Обговорення оновлення програм 5–9 класів на сайті EdEra

Вчительство – це і мистецтво, і праця. Саме вчитель, педагог, викладач, вихователь виформовують основу творчої людської діяльності

 Сучасна школа покликана комплексно реалізовувати розвивальну домінанту освіти ХХІ ст., виховувати прагнення учнів до самоосвіти й саморозвитку, вчити критично мислити, використовувати отримані знання та вміння для творчого розв’язання комунікативних проблем, сприяти інтеграції отриманих знань у глобалізованому світі. Реалізація цих завдань, зі свого боку, потребує переосмислення багатьох дидактичних і методичних аспектів, від яких залежить якість і глибина навчально-виховного процесу.

З огляду на важливість концепцептуальних засад „Нової української школи” МОН України ініціювало публічну дискусію щодо оновлення навчальних програм базової школи, у якому взяли участь 909 авторизованих користувачівавторів 7тис.6 коментаріїв-пропозицій. Результати першої сесії обговорення засвідчують продуктивність і принциповість підходів комунікантів і модераторів.

За статистикою робочих груп, найбільше в освітянських колах дискутують із проблем викладання „Історії”, „Зарубіжної літератури” та „Математики”. Найменше – з „Іноземних мов”. Висловлені пропозиції дуже різні – від глобальних змін в обсязі й змісті навчального матеріалу до уточнення низки термінів у назвах тем.

Актуальним питанням, без сумніву, залишається впровадження компетентнісного підходу в освітньо-виховному процесі: учасники обговорення дійшли згоди щодо необхідності формувати в межах усіх навчальних предметів таких компетентностей, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здорове життя, соціальна та громадянська компетентності. Важливо, що серед критеріїв оцінювання змістового наповнення й поліграфічної якості електронних версій нових підручників для учнів 9-х класів була вимога оцінити, наскільки рецензований оригінал-макет підручника відповідає новій філософії шкільної освіти, чи виконує як традиційні дидактичні функції (інформативну, інтегративну, трансформаційну, мотиваційну, розвивальну, систематизувальну, самоконтролю, виховну тощо), так і новітні функції – розвитку самостійної пізнавальної діяльності учнів у сучасному інформаційному просторі; розвитку ключових і предметних компетентностей. Відповідно до наказу профільного Міністерства у процесі експертування підручників для дев’ятикласників ЗНЗ цьогоріч узяли участь викладачі кафедри сучасної української мови – проф. Кульбабська О. В., проф. Ткач Л. О. і доц. Агафонова А. М. [Експертні висновки представлено на офіційному сайті МОНУ. Режим доступу: http://mon.gov.ua/system/searchresults.html?search].

Утім, повернімося від макетів підручників до інформації про перебіг обговорення програм.

Від філологічного факультету ЧНУ імені Юрія Федьковича в обговоренні брала участь професор кафедри історії і культури української мови Н. Д. Бабич, одна із співавторів попередньої програми (2014) і комплексу підручників з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами нацменшин – румунською, молдовською та угорською.

У підсумку другої сесії дискусії (15 березня – 4 квітня 2017 р.) було створено таблиці, у яких узагальнено пропозиції онлайн обговорення. Пропонуємо ознайомитися з цими аналітичними матеріалами. 

ЗМІНИ ДО ПРОГРАМ

Українська мова. 5–9 класи 

 • До структури програми внесено зміни: мовну та мовленнєву змістові лінії синхронізовано. У мовленнєвій подано види роботи з використанням щойно вивчених мовних явищ (творчим роботам надано практичного спрямування). 
 • Вилучено рубрики „Внутрішньопредметні зв’язки”, „Міжпредметні зв’язки”, „Культура мовлення” з метою уникнення дублювань. 
 • Перерозподілено навчальні години на повторення вивченого в попередніх класах (розміщено їх перед окремими розділами). 
 • Змінено послідовність тем у 5 класі з метою їх оптимізації та відповідно до вікових особливостей дітей (1. Лексикологія. 2. Будова слова. Орфографія. 3. Фонетика. Орфоепія. Орфографія. 4. Синтаксис). 
 • Спрощено формулювання тем мовної змістової лінії, зокрема мовленнєвознавчих понять. 
 • Замінено в 5 класі тему „Частини мови” на „Текст. Речення, Слово” в розділі „Повторення вивченого в початкових класах”. 
 • Перенесено тему „Правопис слів іншомовного походження” з 5 до 6 класу. 
 • З метою уникнення повторів у 5 класі розвантажено тему „Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних”, у 8 класі вилучено тему „Види зв’язку в словосполученні”, яку вивчають в 11 класі. 
 • З метою розвантаження вилучено тему „Незакінчені речення” у 8 класі. 
 • Спрощено мовну й мовленнєву змістові лінії: з програми 5 класу вилучено теми „Види речень за метою висловлення та інтонацією” (вивчені в початковій школі), „Стилі мовлення”, переказ тексту наукового стилю, відгук про висловлення товариша, твір-оповідання про випадок із життя, відповідь на уроці в науковому стилі. 
 • Мовленнєву змістову лінію урізноманітнено формами роботи, пов’язаними з інтересами школярів. Запропоновано орієнтовні актуальні тем до них (на вибір учителя). Додано цікавий для учнів вид письмової роботи – есе. 
 • Осучаснено перелік запропонованих до вивчення ділових паперів (вилучено розписку та автобіографію).

Сподіваємося, що оновлені підручники та програми з української мови для базових і профільних шкіл будуть спрямовані на досягнення цілей і завдань освіти, а нові підручники задовольнятимуть потреби всіх своїх користувачів:

 • для учнів бути цікавою й ефективною навчальною книгою;
 • для вчителів стати основою розгортання навчального процесу, побудови власної методичної системи;
 • для батьків бути зрозумілим порадником у наданні допомоги своїм дітям у навчанні.

Доктор філологічних наук, професор,
завідувач кафедри сучасної української мови 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Олена КУЛЬБАБСЬКА

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.