Пишаємося результатами цьогорічної наукової роботи студентів кафедри сучасної української мови ЧНУ!

Усередині кожного з нас приховані потенційні творчі можливості, й ми повинні працювати щосили, щоб розкрити цей потенціал (Мартін Лютер Кінг)

ГАРНІ НОВИНИ. Прийшов час підбити підсумки наукової роботи студентів 3–5 курсів кафедри сучасної української мови в 2017/2018 навчальному році, що так стрімко минає. Нині завдяки творчій співпраці всіх викладачів і майбутніх бакалаврів та магістрантів приємно було звітувати на засіданні вченої ради філологічного факультету. Пропонуємо Вашій увазі статистичний фрагмент доповіді.

Інформація про участь студентів
кафедри сучасної української мови
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
 в наукових конференціях і
в міжнародних та всеукраїнських конкурсах
2017-2018 н.р.

 Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка

Цівінська Юлія В’ячеславівна (203 група; підготовка переможця – доц. Агафонова А.М.) – 2 місце в ІІІ (всеукраїнському) турі.

Цівінська Юлія В’ячеславівна (203 група) – 1 місце в ІІ (обласному) турі.

Косован Тетяна Дмитрівна (203 група) – 2 місце в ІІ (обласному) турі.

Ілащук Марина Степанівна (202 група) – 2 місце в ІІ (обласному) турі

Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика

Турік Олександу Володимирівну (301 група; підготовка переможця – проф. Руснак Н. О.) – 1 місце в ІІ (обласному) турі.

Тучак Діану Юріївну (203 група) – 2 місце в ІІ (обласному) турі.

Рейкало Марію Дмитрівну (303 група) – 3 місце в ІІ (обласному) турі.

1
2
8
4
5
9
3
6
11
10
7
12

Публікації в академічних виданнях України

– Кукош Кріна Сергіївна (503 група, наук. керівник – проф. Ткач Л.О.).
Бібліографічні дані
Кукош К. Наталія Осадча-Яната як дослідниця народних назв рослин / Кріна Кукош // Дивослово. – 2017. – № 11. – С. 25– 32.

Участь у наукових конференціях

Міжнародні закордонні конференції:

Мухаїр Ірина Василівна (402 група, наук. керівник – проф. Ткач Л.О.) – VІІІ Міжнародна  конференція молодих славістів (м. Будапешт, 10 травня 2018 р.) – матеріали у друці;

Вівчар Надія Іванівна (402 група, наук. керівник – проф. Ткач Л.О.) – VІІІ Міжнародна  конференція молодих славістів (м. Будапешт, 10 травня 2018 р.) – матеріали у друці;

Сулима Софія Петрівна (402 група, наук. керівник – проф. Ткач Л.О.) – VІІІ Міжнародна  конференція молодих славістів (м. Будапешт, 10 травня 2018 р.) – матеріали у друці;

Міжнародні конференції в Україні:

Бербенюк Аніта Іванівна (402 група, наук. керівник – проф. Кульбабська О. В.) – IV Міжнародний медико-фармацевтичний конгрес студентів і молодих учених «Інновації та перспективи сучасної медицини (Гуманітарні аспекти медицини)».
Бібліографічні дані: Бербенюк А. Мовна експресія авторських інновацій у системі синтаксису [Текст] : зб. наук. праць // А. Бербенюк // ХИСТ : всеукр. мед. журнал молодих учених. – Чернівці, 2017. – Вип. 19. – С. 423.

Бейсюк Христина Яремівна (402 група, науковий керівник – докторант Гуцуляк Т.Є.) – ІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів та аспірантів «Актуальні проблеми філології та журналістики» (м. Ужгород,  26–27 квітня 2018 р.).
Бібліографічні   дані: Бейсюк Х. Я. Відіменникові дієслова української мови з образним компонентом [Текст] : зб. наук. праць / Христина Бейсюк // Студії з філології та журналістами : зб. наук. праць / Міжнар. редкол. : М. Варлашичек, Н. Венжинович (відп. ред.), М. Горди та ін.  – Ужгород : Говерла, 2018. – Вип. 5. – С. 45–49.

Костинян Олена Сергіївна (402 групв, науковий керівник –  доц. Агафонова А. М.) – Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна філологія: актуальні наукові проблеми та шляхи розв’язання» (м. Одеса, 27–28 квітня 2018 року).
Бібліографічні   дані:  Костинян О. С. Проблема виокремлення поняття індивідуального мовлення в лінгвістиці [Текст] / О. С. Костинян // Сучасна філологія: актуальні наукові проблеми та шляхи розв’язання : зб. наук. праць / Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 27–28 квітня 2018 року. – Одеса : Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2018. – Ч. І. – С. 19–22.

Всеукраїнські конференції:

Литвиненко Олександа Павлівна (402 група, наук. керівник – проф. Кульбабська О. В.) – 1 Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи» (Кам’янець-Подільський, 28–29 березня 2018 року).
Бібліографічні дані: Функційний потенціал графічних інновацій як засіб індивідуалізації постмодерного поетичного Інтернет-тексту [Текст] : зб. наук. праць / Олександра Литвиненко // Матеріали Всеукраїнської наукової інтернет-конференції «Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи» (Кам’янець-Подільський, 28-29 березня 2018 року). – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка, 2018. – С. 55–61.

Пуканюк Вікторія Василівна (503 група, наук. керівник – проф. Кульбабська О. В.) – 1 Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи» (Кам’янець-Подільський, 28–29 березня 2018 року).
Бібліографічні дані: Пуканюк В.В. Повтор як домінанта експресивного маркування у поетичних текстах Михайла Ткача [Текст] / Вікторія Пуканюк  [Текст] : зб. наук. праць // Матеріали Всеукраїнської наукової інтернет-конференції «Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи» (Кам’янець-Подільський, 28–29 березня 2018 року). – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка, 2018. – С. 61–67.

Кукош Кріна Сергіївна (503 група, наук. керівник – проф. Ткач Л.О.) – Всеукраїнська наук.-практ. конф. «Слобожанська бесіда».
Бібліографічні дані: Кукош К. Семантичні зв’язки фітонімів української та румунської мов з іменниковими демінутивами: зіставний аспект [Текст] / Кріна Кукош // Слобожанська бесіда : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Старобільськ, 23 листоп. 2017 p.) / ДЗ «ЛHУ iменi Tapaca Шевченка» ; за ред. проф. Глуховцевої К. Д. – Вип. 10 – Старобільськ, 2017. – С. 43–46.

Сторожук Вікторія Анатолієвна (302 група, наук. керівник – проф. Ткач Л.О.) – VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Подільська регіональна лексикологія: стан та перспективи» (Вінниця, 26–27 квітня).
Бібліографічні дані: Сторожук В. Спеціальна лексика в обрядах українського весілля (за подільськими та іншими джерелами [Текст]  [Текст] : зб. наук. праць / Вікторія Сторожук // Подільська регіональна лексикологія: стан та перспективи : матеріали VII Всукраїнської наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих учених (м. Вінниця, 26–27 квітня 2018 р.) / відп. ред. І. В. Гороф’янюк ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2018. – С. 192–206.

Чернюх Марина Вікторівна (501 група, наук. керівник – проф. Ткач Л.О.) – VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Подільська регіональна лексикологія: стан та перспективи» (Вінниця, 26–27 квітня).
Бібліографічні дані: Чернюх М. Словотвірне багатство української мови у творах Михайла Стельмаха [Текст]  [Текст] : зб. наук. праць / Марина Чернюх // Подільська регіональна лексикологія: стан та перспективи : матеріали VII Всукраїнської наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих учених (м. Вінниця, 26–27 квітня 2018 р.) / відп. ред. І. В. Гороф’янюк ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2018. – С. 229–240.

– Кукош Кріна Сергіївна (503 група, наук. керівник – проф. Ткач Л.О.) – VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Подільська регіональна лексикологія: стан та перспективи» (Вінниця, 26–27 квітня).

– Мухаїр Ірина Василівна (402 група, наук. керівник – проф. Ткач Л.О.) – VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Подільська регіональна лексикологія: стан та перспективи» (Вінниця, 26–27 квітня) – матеріали у друці;

Щорічні наукові конференції студентів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Бібліографічний покажчик тез доповідей студентів
на щорічній науковій конференції
Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича
2018 р.
[Електронний варіант усіх тез доповідей на цьому сайті]

Свірнюк Ю. Структурно-семантичні особливості метафорично мотивованої діалектної лексики [Текст] / Юлія Свірнюк, Тетяна Гуцуляк // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17–19 травня 2018 року) : зб. наук. праць. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 148–149.

Гаврилюк Л. Лексико-семантичні засоби мовленнєвої характеристики персонажа-буковинця в драматичних творах Сидора Воробкевича [Текст] / Любов Гаврилюк, Тетяна Гуцуляк // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17–19 травня 2018 року) : зб. наук. праць. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 30–31.

Бербенюк А. Експресивний потенціал риторичних питань у поетичних текстах Ніни Царук [Текст] / Аніта Бербенюк, Олена Кульбабська // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17–19 травня 2018 року) : зб. наук. праць. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 8–9.

Поп О. Лексеми „Прут” і „Черемош” як виразники географічного образу Буковини [Текст] / Олена Поп, Олена Кульбабська // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17–19 травня 2018 року) : зб. наук. праць. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 132–133.

Литвиненко О. Графічні аномалії як засіб індивідуалізації графічної стилістики постмодерного поетичного тексту [Текст] / Олександра Литвиненко, Олена Кульбабська // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17–19 травня 2018 року) : зб. наук. праць. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 106–107.

Пуканюк В. Стилістичні фігури синтаксису з використанням повтору в поезіях М. Ткача [Текст] / Вікторія Пуканюк, Олена Кульбабська // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 травня 2018 року)  : зб. наук. праць. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 140–141.

Брездень Р. Прислів’я та приказки в українській художній літературі [Текст] / Романна Брездень, Наталія Руснак // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17–19 травня 2018 року) : зб. наук. праць. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 16–17.

Кондряк Т. Особливості діалогу як композиційної форми мовлення в драматичному тексті М. Кропивницького [Текст] / Тетяна Кондряк, Іванна Струк // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17–19 травня 2018 року) : зб. наук. праць. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 94–95.

Кукош К. Структура двокомпонентних фітонімів української і румунської мов [Текст] / Кріна Кукош, Людмила Ткач // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17–19 травня 2018 року) : зб. наук. праць.  – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 96–97.

Чернюх М. Словотвірні деривати в контексті авторської стилістики (на матеріалі творів М. Стельмаха) [Текст] / Марина Чернюх, Людмила Ткач // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17–19 травня 2018 року) : зб. наук. праць. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 186–187.

Мухаїр І. Іменники-новотвори П. Куліша у практиці української лексикографії [Текст] / Ірина Мухаїр, Людмила Ткач // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17–19 травня 2018 року) : зб. наук. праць. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 122–123.

Вівчар Н. Лексика пасивного фонду в текстах українського фольклору [Текст] / Надія Вівчар, Людмила Ткач // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17–19 травня 2018 року) : зб. наук. праць. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 24–25.

Сторожук В. Лексико-стилістичні особливості українських весільних пісень [Текст] / Вікторія Сторожук, Людмила Ткач // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17–19 травня 2018 року) : зб. наук. праць. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 156–157.

Сулима С. Народнорозмовні джерела мови українських письменників кінця XVII – початку XVIII (на матеріалі творів Климентія Зиновієва) [Текст] / Софія Сулима, Людмила Ткач // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17–19 травня 2018 року) : зб. наук. праць. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 158–159.

Петруник А. Структурно-семантичне та стилістичне навантаження порівняльних зворотів у мовостилі Галини Тарасюк [Текст] / Анна Петруник, Людмила Томусяк // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17–19 травня 2018 року) : зб. наук. праць. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 130–131.

Голодняк В. Компліментарні висловлення в Інтернет-комунікації [Текст] / Вікторія Голодняк, Світлана Шабат-Савка // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17–19 травня 2018 року) : зб. наук. праць. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 38–39.

Драбчак І. Структурно-семантичні параметри питальних речень у народнопісенному дискурсі [Текст] / Ірина Драбчак, Світлана Шабат-Савка // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17–19 травня 2018 року) : зб. наук. праць. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 60–61.

Легун А. Функційний потенціал односкладних конструкцій у поетичному дискурсі Тамари Севернюк [Текст] / Анна Легун, Світлана Шабат-Савка // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17–19 травня 2018 року) : зб. наук. праць. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 98–99.

ТАК ТРИМАТИ! 
Будемо раді наступного навчального року розказати й про Ваші успіхи в конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт, активну участь у міжнародних і всеукраїнських конференціях, дорогі друзі!

P,S. Світлини студентів кафедри сучасної української мови ЧНУ  – з відкритих джерел. О.К.


Доктор філологічних наук, професор,
завідувач кафедри сучасної української мови
Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича
Олена КУЛЬБАБСЬКА

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.