розбору складнопідрядних елементарних речень – для студентів спеціальності "Українська мова і література" (Філологія)

PDF Схеми синтаксичних розборів

[4 Курс] Схема та зразок синтаксичного розбору елементарних складних безсполучникових речень – для студентів спеціальності "Українська мова і література" (Філологія)

PDF Схеми синтаксичних розборів

[3 Курс] Схеми й зразки синтаксичного розбору словосполучень – для студентів спеціальностей "Середня освіта (українська мова та література" і " Філологія (українська мова та література"

PDF Схеми синтаксичних розборів

[3 Курс] Схеми синтаксичного розбору синтаксем, словосполучень і простих двоскладних речень – для студентів спеціальності "Українська мова і література" (Філологія)

PDF Схеми синтаксичних розборів

[4 Курс] Схема та зразки синтаксичного розбору складних неелементарних речень – для студентів спеціальності "Українська мова і література" (Філологія)

PDF Схеми синтаксичних розборів

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.