• Головна
  • Новини
  • Актуальні новини
  • Усеукраїнська онлайн-нарада як платформа для професійного діалогу голів обласних методичних об’єднань викладачів української філології закладів фахової передвищої освіти

Усеукраїнська онлайн-нарада як платформа для професійного діалогу голів обласних методичних об’єднань викладачів української філології закладів фахової передвищої освіти

Покоління, яких жде Україна тепер, повинні бути людьми діла реального, практичного – спеціалісти-адміністратори, фінансисти, економісти, знавці військового і морського діла, техніки... (Михайло Грушевський)

В умовах випрацювання державних стандартів фахової передвищої освіти в Україні, формування індивідуальних освітніх траєкторій студентів і трансформації навчальних моделей у цифровому суспільстві особливої ваги набуває робота методичних об’єднань. Це переконливо довела Всеукраїнська нарада провідних фахівців у галузі філології, що 10 грудня 2020 р. відбулася на базі ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж» у режимі відеоконференції з використанням онлайн-платформи Google Meet.

Професійний дискурс на актуальну тему «Проблеми оптимізації процесу компетентнісно зорієнтованого навчання за умов упровадження інноваційних методик його реалізації в закладах фахової передвищої освіти» ініціювала Всеукраїнська спілка голів обласних методичних об’єднань викладачів української філології закладів фахової передвищої освіти під егідою Міністерства освіти і науки України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», ДУ «НМЦ вищої та фахової передвищої освіти» й Департаменту освіти і науки Чернівецької обладміністрації. Прикметно, що в нараді взяли участь 52 викладачі з усіх регіонів України.

Із вітальними словами до присутніх звернулися: Ігор БАЛУБА, керівник експертної групи з питань розвитку кваліфікацій, освіти дорослих та педагогічної освіти Головного управління вищої освіти Директорату вищої освіти і освіти дорослих МОН України, Людвига ЦУРКАН, директор Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації, Василь ЧЕРНІВЧАН, директор ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж».

 

Фото 1
Фото 5
Фото 2
Фото 3
Фото 4

Учасники Всеукраїнської онлайн-наради розглянули та актуальні проблеми, що постали в процесі освітньої реформи. Зокрема, в центрі обговорення – такі питання:

«Фахова передвища освіта: тенденції розвитку» – Микола ХОМЕНКО, заступник директора ДУ «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти»;

«Сучасний аспект викладання дисциплін у контексті реформування фахової передвищої освіти» – Людмила КОТОЛОВЕЦЬ, завідувач сектору наукового та навчально-методичного забезпечення підготовки фахових молодших бакалаврів в системі фахової передвищої освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»;

«Про основні напрями роботи Всеукраїнської спілки за умов упровадження інноваційних методик навчання» – Тетяна АНТОНЮК, голова Всеукраїнської спілки голів обласних (міських) методичних об’єднань викладачів української філології закладів фахової передвищої освіти та провідних фахівців галузі, заслужений працівник освіти, викладач-методист ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж»;

«Тестові завдання у форматі ЗНО як інструмент визначення рівня сформованості у студентів компетенції вміння вчитися» – Олена КУЛЬБАБСЬКА, доктор філологічних наук, професор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;

«Академічна доброчесність: виклики сучасності» – Ольга СТРИЖАКОВСЬКА, кандидат філологічних наук Чернівецького медичного фахового коледжу;

«Робота над стандартами фахової передвищої освіти. Роль викладача української філології в умовах становлення фахової передвищої освіти» – Тетяна БОНДАРЄВА, голова підкомісії 014 Середня освіта НМК 1. НМР сектору фахової передвищої освіти МОНУ, кандидат філологічних наук,  методист,Вовчанський фаховий коледж Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка;

«Підвищення кваліфікації педагогічних працівників відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників» – Людмила АВДІКОВСЬКА, методист Чернівецького медичного фахового коледжу;

«Систематизація великого обсягу інформації під час підготовки до ЗНО (Ментальні карти з української мови та літератури)» – Валентина ІСАКОВА, кандидат педагогічних наук, викладач-методист, голова ОМО Полтавської області;

«Особливості дистанційного навчання у програмі Google meet» – Галина ГАСЮК, викладач Львівського кооперативного коледжу економіки і права;

«Сучасні стратегії формування україномовної особистості» – Валентина ЮЩЕНКО, викладач-методист Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж транспорту та комп’ютерних технологій Національного університету «Чернігівська політехніка», голова методичного об’єднання викладачів філологічних дисциплін закладів фахової передвищої освіти Чернігівської області;

«Парадигма професійної лінгводидактики» – Світлана ІЛЮЧЕК, викладач-методист Кропивницького інженерного фахового коледжу ЦНТУ, голова обласного методичного об’єднання викладачів української філології закладів фахової передвищої освіти Кіровоградської області.

Завершилася Всеукраїнська нарада конструктивним обговоренням доповідей. Викладачі наголошували, що проведення таких нарад є вкрай необхідним, оскільки в ході дискусій можна розв’язувати актуальні питання щодо організації навчально-виховного процесу в різнотипних навчальних закладах і в аспекті їхньої тісної співпраці задля забезпечення багатоступеневої освіти української молоді. За підсумками проведення наради була прийнята ухвала щодо напрямів роботи Спілки, упровадження новітніх методик навчання в закладах фахової передвищої освіти України, узагальнення та перейняття кращого досвіду реалізації державної мовної політики.

Від імені учасників науково-методичного заходу висловлюємо щиру подяку організаторам наради за змістовну програму, її практико-орієнтований складник, можливість отримати новий досвід для використання у своїй педагогічній роботі.

10.12.2020 11  10.12.2020 13 
 10.12.2020 12  24.04.2017 6 ad5b09ec
 
2020 року Спілка відзначає свій 10-літній ювілей. Огром роботи, виконаної викладачами закладів фахової передвищої освіти, вражає: обстоювання самостійного статусу в освітньому просторі України, оновлення програм, укладання підручників, навчальних посібників, проведення Всеукраїнських олімпіад і конференцій, круглих столів, розпрацювання та впровадження інноваційних технологій викладання української мови й літератури, що сприяють особистісному та професійному становленню молодих фахівців. Та багато-багато іншого.
Щиросердно бажаємо нашим вельмишановним колегам, з якими випала честь співпрацювати й заприязнитися, міцного здоров’я, невичерпної життєвої енергії та оптимізму, успішної реалізації всіх задумів та сподівань, миру і злагоди. Нехай Ваші знання, багатий досвід, високий професіоналізм і надалі підкорюють наукові еверести, запалюють вогонь знань, слугують зміцненню та розквіту Української держави!

 Матеріали підготувала:

доктор філологічних наук, професор
кафедри сучасної української мови 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Олена КУЛЬБАБСЬКА

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.