25–26 квітня в ЧНУ відбулася студентська наукова конференція

Не стільки важливо, якій справі Ви віддаєте перевагу, а важливо, яких результатів Ви досягаєте (Сенека)

 Цьогоріч студенти 3–5 курсів кафедри сучасної української мови ЧНУ імені Юрія Федьковича ретельно готувалися до участі в щорічній конференції. Мета наукового форуму молодих дослідників – охопити широку проблематику наукових студій в українському мовознавстві, акцентувати увагу на поки не розв’язаних питаннях лінгвістичної науки або ж по-новому подивитися на традиційні концепції.

Робота конференції розпочалася 26 квітня 2017 року й тривала в чотирьох підсекціях. Тематичний спектр доповідей охоплював актуальні теоретичні питання лексикографії та фразеології, дериватології і комунікативної граматики, лінгвоперсонології та стилістики.

Першу підсекцію «Зіставні аспекти дослідження семантики лексичних і фразеологічних одиниць. Актуальні проблеми української лексикографії» (голови засідання – проф. Ткач Л. О., докторант Гуцуляк Т. Є.; секретар – студ. 4 курсу  Безуз К.) представлено 9 доповідями: Кріна Безуз «Відзоонімні назви рослин в українській і румунській мовах» (наук. керівник – проф. Ткач Л. О.); Тетяна Гладій, студ. 5 курсу «Звичаї і побут українського народу в народній фітолексиці» (наук. керівник – проф. Ткач Л. О.); Сергій Кшенніков, студ. 3 курсу «Лексика церковно-релігійної сфери у «Словнику мови Шевченка» (1964 р.)» (наук. керівник – проф. Ткач Л. О.); Марина Некритюк, студ. 4 курсу «Фразеологічна своєрідність дискурсу українського шістдесятництва (на матеріалі праць Є. Сверстюка)» (наук. керівник – проф. Ткач Л. О.).
Цікавими та плідними були дискусії й обговорення ключових моментів доповідей, уяскравлених мультимедійними презентаціями, що їх професійно підготували доповідачі: Вероніка Климська, студ. 5 курсу «Сучасні неофіційні та неформальні номінації політичних діячів у текстах інформаційного дискурсу електронних ЗМІ» (наук. керівник – проф. Ткач Л. О.); Анна Владіян, студ. 5 курсу «Лексико-семантичні особливості дієслівної лексики, засвідченої новітніми лексикографічними працями української мови» (наук. керівник – докторант Гуцуляк Т. Є.); Ірина Мухаїр, студ. 3 курсу «Твори П. Куліша як джерело реєстру „Словаря української мови” за редакцією Б. Грінченка» (наук. керівник – проф. Ткач Л. О.); Юлія Свірнюк, студ. 4 курсу «Метафорична мотивація як джерело розвитку діалектної лексики» (наук. керівник – докторант Гуцуляк Т. Є.); Зоряна Тимофійчук, студ. 4 курсу «Особливості твірної бази образних прикметникових дериватів з компонентами -подібн(ий), -видн(ий)» (наук. керівник – докторант Гуцуляк Т. Є.).Учасники дискусії відзначили важливість окреслення наукових засад у дослідженні актуальних проблем лексикології й лексикографії, фразеології та ономасіології.

Роботу другої підсекції «Художній і діалектний тексти: когнітивний та функційний аспекти семантики» (голови засідання – проф. Руснак Н. О., доц. Рабанюк Л. С.; секретар – студ. 4 курсу Вудвуд А.) представлено широким науковим діапазоном доповідей учасників, що їх присвячено вивченню певних тематичних груп лексики в гуцульських і буковинських говірках, мовним домінантам літературної творчості письменників Буковини. Зокрема: Уляна Бойко, студ. 5 курсу «Класифікація одягу в гуцульській говірках» (наук. керівник – проф. Руснак Н. О.); Світлана Глевчук, студ. 3 курсу «Неповні речення як засоби мовної економії (на матеріалі прози Марії Матіос)» (наук. керівник – доц. Рабанюк Л. С.); Ліза Стасюк, студ. 3 курсу «Етнографічні діалектизми як виразники ідіостилю Юрія Федьковича» (наук. керівник – доц. Рабанюк Л. С.).
Інтерес викликали доповіді Анастасії Вудвуд, студ. 4 курсу «Лексика кулінарних виробів смт. Лужани Кіцманського району Чернівецької області» (наук. керівник – проф. Руснак Н. О.) та Ірини Оляновської, студ. 4 курсу «Художні засоби для позначення жіночих образів у малій прозі Ольги Кобилянської» (наук. керівник – проф. Руснак Н. О.), що презентувала цікавий матеріал про мовні скарби діалектного й художнього мовлення буковинців.

У третій підсекції «Актуальні проблеми ідіостилістики» (голови засідання – проф. Кульбабська О. В., асист. Шатілова Н. О.; секретар – студ. 3 курсу Поп О.) викладачі й запрошені студенти-заочники мали змогу ознайомитися з результатами наукових пошуків майбутніх бакалаврів, які цікавляться актуальними проблемами ідіостилю та ідіолекту українських письменників: Олена Поп, студ. 3 курсу «Ключові слова як маркери ідіостилю письменника» (наук. керівник – к. філол. н, асист. Шатілова Н. О.); Любов Гаврилюк, студ. 3 курсу «Мовний портрет персонажа в художньому тексті» (наук. керівник – к. філол. н, асист. Шатілова Н. О.); Олеся Карапка, студ. 4 курсу «Кольоролексема як складник ідіостилю письменника» (наук. керівник – проф. Кульбабська О. В.); Олександра Литвиненко, студ. 3 курсу «Графічні інновації як засіб структурно-семантичного увиразнення постмодерного поетичного тексту» (наук. керівник – проф. Кульбабська О. В.). Готовність до захисту дипломної роботи (ОКР «Спеціаліст») продемонструвала Наталія Текуцька, студ. 5 курсу «Мовностилістичні особливості фразеологізмів у прозі Марії Матіос» (наук. керівник – доц. Рабанюк Л. С.).
Цікавою частиною роботи секції стали активне обговорення доповідей і дискусія про сучасні проблеми української лінгвоперсонології, лінгвопоетики й стилістики постмодерних текстів.

У межах четвертої підсекції «Комунікативно-прагматичні аспекти дослідження речення і тексту» (голови засідання – проф. Шабат-Савка С. Т.,  доц. Максим’юк О. В.; секретар – студ. 3 курсу Голодняк В.) задекларовано 6 доповідей: Тетяна Кондряк, студ. 3 курсу «Теоретичні засади використання комунікативно-ситуативних і лінгвостилістичних завдань на уроках української мови» (наук. керівник – доц. Кардащук О. В.); Ірина Марчук, студ. 5 курсу «Сфера сакрального: маркери експресивності в релігійному дискурсі» (наук. керівник – проф. Шабат-Савка С. Т.); Людмила Ужицька, студ. 5 курсу «Синтаксична реалізація інтер’єктивів у сучасній українській мові» наук. керівник – доц. Максим’юк О. В.).
Особливе зацікавлення й жваве обговорення спричинили виступи Вікторія Голодняк, студ. 4 курсу «Компліментарні висловлення в текстовій комунікації» (наук. керівник – проф. Шабат-Савка С. Т.); Вікторії Пуканюк, студ. 4 курсу «Типологія повторів як фігурально-реченнєвих конструкцій поетичного тексту» (наук. керівник – проф. Кульбабська О. В.) і Анніти Бербенюк, студ. 3 курсу «Реалізація антитези в моделюванні експресивних контекстів» (наук. керівник – проф. Кульбабська О. В.).

Отож молоді науковці-мовознавці мали змогу оприлюднити результати своєї дослідницькі праці. На всіх секційних засіданнях панувала творча атмосфера, яка сприяла взаємокорисному обміну думками й результатами досліджень, плідній науковій дискусії.

27 квітня в Червоній залі Чернівецького національного університету відбулося підсумкове засідання студентської наукової конференції та нагородження переможців.

Матеріали доповідей конференції представлено в електронному збірнику, розміщеному на нашому сайті в розділі  «Студентам».

Дорогі друзі!
Колектив кафедри сучасної української мови щиросердно бажає Вам здоров’я, подальших творчих злетів, успішного здійснення планів та задумів, зміцнення зусиль, спрямованих на утвердження високого авторитету України в міжнародному науковому та освітньому просторі!

На світлині учасники конференції з підсекції «Актуальні проблеми ідіостилістики». – О.К.

Доктор філологічних наук, професор,
завідувач кафедри сучасної української мови 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Олена КУЛЬБАБСЬКА

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.