Наукова співпраця студентів-філологів Західної України

Йдемо до книг, долаєм стін громаддя, Знаходим зерна істини серед безладдя... (Г.  Мельник).

8 квітня 2021 року Тернопільський національний університет імені Володимира Гнатюка покликав студентів-філологів на просвітницьку толоку: На кафедрі української мови та методики її навчання факультету філології і журналістики цього знаного в Україні та за її межами ЗВО відбулася студентська науково-практична онлайн-конференція «НАСТУПНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОЇ ЛІНГВОДИДАКТИКИ В КОНТЕКСТІ БАГАТОСТУПЕНЕВОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ» (платформа Zoom Початок 14.30 год).

25.09.2021 11   Організатором та координатором онлайн-конференції стала кандидат педагогічних наук, учений-методист Галина Іванівна ДІДУК-СТУП’ЯК, яка зі своїм багаторічним досвідом та педагогічним авторитетом стала науковим керівником чималої кількості доповідачів, тим самим допомогла грамотно підготуватися студентам до їх виступу.  яка зі своїм багаторічним досвідом та педагогічним авторитетом стала науковим керівником чималої кількості доповідачів, тим самим допомогла грамотно підготуватися студентам до їх виступу.

Особливістю цьогорічного наукового форуму бакалаврів і магістрантів є творча співпраця з
найвідомішими закладами вищої освіти Західної України, з-поміж яких:

 • 16.11.2019 4


  16.11.2019 5

  Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

 

 

Рівненський державний гуманітарний університет.


 • 16.11.2019 4


  16.11.2019 5

  Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

 

 

Львівський національний університет імені Івана Франка


microphone 1 З вітальним словом до всіх присутніх під час Пленарного засідання звернулися

microphone 1     декан факультету філології і журналістики ТНПУ імені Володимира Гнатюка, доктор філологічних наук, професор Тетяна Пилипівна ВІЛЬЧИНСЬКА

microphone 1     кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української мови та методики її навчання ТНПУ імені Володимира Гнатюка Ольга Ігорівна ПЕТРИШИНА

microphone 1     доктор філологічних наук, професор кафедри сучасної української мови ЧНУ імені Юрія Федьковича Олена Валентинівна КУЛЬБАБСЬКА.

Конференція з актуальних питань лінгводидактики об’єднала зацікавлених учасників у 5-ти тематичних секціях:

iconka 3  Секція 1. Формування  і  розвиток  комунікативної компетентності  (мовної, мовленнєвої, соціокультурної, діяльнісної) учня  початкової, основної  й  старшої  ланок  загальної середньої  школи,  студента (Керівник – к. пед. н., доц. Головата Л. М. Секретар – Плотніцька Н. І. ).

iconka 3  Секція 2 Методичний  інструментарій  сучасного  педагога на  уроках  української  мови: форми,  методи,  прийоми,  засоби (Керівник – д. пед. н., проф. Палихата Е. Я. Секретар – Кантицька І. В.).

iconka 3  Секція 3.  Інноваційні  технології  освітньої  діяльності на  уроках  української  мови  в  умовах наступності початкової та базової середньої шкіл (Керівник – к. пед. н., доц. Стахів М. О. Секретар – Борисенко Д. О.).

iconka 3  Секція 4. Сучасні освітні виклики й новітні підходи до навчання української мови (Керівник – к. пед. н., доц. Дідук-Ступ’як Г. І. Секретар – Лісова З.-О. В.).

iconka 3Секція 5. Медійний і лінгвостилістичний дискурси української мови (Керівник – к. філ. н., доц. Шульжук Н. В., Секретар – Чорна О. Б.).

Зі своїми доповідями виступили студенти 3–4 курсів денної форми навчання ТНПУ імені Володимира Гнатюка, Львівського національного університету імені Івана Франка, Рівненського державного гуманітарного університету, які зосередили свою увагу на дослідженні сучасних засобів виформування комунікативної, риторичної, правописної та читацької компетентностей, навчання учнів медіаграмотності, використання новітніх технологій під час аспектних уроків, уроків розвитку зв’язного мовлення тощо. Усі учасники відповідально поставилися до науково-практичної онлайн-конференції. Особливу увагу вони приділили креативним методам проведення уроків з української мови в умовах пандемії, а також запропонували сучасному педагогу різноманітні, цікаві та методично цінні рішення проблеми проведення уроків з української мови загалом і, зокрема, у цей нелегкий час.

1
2
10
3
6
4

iconka 2Команда Чернівецького національного університету – здебільшого здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти – зацікавили шановну авдиторію  методичними аспектами навчання морфології, синтаксису та орфоепії, продемонстрували інноваційні форми завдань для практичного заняття з української мови, проаналізували змістове наповнення підручників і програм з української мови.

25.09.2021 19

iconka 18Темарій наукових доповідей:

edit 1 Формування мовленнєво-комунікативних умінь і навичок учнів закладів загальної середньої освіти при вивченні синтаксису.

Тебеть Анастасія Ярославівна, здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня філологічного факультету  Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

edit 1  Реалізація мовленнєвої змістової лінії програми з української мови в нових підручниках.

Волошин Ангеліна Віталіївна, здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня філологічного факультету  Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 

edit 1  Робота з граматичними синонімами на уроках української мови у ЗЗСО.

Купферберг-Садовнік Ілона Едуардівна, здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня філологічного факультету  Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 

edit 1  Акцентуаційні аспекти мовленнєвої діяльності школярів.

Худик Тетяна Іванівна, здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня філологічного факультету  Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 

edit 1  Використання тестових технологій у процесі вивчення граматичних особливостей інфінітива в закладах загальної середньої освіти.

Кобринська-Стратійчук Крістіна Ігорівна, здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня філологічного факультету  Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 

edit 1  Лекційне красномовство в підготовці майбутніх учителів-філологів.

Гринчук Марія Іванівна, здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня філологічного факультету  Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

edit 1  Інноваційна діяльність як засіб підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Ілащук Марина Степанівна, здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня філологічного факультету  Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 

edit 1  Новітні форми завдань для практичного заняття з української мови.

Рослякова Олександра Віталіївна, здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня філологічного факультету  Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 

edit 1  Особливості вивчення багатокомпонентних складних речень на уроках української мови в ЗЗСО.

Бойко Тетяна Олегівна, здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня філологічного факультету  Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 

edit 1  Односкладні й двоскладні речення української мови в аспекті варіантології та лінгводидактики.

Іліуц Людмила Сільвестрівна, здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня філологічного факультету  Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 

Презентуючи свої роботи з проблемних питань лінгводидактики вищої школи, доповідачі виявили високий рівень майстерності та ерудованості. По завершенню доповідей тривала жвава дискусія, обмін здобутим у процесі педагогічних практик досвідом. Цей науковий захід має важливе значення для поширення співпраці між здобувачами освіти й в аспекті акредитації освітніх програм.

1
2
10
3

Учасники конференції щиро подякували своїм науковим керівникам, серед яких:

 • Антончук Олександр Михайлович, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри стилістики та культури української мови Рівненського державного гуманітарного університету.
 • Головата Лариса Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри української мови та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.
 • Дідук-Ступ’як Галина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри української мови та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.
 • Златів Леся Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри стилістики та культури української мови Рівненського державного гуманітарного університету.
 • Ковалець Лідія Михайлівна, доктор філологічних наук, професор, доцент кафедри української літератури Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
 • Костик Василь Васильович, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української літератури Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
 • Криськів Мирослава Йосипівна, кандидат педагогічних наук, викладач кафедри української мови та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.
 • Кульбабська Олена Валентинівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри сучасної української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
 • Максим’юк Оксана Василівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри сучасної української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
 • Палихата Елеонора Ярославівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри української мови та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.
 • Пігур Мирослава Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри української мови та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.
 • Стахів Марія Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри початкової та дошкільної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка.
 • Шульжук Наталя Василівна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри стилістики та культури української мови Рівненського державного гуманітарного університету.

Було цікаво, атмосферно, пізнавально!


Матеріали підготувала
професор кафедри сучасної української мови 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Олена КУЛЬБАБСЬКА

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.