Як студенти-філологи під час «Маланка-фест∼2018» магістерські роботи захищали

Хто думає про науку, той любить її, а хто її любить, той ніколи не перестає вчитися, хоча б зовні він і здавався бездіяльним (Г.Сковорода)

 

Магістерська освітньо-професійна програма в Україні охоплює два складники - освітній та науково-дослідницький, що виформовують професійні компетентності сучасного фахівця, який під час навчання у виші здобув знання інноваційного характеру та спеціальні вміння в певні

Доктор філологічних наук, професор,
завідувач кафедри сучасної української мови 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Олена КУЛЬБАБСЬКАй галузі науки. Фінальний етап здобуття другого рівня вищої освіти – прилюдний  захист результатів наукових досліджень, присвячених актуальним проблемам  сьогодення. І ось цей відповідальний момент захисту концепції, методології аналізу фактичного матеріалу та висновкових тверджень кваліфікаційної роботи набрав обертів на філологічному факультеті Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, де 15 січня розпочали роботу шість екзаменаційних комісій (ЕК), мета яких – дати випускникам змогу продемонструвати широку ерудицію, фундаментальну наукову базу, специфіку наукової творчості, сучасні інформаційні технології тощо.

Упродовж 15–16 січня 2018 р. провела два засідання ЕК №2 у складі проф. кафедри сучасної української мови Кульбабської Олени Валентинівни (голова комісії), доц. кафедри історії та культури української мови  Гуцуляк Ірини Георгіївни (заступник голови комісії), доц. кафедри української літератури Чолкан Валентини Андріївни, асп. кафедри сучасної української мови Тесліцької Галини Іллівни (секретар ЕК).

Процедура захисту ще раз переконала, що дипломна робота, з одного боку, має узагальнювальний характер, оскільки є своєрідним підсумком підготовки магістра, а з іншого – самостійним оригінальним науковим дослідженням студента, який здобуває одну зі спеціальностей: 

  • 0.14.01 «Середня освіта (українська мова та література)»
  • 0.35.01 «Філологія (українська мова та література)»

Темарій магістерських робіт студентів 6 курсу заочної форми навчання філологічного факультету ЧНУ

Прізвище, ім’я, по батькові

Тема магістерської роботи

Науковий керівник

 Спеціальність 0.14.01 «Середня освіта (українська мова та література)» 

Білівська Сніжана Вікторівна

Поетичний світ Василя Місевича

  доц. Мельничук Я. Б.

Гордей Леся Михайлівна

 

Фольклористична діяльність Дмитра Яворницького

  доц. Костик В. В.

Остапик Зоряна Миколаївна

Звертання у прозових творах Марії Матіос

  проф. Скаб М. С.

Пнівчук Алла Петрівна

 

Звертання в поетичних творах Сидора Воробкевича

  проф. Скаб М. С.

Стефанюк Ольга Юріївна

 

Особливості парадигми простого речення
в сучасній українській мові

  доц. Максим’юк О. В.

Текуцька Наталія Сергіївна

 

Логіко-лінгвістична природа функціонально-семантичного типу мовлення – роздуму (на матеріалі художнього тексту М. Матіос „Майже ніколи не навпаки”)

  проф. Руснак Н. О.

Токар Орися Михайлівна

 

Методика вивчення дієприслівника на уроках української мови в ЗНЗ

  проф. Кульбабська О. В.

Ужицька Людмила Михайлівна

 

Структурно-семантичні та функційні особливості інтер’єктивів в сучасній українській мові

  доц. Максим’юк О. В.

Юрчук Надія Іванівна

 

Кобилянськознавство на сторінках «Буковинського журналу»

  доц. Мельничук Я. Б.

 Спеціальність 0.35.01 «Філологія (українська мова та література)»

Конюк Христина Іванівна

 

Засоби номінації адресата мовлення та способи апеляції у прозі сучасних українських письменників

  проф. Скаб М. С.

Марчук Ірина Василівна

 

Превентивні висловлення в сакральному тексті

  проф. Шабат-Савка С. Т.

Онуфрійчук Віолета Олегівна

 

Фольклористична діяльність Івана Безручка

  доц. Костик В. В.

Мороз Лілія Василівна

 

Поетика українських гумористичних творів 17 ст.

  доц. Мальцев В. С.

Остафічук Марина Георгіївна

 

«Апостол черні» Ольги Кобилянської
в новітніх дослідженнях та в загальноосвітній середній школі

  проф. Мельничук  Б. І.

Павлюк Марина Василівна

 

Мовні засоби вираження діалогічності в художньому тексті (на матеріалі творів М. Стельмаха)

  проф. Шабат-Савка С. Т.

Палійчук Марія Петрівна

 

Проблемно-тематичний зміст прози Осипа Маковея

  доц. Попович О. О.

Отже, тематика магістерських робіт відповідає вимогам стандартів вищої освіти й пов’язана з науковою проблематикою випускових кафедр. Їхня загальна настанова – літературознавче й мовознавче спрямування, буковинознавча проблематика, історіографія філологічної думки в Україні.

Позитивно, що на прилюдних захистах були присутні не лише магістранти, а й активно виступали керівники та експерти. У рецензіях коротко відзначено актуальність, наукову новизну, практичне значення теми дослідження, переваги та недоліки роботи, обсяг і якість її оформлення, відображено уявлення рецензента про загальну та фахову підготовку випускника, ступінь його самостійності у виконанні наукової розвідки, уміння користуватись теоретичними джерелами.

Доповіді магістрантів засвідчили, що їхні роботи містять елементи наукової новизни, мають теоретичне значення. До того ж випускники показали вміння аналізувати художні та фольклорні твори, характеризувати різнорівневі мовні явища, визначати практичну значущість одержаних результатів та перспективи дослідження.

Кращою дипломною роботою з філологічної проблематики комісія визнала студентське дослідження Ірини Марчук «Превентивні висловлення в сакральному тексті» (наук. керівник – д. філол. н., проф. кафедри сучасної української мови Світлана Тарасівна Шабат-Савка). Щиро вітаємо творчий тандем!

На загал захист дипломних робіт відбувся на належному науковому та методичному рівні. [фотозвіт про захист магістерських робіт див. у слайері вмще].

1
2
3
4

Дорогі випускники!

У ці важливі для Вас дні сердечно бажаємо Вам великих творчих, наукових і професійних успіхів. Нехай на обраному життєвому шляху зустрічається Вам якомога більше щирих і добрих людей. Переконані: усі Ви станете шанованими, авторитетними людьми – професіоналами своєї справи. Віримо в те, що запорукою подальших успіхів буде не лише Ваш талант і працелюбність, а й частка нашої спільної роботи, нашої душі.

Пам’ятайте рідну alma mater!


Доктор філологічних наук, професор,
завідувач кафедри сучасної української мови 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Олена КУЛЬБАБСЬКА

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.