Перемога там, де є рух уперед (Рей Бредбері)

Еξεστί σοι διαπονησαμένῳ τὴν εὐδαιμονίαν κεκτῇσθαι («Наполегливою працею ти можеш досягти успіху»)

 

Щиро вітаємо кандидатів філологічних наук – доцента кафедри класичної філології Львівського державного університету імені Івана Франка Роксоляну Леонідівну Оліщук і доцента кафедри румунської та класичної філології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Інесу Степанівну Макар, а також Видавничий дім «Букрек» в особі його директора Дарини Максимець із впевненою перемогою в конкурсі на кращий підручник, виданий упродовж 2015–2017 рр. 

Цьогоріч на університетський конкурс було подано 193 підручники: 53 – із факультету педагогіки, психології та соціальної роботи, 31 – із факультету іноземних мов, 23 – із філософсько-теологічного факультету.

Після скрупульозного розгляду всіх конкурсних видань науково-методична рада ЧНУ визначила переможців, зокрема, I місце виборов підручник Давньогрецька мова : для студ. І-го курсу класичної філології та гуманітарних ф-тів вищих навч. закл. / Р. Л. Оліщук, І. С. Макар. – Чернівці : Вид-чий дім «Букрек», 2015. – 496 с. – ISBN 978-399-651-6. Рецензували рукопис С. М. Лучканин, д. філол. н., проф. кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Л. Ю. Смольська, к. філол. н., доц., завідувач кафедри латинської мови Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького; С. С. Чекарева, к. філол. н., доц., завідувач кафедри історії зарубіжної літератури і класичної філології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Від душі радіємо, що творча співпраця науковців двох престижних вишів України набула нових вимірів, адже 18 лютого 2010 року під керівництвом Р. Л. Оліщук Інеса Макар (до речі, випускниця Львівського університету) захистила кандидатську дисертацію «Лексична ідіосистема роману Лонга „Дафніс і Хлоя”» (спец. 10.02.14 – «Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови»); того самого року за наукового редагування Роксоляни Леонідівни видала монографію «Лонг і його роман „Дафніс і Хлоя”» (Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 424 с. – ISBN 978-966-423-101-2). А вже через п’ять років їхнє навчальне видання «Давньогрецька мова» (за словами Дарини Максимець) «стало справжнім тріумфом «Букреку» на ХХІІ Форумі видавців у Львові» (цю думку уяскравлюють і світлини, представлені вище в слайдері.– О.К.).

Що ж вирізняє підручник із-поміж огрому літератури для українських ВНЗ? Відповідь однозначна: студенти й викладачі мають змогу користуватися сучасним, інтерактивним навчальним виданням (з елементами робочого зошита), у якому системно й водночас компактно, з опорою на лінгвокультурологічний аспект подано фонетичний, граматичний і лексико-фраземний матеріал, що його репрезентують 65 занять.

Концепція і структура підручника уможливлюють не лише глибоке засвоєння теоретичних відомостей з важливого для студентської аудиторії курсу з класичної мови, а й сприяють формуванню практичних умінь і навичок студентів-філологів через виконання різноманітних практичних завдань і вправ (граматичний аналіз слів, що належать до різних частин мови; переклад речень; аудіювання оригінальних текстів про історичні постаті й події, міфологічних персонажів, античну культуру; запам’ятовування давньогрецьких лексем, виразів і фразем тощо).

Заслуговує поцінування довідкова частина видання, яка охоплює: 1) граматичний довідник – понад 90 таблиць, що унаочнюють теоретичний матеріал як опорні конспекти; 2) давньогрецько-український словник – містить лексику з усіх занять підручника (2792 лексеми); 3) українсько-давньогрецький словник-мінімум – 839 слів; 4) список літератури, у якому подано монографії, навчально-методичні посібники й підручники, двомовні словники (23 позиції).

Окрім того, для реалізації як традиційних дидактичних функцій (інформативної, інтегративної, трансформаційної, мотиваційної, розвивальної, систематизувальної, самоконтролю тощо), так і новітніх – розвитку самостійної пізнавальної діяльності студентів у сучасному інформаційному просторі; поглиблення ключових і предметних компетентностей залучено сучасні технології створення навчальної книги через високу якість її поліграфічного виконання. Креативний підхід дизайнера видавництва «Букрек» Ігоря Стусика не лише художньо увиразнює структуру основного й довідкового текстів, а й перетворює підручник у захопливу книгу.

 

Даруючи книгу своїм друзям і колегам, Інеса Степанівна залишала на першій сторінці красномовний автограф: «Від щирого серця подарунок від авторів». А ми, викладачі й студенти вишів України, дякуємо за ґрунтовну працю, виконану із завзяттям і любов’ю, присвячену найріднішим, тим, хто щоденно підтримував і надихав, мріяв передати свій хист, свою науку.

Отож ґречно вітаємо авторів підручника з переможним золотом і бажаємо здоров’я, сили й наснаги для реалізації нових амбітних проєктів!


P.S. Автори світлин – доценти кафедри сучасної української мови ЧНУ Алла АГАФОНОВА та Наталія ШАТІЛОВА, учасники ХХІІ Форуму видавців у Львові (2015).

Доктор філологічних наук, професор,
завідувач кафедри сучасної української мови 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Олена КУЛЬБАБСЬКА

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.