Профілізація старшої школи Заставнівської гімназії завдяки співпраці з ЧНУ ім. Юрія Федьковича

 Метою повної загальної середньої освіти є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України

 Труднощі збільшуються,
чим ближче ми до мети.
Але нехай кожен долає свій шлях,
подібно до зірок – спокійно,
не поспішаючи, але безперервно
прагнучи до окресленої мети.
(І. В. Ґете)

На сьогодні одним з пріоритетів модернізації освіти є профілізація старшої школи. Саме профільне навчання створює реальні умови побудови учнем власної освітньої траєкторії. Принципово важливо, щоб при цьому формувалися потрібні особистісні характеристики, бо за знаннями має стояти характер людини, її цілеспрямованість, воля, індивідуальна активність. Ураховуючи це, можна визначити загальну мету, яка окреслює головні напрями діяльності навчального закладу – створити умови для гармонійного розвитку кожної дитини, її самореалізації, здійснювати ефективну підготовку випускників школи до свідомого вибору професії, засвоєння програм вищої професійної школи.

Для її реалізації необхідне інформативне забезпечення, вчительський потенціал, підтриманий відповідною матеріально – технічною базою.

Учитель школи нового типу повинен бути не лише спеціалістом високого рівня, але й забезпечувати варіативність, особистісну та практичну орієнтацію освітнього процесу із введенням інтерактивних, діяльнісних компонентів, має вміти формувати здібності і компетентності, необхідні для продовження навчання у відповідній сфері професійної освіти.

Реалізуючи ідею профілізації старшої школи та до профільної підготовки постала необхідність у розширенні сфери творчої співпраці з вищими навчальними закладами. Саме тому в 1996 році підписано угоду про співпрацю між Заставнівською гімназією та Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича (факультети: філологічний, іноземних мов, історичний, фізичний, біологічний, математичний, хімічний). Ця робота організована на основі чинного законодавства – Закону України «Про освіту», Державної національної програми «Освіта», Законів України «Про загальну середню освіту», «Про інноваційну діяльність», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад».

Зміст такої співпраці передбачає створення на основі взаємодії найоптимальніших соціальних і психолого-педагогічних, матеріальних, кадрових, режимних та організаційних умов для всебічного розвитку особистості.

Плідною є співпраця Заставнівської гімназії з Інститутом фізико-технічних та комп’ютерних наук ЧНУ імені Юрія Федьковича. Щотижнево викладачем цього інституту кандидатом фізико-математичних наук Сопронюком Євгенієм Федоровичем проводяться заняття математики та інформатики на яких удосконалюються шляхом особистісно-зорієнтованого навчання знання та навики учнів.

Ґрунтовну наукову підтримку гімназистам надає професор кафедри сучасної української мови філологічного факультету Кульбабська Олена Валентинівна, яка організовує для них практикуми та заняття, на яких ведеться підготовка до успішного складання ЗНО та ДПА.

Завдяки співпраці педагогів Заставнівської гімназії та викладачів ЧНУ імені Юрія Федьковича в 2016/2017 н. р гімназисти досягли:

  • Міжнародний конкурс української мови імені Петра Яцика (ІІІ місце – учениця 11 класу Колісник Анна, вчитель – Онуфраш О. В.);
  • VII Міжнародний мовно-літературний конкурс імені Тараса Шевченка (І місце – учениця 11 класу Козак Іванна, вчитель – Онуфраш О. В.; ІІІ місце – учениця 5 класу Люба Юлія, вчитель Паньків О. В.);
  • Конкурс захист науково-дослідних робіт у Буковинській Малій академії наук академії наук учнівської молоді (ІІІ місце – Цвіркун Анастасія, учениця 10 класу; науковий керівник – Паньків О. В.).

Співпраця із ЧНУ імені Юрія Федьковича дає змогу педагогічному колективу Заставнівської гімназії постійно модернізувати організацію навчально-виховного процесу, використовуючи сучасні досягнення науки й техніки, впроваджувати інформаційні технології навчання та виховання, що забезпечують створення організаційних, педагогічних, змістових умов для здійснення профільної і допрофільної освіти гімназистів, їх самореалізації в процесі вибору профілю навчання, адже сьогодення вимагає від нас підготовки конкурентоспроможних випускників, адаптованих до швидкозмінних вимог суспільства, особистості, яка оволодіває певною системою цінностей, людини з високими розумовими здібностями. Випускник гімназії повинен володіти комплексом різноманітних знань, навичок і особистісних якостей, що дадуть йому змогу стати висококваліфікованим фахівцем, самостійно приймати рішення, бути ініціативним, брати на себе відповідальність та ефективно взаємодіяти з оточенням. 

attachment

 

P.S. Матеріал взято із офіційного сайту Заставнівськой гімназії: http://zast-gymnasium.ucoz.ua/ 

Доктор філологічних наук, професор,
завідувач кафедри сучасної української мови 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Олена КУЛЬБАБСЬКА

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.