Олімпіада з української мови в якісно нових характеристиках освітньої системи України

 Ніякі статути і програми, ніякий штучний організм закладу, хоч би як хитро він був придуманий, не може замінити особистості в справі навчання й виховання (К. Ушинський)

 Загальновідомо, що в Україні проживають представники понад 130 національностей і народностей. Безперечно, таке різноманіття – сильний бік Держави, утім, необхідно навчитися правильно діяти в умовах полікультурності, багатофункціональності, варіативності.

Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич під час експертного обговорення актуальної теми розвитку багатомовності української молоді (Київ, 12.04.2017; Режим доступу: http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2017/04/13/liliya-grinevich-u-rozvitku-movnoyi-osviti-v-ukrayini-e-tri-osnovni-napryamki/) відзначила три основні напрями сучасної мовної освіти:

  • забезпечення вільного володіння державною українською мовою;
  • вправне володіння рідною мовою (у разі відмінності);
  • активний розвиток спілкування іноземними мовами.

Щоб досягти мовного балансу, навчальні заклади мають виформовувати в учнів і студентів компетентності ХХІ століття, найголовнішими з-поміж яких є «Спілкування державною (і рідною в разі відмінності) мовою», «Спілкування іноземними мовами», «Соціальні та громадянські компетентності» й «Загальнокультурна грамотність».

Для реалізації компетентнісного підходу в сучасному освітньому просторі викладачам необхідно організувати системну роботу – аудиторну й позааудиторну, спрямовану на стимулювання інтересу студентів до нових лінгвістичних знань, на розвиток особистості через розв’язання нагальних проблем і використання набутих знань у конкретній практичній (у т. ч. і професійній) діяльності.

У цьому аспекті в Україні щороку проводять Всеукраїнські олімпіади з української мови, щоб виявити й підтримати обдаровану молодь у її прагненні досягати життєвого й фахового успіхів через уміння бездоганного володіння Словом.

Результати ІІІ (заключного) етапу VІІ Всеукраїнської олімпіади з української мови серед студентів вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації (05–07 квітня 2017 р., м. Полтава) переконали, що 35 переможців обласних та регіональних олімпіад з різних куточків України добре володіють державною мовою та писемною культурою. Усі вони розумні й талановиті, інтелектуальні й обдаровані, уміють цінувати знання, даровані досвідченими викладачами, духовні цінності. Водночас з’являється бажання допомогти тим, хто не зумів стати переможцем в інтелектуальному поєдинку.

Отож, готуючись до розв’язання конкурсних завдань, варто звернути більше уваги на такі моменти:

  1. У завданнях на визначення рівня сформованості орфографічної та пунктуаційної грамотності типовими є помилки на такі орфограми й пунктограми: «Уживання великої букви», «Правопис іменників ІІ відміни в родовому відмінку», «Правопис різних частин мови разом, окремо або через дефіс», «Правопис службових частин мови», «Розділові знаки при відокремлених другорядних членах речення», «Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні»;
  2. Значні труднощі спричинило завдання, у ході виконання якого необхідно було назвати жителів чоловічої та жіночої статі міст України або утворити прикметники від географічних назв. На жаль, не всі студенти виконали завдання в повному обсязі, адже не позначили словотворчі засоби, які в сучасній українській літературній мові виражають ці значення. Як наслідок – не змогли набрати максимальних балів;
  3. Не всі учасники олімпіади змогли виправити помилки в побудові наведених синтаксичних конструкцій, утворених за моделями і правилами сполучуваності російської мови.
  4. Варто перед конкурсними завданнями також повторити правила наголошування слів, що можуть зазнавати впливів російської орфоепії (олень, кропива тощо).

Сподіваємося, що наші рекомендації прислужаться викладачам, які разом зі своїми найкращими студентами прагнуть здобути олімпійське золото. Тоді як Олімпіада-2018 стане справжньою школою громадянства та патріотизму студентів, важливим компонентом у становленні їх як фахівців. 

01.05.2017 1

Доктор філологічних наук, професор,
завідувач кафедри сучасної української мови 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Олена КУЛЬБАБСЬКА

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.