Освітні тренди вищої освіти обговорили на конференційній платформі в Чернівцях

Колективна творчість – це нісенітниця, а творчість у колективі – це єдиний вияв справжньої та результативної творчості (Петро Капица)

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

ІНТЕГРАЦІЯ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ В СИСТЕМУ КОМПЕТЕНТНІСНОЇ ОСВІТИ

iconka 2ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ГОЛІВ ОБЛАСНИХ (МІСЬКИХ) МЕТОДИЧНИХ ОБ’ЄДНАНЬ ВИКЛАДАЧІВ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ЗАКЛАДІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ (голова – Тетяна АНТОНЮК) нині – це не тільки громадська організація з координування роботи голів обласних (міських) методичних об’єднань, а й своєрідна організаційна, науково-методична платформа, що об’єднала керівників освітянських структур, науковців, викладачів-практиків. Робота над укладанням галузевих навчально-методичних матеріалів, поширення кращого досвіду викладання загальноосвітніх дисциплін у закладах фахової передвищої освіти,  проведення всеукраїнських науково-практичних конференцій та нарад, що порушують принципові питання освіти, організація всеукраїнських студентських олімпіад – ось далеко не повний перелік тих питань, якими опікується Спілка вже протягом десяти років.

Однією з пріоритетних проблем, які постійно перебуває в колі уваги освітянської спільноти України, є проблема реформування системи освіти загалом, фахової передвищої зокрема, що зумовлено входженням України до європейського співтовариства, необхідністю модернізації змісту освіти, основних її принципів і технологій.

iconka 11  Саме в такому контексті 28 січня 2021 року в режимі онлайн на базі Чернівецького медичного фахового коледжу (директор – Фрозіна КУЗИК) та ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж» (директор – Василь ЧЕРНІВЧАН), Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (ректор – Роман ПЕТРИШИН) проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Інтеграція особистісно орієнтованого підходу в систему компетентнісної освіти» (відповідно до Переліку наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки у 2021 році (Лист МОН України ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» від 13.01.2021 № 221/10-37).

iconka 18Актуальність проведення конференції зумовлена конструктивними змінами в системі вищої освіти; необхідністю визначення напрямів педагогічної діяльності за умов упровадження інтеграції особистісно орієнтованого підходу в систему компетентнісної освіти; потребою узагальнення кращого досвіду реалізації новітніх методик навчання та виховання майбутніх спеціалістів. 

users 1  Організаторами конференції виступили Всеукраїнська спілка голів обласних методичних об’єднань викладачів української філології закладів фахової передвищої освіти та провідних фахівців галузі, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», ДУ «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти», Департамент освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації, ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж», Чернівецький медичний фаховий коледж, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

iconka 3До проведення наукового форуму долучилися 147 учасників, які представляли заклади вищої та фахової передвищої освіти України, а також професори з Польщі
(м. Познань) і Словаччини (м. Братислава).

diploma Метою конференції було обговорення теоретико-прикладних аспектів і перспектив розвитку освітнього процесу в Україні та Європі, зокрема переходу до студентоцентрованого компетентнісного навчання.

microphone 1Учасників конференції привітали:

✍️ заступник директора ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», доктор економічних наук, професор Юрій САФОНОВ;

✍️ заступник директора ДУ «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» Микола ХОМЕНКО;

✍️ завідувач кабінету соціально-гуманітарної освіти ДУ «НМЦ вищої та фахової передвищої освіти» Ірина ЛЕПЕХА;

✍️ директор Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації, заслужений працівник освіти України Людвига ЦУРКАН;

✍️ ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доктор фізико-математичних наук, професор Роман ПЕТРИШИН;

✍️ проректор з наукової роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доктор технічних наук, доцент Андрій САМІЛА;

✍️ директор ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж» Василь ЧЕРНІВЧАН;

✍️ директор Чернівецького медичного фахового коледжу, кандидат медичних наук Фрозіна КУЗИК;

✍️ голова Всеукраїнської спілки обласних (міських) методичних об’єднань викладачів української філології закладів фахової передвищої освіти та провідних фахівців галузі, заслужений працівник освіти України, викладач-методист ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж» Тетяна АНТОНЮК, які відзначили актуальність і важливість винесених на конференцію для обговорення дискусійних питань та побажали успіхів у науковій діяльності;

✍️ голова оргкомітету конференції, доктор філологічних наук, професор Олена КУЛЬБАБСЬКА.

1
3
2
6
5
4

iconka 8  Робота конференції проходила у формі пленарного засідання та п’яти наукових секцій за напрямами:

1. Реалізація компетентнісно-орієнтованого підходу в процесі вивчення української мови студентами закладів вищої та фахової передвищої освіти.

2. Формування базових комунікативних компетентностей під час опанування мови професійного спілкування.

3. Ключові європейські компетентності в системі профільної освіти.

4. Інтеграція базових компетентностей у підготовку молодшого фахового бакалавра в процевсі вивчення загальноосвітніх дисциплін.

5. Компетентнісний підхід до реалізації студентоцентрованого навчання.

На Пленарному засіданні були представлені ґрунтовні доповіді, з-поміж яких:

user 2  «Реалізація особистісно орієнтованого підходу в підручнику із синтаксису української мови для студентів-філологів».(Олена КУЛЬБАБСЬКА, доктор філологічних наук, професор кафедри сучасної української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича);

user 2  «Новітня дидактика: механізми дії, коректність використання, навчальна продуктивність» (Олена МАЛЕНКО, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри українознавства та лінгводидактики Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди);

user 2  «Пошук ефективних можливостей викладання української мови як іноземної в умовах пандемії (з досвіду викладання в університеті ім. Адама Міцкевича в Познані – Польща)» (Тетяна КОСМЕДА, доктор філологічних наук, професор (Україна), професор титулярний Познанського університету, Польща);

user 2  «Академічна доброчесність як основа студентоцентрованого навчання» (Світлана ЛЕНСЬКА, доктор філологічних наук, доцент Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка);

user 3  «Європейські цінності Словацької освіти» (Фелікс ШТЕЙНБУК, доктор філологічних наук, професор кафедри русистики та східноєвропейських студій Університету Коменського у Братиславі, Словаччина).

Під час секційної роботи учасники конференції мали змогу обговорити питання реалізації лінгвокультурологічної компетентності здобувачів вищої та фахової передвищої освіти; використання інноваційних технологій з метою формування мовленнєвої компетентності студентів; вплив фахової передвищої освіти на рівень професійних компетентностей студентів у сучасній освітній парадигмі та багато інших.

iconka 9Модераторами секційних засідань були провідні фахівці галузі фахової передвищої освіти представники багатьох регіонів країни:

Стрижаковська О. С. (Чернівецький медичний фаховий коледж);  Бондарєва Т. П. (Вовчанський фаховий коледж ХНТУСГ); Міщирікова Л. О. (Харківський машинобудівний коледж, голова ОМО викладачів української філології Харківської області); Гура І. В. (ВСП «Харківський фаховий коледж харчової промисловості ХНТУСГ); Хомула А. М. (Криворізький фаховий коледж ДВНЗ КНЕУ ім. В. Гетьмана); Скляренко З. М. (Мелітопольський фаховий коледж культури і мистецтв); Гандабура М. С. (ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж»); Шабанова Т. В. (Бериславський фаховий педагогічний коледж ім. В. Ф. Беньковського Херсонського державного університету, голова ОМО викладачів української мови та літератури Херсонської області); Кабаненко А. М. (ВСП «Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету»); Столяр Н. В. (ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж»);  Авдіковська Л. М. (Чернівецький медичний фаховий коледж); Українець Л. П. (Чернівецький медичний фаховий коледж); Долинська Л. М. (Мукачівський кооперативний торговельно-економічний коледж); Тодорюк С. С. (Чернівецький кооперативний економіко-правовий коледж); Мацейко С. В. (ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж»).

1
6
3
2
5
4
 

Конференція  пройшла в оптимістичній, конструктивній атмосфері обміну досвіду, визначення перспективних напрямів роботи в галузі філологічної освіти, усвідомлення кожним своєї причетності до справи реформування освіти в Україні.

Узагальнені матеріали конференції рекомендовані до поширення в закладах фахової передвищої та вищої освіти з метою перейняття кращого досвіду організації навчально-виховного процесу, його науково-методичного забезпечення за умов інтеграції особистісно орієнтованого підходу в систему компетентнісної освіти.

 

Інтеграція особистісно орієнтованого підходу в систему компетентнісної освіти :

матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю), 28 січня 2021 року /
за заг. ред. Т. М. Антонюк, Л. М. Авдіковської, О. В. Кульбабської, О. С. Стрижаковської, Л. П. Українець.
Чернівці: Технодрук, 2021.

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

Проведення науково-педагогічного зібрання засвідчило, що освітянська  спільнота України об’єднана розумінням важливості філологічної освіти молоді, усвідомленням необхідності інноваційних змін в організації навчального процесу, можливістю конструктивної співпраці освітян різних структурних підрозділів галузі та регіонів України.

 Матеріали підготувала
професор кафедри сучасної української мови 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Олена КУЛЬБАБСЬКА

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.