Всеукраїнська нарада викладачів української філології в Полтаві

Чим більше історій успіху освітніх реформ, тим більше маємо змоги вчитися один у одного (Раїса Венелейнен)

Навчання – це вивчення правил,
досвід – вивчення винятків.
(Сергій Нехаєв)

5 квітня 2017 року на базі Полтавського юридичного коледжу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого відбулася Всеукраїнська нарада-тренінг викладачів української філології «Модернізація освітньої діяльності викладача української філології на основі впровадження новітніх технологій». Ініціатори проведення заходу – Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти МОНУ, Всеукраїнська спілка голів обласних (міських) методичних об’єднань викладачів української філології ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації. У науково-методичній нараді взяли участь понад 70 викладачів і науковців з 18 областей нашої держави, серед них і два педагоги з Донецької області.

Нараду відкрила голова Спілки Антонюк Тетяна Миколаївна, актуалізувавши важливість активного обговорення проблем гуманітарної освіти в технологічно орієнтованому суспільстві, питань реформування в сучасному українському освітньому просторі. З вітанням до учасників зібрання звернулися: Оніщенко Марія Іванівна, методист вищої категорії Інституту модернізації змісту освіти МОНУ, яка передала щирі побажання плідної роботи від заступника директора Інституту модернізації змісту освіти Левківського Казимира Михайловича, директор Полтавського юридичного інституту Гуторова Наталія Олександрівна, доктор юридичних наук, професор, дійсний член (академік) НАПрН України.

Засідання пройшло точно за регламентом: учасники наради мали змогу послухати доповіді з таких науково-методичних аспектів: «Презентація як різновид публічного мовлення» – Валентина Сергіївна Ісакова, голова обласного методичного об’єднання викладачів української філології ВНЗ І–ІІ р. а., викладач-методист Полтавського кооперативного технікуму; «Роль екскурсійних занять у навчально-виховному процесі» – Ольга Володимирівна Кузьменко, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Полтавського коледжу нафти і газу Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка; «Практичні поради щодо створення електронних посібників і використання їх на заняттях з української мови» – Вікторія Олександрівна Жаголкіна, викладач Полтавського коледжу харчових технологій НУХТ. Викладачі обмінялися практичним досвідом роботи, репрезентували оригінальні методичні розробки, що скеровані на розвиток педагогічної компетентності та прагнення до особистісного і професійного зростання філолога.

Зацікавлення та жваве обговорення спричинили доповіді: «Актуальні проблеми викладання філологічних дисциплін у ВНЗ І–ІІ р. а.» – Тетяна Миколаївна Антонюк, викладач-методист ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж»; «Актуальні проблеми розвитку української мови на сучасному етапі» – Олена Валентинівна Кульбабська, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри сучасної української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (голова журі); «Теоретичні проблеми породження конотації фонетичними засобами в українській мові» – Людмила Федорівна Українець, доктор філологічних наук, професор кафедри української мови Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка; «Онлайн-освіта – одна з форм підвищення кваліфікації викладача ВНЗ І–ІІ р. а.» – Світлана Олександрівна Корнет, голова циклової комісії загальноосвітніх дисциплін Полтавського юридичного коледжу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

24.04.2017 2

Із цікавістю викладачі різних регіонів України оглянули навчально-методичне забезпечення філологічних та спеціальних дисциплін у вищих навчальних закладах Полтави.

Учасники наради прийняли ухвалу щодо основних напрямів роботи викладачів української філології в умовах реформування освіти України: створення в навчальних закладах сучасного навчально-методичного забезпечення викладання спеціальних дисциплін українською мовою з урахуванням новітніх інноваційних особистісно-орієнтованих технологій навчання (інтерактивні, проблемні, нетрадиційні, мультимедійні заняття тощо); формування мотиваційної сфери компетентного фахівця; обговорення оновлених навчальних програм з української мови й літератури старшої школи та їх відображення в контексті інтеграції до вищої освіти; активізації роботи щодо підвищення рівня володіння державною мовою педагогічними працівниками в регіонах; забезпечення якості оволодіння культурою фахового мовлення студентів; сприяння популяризації національної культури у студентському та педагогічному середовищі через запровадження спецкурсів, дискусійних клубів, творчих майстерень тощо.

Всеукраїнська нарада стала важливим майданчиком висвітлення актуальних питань особливостей мотиваційної діяльності в царині вивчення української філології. 

Доктор філологічних наук, професор,
завідувач кафедри сучасної української мови 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Олена КУЛЬБАБСЬКА

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.