Програма щорічної студентської конференції

25–27 квітня 2017 року студенти кафедри сучасної української мови ЧНУ візьмуть активну участь у науковому форумі 

СЕКЦІЯ ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК
(вул. М. Коцюбинського, 2, корпус 6) 

Підсекція „Зіставні аспекти дослідження семантики лексичних і фразеологічних одиниць. Актуальні проблеми української лексикографії”

Керівники: проф. Ткач Л. О., докторант Гуцуляк Т. Є.
Секретар – студ. 4 курсу Безуз К.
(26 квітня, 14.30, 53 ауд.)

 

Відзоонімні назви рослин в українській і румунській мовах.
Студентка 4 курсу Кріна Безуз.
Науковий керівник – проф. Ткач Л. О.  

Лексико-семантичні особливості дієслівної лексики, засвідченої новітніми лексикографічними працями української мови.
Студентка 5 курсу Анна Владіян.
Науковий керівник – докторант Гуцуляк Т. Є.  

Звичаї і побут українського народу в народній фітолексиці.
Студентка 5 курсу Тетяна Гладій.
Науковий керівник – проф. Ткач Л. О.  

Сучасні неофіційні та неформальні номінації політичних діячів у текстах інформаційного дискурсу електронних ЗМІ.
Студентка 5 курсу Вероніка Климська.
Науковий керівник – проф. Ткач Л. О.  

Лексика церковно-релігійної сфери у «Словнику мови Шевченка» (1964 р.)
Студент 3 курсу Сергій Кшенніков.
Науковий керівник – проф. Ткач Л. О.  

Твори П. Куліша як джерело реєстру „Словаря української мови” за редакцією Б. Грінченка.
Студентка 3 курсу Ірина Мухаїр.
Науковий керівник – проф. Ткач Л. О.  

Фразеологічна своєрідність дискурсу українського шістдесятництва (на матеріалі праць Є. Сверстюка).
Студентка 4 курсу Марина Некритюк.
Науковий керівник – проф. Ткач Л. О.  

Метафорична мотивація як джерело розвитку діалектної лексики.
Студентка 4 курсу Юлія Свірнюк.
Науковий керівник – докторант Гуцуляк Т. Є.  

Особливості твірної бази образних прикметникових дериватів з компонентами -подібн(ий), -видн(ий).
Студентка 4 курсу Зоряна Тимофійчук.
Науковий керівник – докторант Гуцуляк Т. Є. 

 

Підсекція „Художній і діалектний тексти: когнітивний та функційний аспекти семантики”

Керівники: проф. Руснак Н. О., доц. Рабанюк Л. С.
Секретар – студ. 4 курсу Вудвуд А.
(26 квітня, 14.30, 52 ауд.)

Класифікація одягу в гуцульській говірках.
Студентка 5 курсу Уляна Бойко.
Науковий керівник – проф. Руснак Н. О.  

Лексика кулінарних виробів смт. Лужани Кіцманського району Чернівецької області.
Студентка 4 курсу Анастасія Вудвуд.
Науковий керівник – проф. Руснак Н. О.  

Неповні речення як засоби мовної економії (на матеріалі прози Марії Матіос).
Студентка 3 курсу Світлана Глевчук.
Науковий керівник – доц. Рабанюк Л. С.  

Художні засоби для позначення жіночих образів у малій прозі Ольги Кобилянської.
Студентка 4 курсу Ірина Оляновська.
Науковий керівник – проф. Руснак Н. О.  

Етнографічні діалектизми як виразники ідіостилю Юрія Федьковича.
Студентка 3 курсу Ліза Стасюк.
Науковий керівник – доц. Рабанюк Л С. 

 

Підсекція „Актуальні проблеми ідіостилістики”

Керівники: проф. Кульбабська О. В., асист. Шатілова Н. О.
Секретар – студ. 3 курсу Поп О.
(26 квітня, 14.30, 51 ауд.)

Мовний портрет персонажа в художньому тексті.
Студентка 3 курсу Любов Гаврилюк.
Науковий керівник – асист. Шатілова Н. О.  

Кольоролексема як складник ідіостилю письменника.
Студентка 4 курсу Олеся Карапка.
Науковий керівник – проф. Кульбабська О. В.  

Графічні інновації як засіб структурно-семантичного увиразнення постмодерного поетичного тексту.
Студентка 3 курсу Олександра Литвиненко.
Науковий керівник – проф. Кульбабська О. В. 

Ключові слова як маркери ідіостилю письменника.
Студентка 3 курсу Олена Поп.
Науковий керівник – асист. Шатілова Н. О. 

Мовностилістичні особливості фразеологізмів у прозі Марії Матіос.
Студентка 5 курсу Наталія Текуцька.
Науковий керівник – доц. Рабанюк Л. С.

 

Підсекція „Комунікативно-прагматичні аспекти дослідження речення і тексту”

Керівники: проф. Шабат-Савка С. Т., доц. Максим’юк О. В.
Секретар – студ. 3 курсу Голодняк В.
(26 квітня, 14.30, 54 ауд.)

 

Реалізація антитези в моделюванні експресивних контекстів.
Студентка 3 курсу Анніта Бербенюк.
Науковий керівник – проф. Кульбабська О. В. 

Компліментарні висловлення в текстовій комунікації.
Студентка 4 курсу Вікторія Голодняк.
Науковий керівник – проф. Шабат-Савка С. Т. 

Теоретичні засади використання комунікативно-ситуативних і лінгвостилістичних завдань на уроках української мови.
Студентка 3 курсу Тетяна Кондряк.
Науковий керівник – доц. Кардащук О. В. 

Сфера сакрального: маркери експресивності в релігійному дискурсі.
Студентка 5 курсу Ірина Марчук.
Науковий керівник – проф. Шабат-Савка С. Т. 

Типологія повторів як фігурально-реченнєвих конструкцій поетичного тексту.
Студентка 4 курсу Вікторія Пуканюк.
Науковий керівник – проф. Кульбабська О. В. 

Синтаксична реалізація інтер’єктивів у сучасній українській мові.
Студентка 5 курсу Людмила Ужицька.
Науковий керівник – доц. Максим’юк О. В.

Бажаємо успіху! 

03.05.2020 1

Доктор філологічних наук, професор,
завідувач кафедри сучасної української мови 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Олена КУЛЬБАБСЬКА

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.