Тримати руку на пульсі освітньо-наукових трендів: обговорення Проєкту освітньої програми

Креативність – шлях для розв’язання актуальних проблем (Діана Сантос)

Перше травня робоча група у складі докторів філологічних наук, професорів Наталії КОЛЕСНИК та Олени КУЛЬБАБСЬКОЇ, кандидатів філологічних наук Світлани ВАРДАВАНЯН і Галини АРТЕМЕНКО відзначила на платформі Google Meet з метою обговорення оновленого проєкту ОПП «Середня освіта (українська мова та література)» другого (магістерського) рівня вищої освіти та усунення зауважень експертів НАЗЯВО, обґрунтованих у звіті за результатами акредитації 2021 року.

 robotodavci_0.jpg

 09.05.2024 2

Аналітичну інформацію підготувала Галина Степанівна: ішлося про цінний досвід вітчизняних і зарубіжних ЗВО щодо організації та проведення педагогічної практики на ІІ курсі, принципах формування банку вибіркових дисциплін, запровадження принципів неформальної освіти тощо.

Гарант ОПП проф. Колесник Н. С. запропонувала ввести в навчальні плани переддипломну практику, під час якої магістранти мали б змогу завершити роботу над кваліфікаційним дослідженням, апробувати його результати на засіданнях наукових гуртків, науково-методичному семінарі та розширеному засіданні випускової кафедри. Саме таку пропозицію висловили магістранти-2023 по завершенню роботи Екзаменаційної комісії.

screenshot 13

Проф. Кульбабська О. В. ознайомила колег із робочою програмою навчальної компоненти «Основи теорії мовної комунікації», яка в наступному навчальному році заступить навчальну дисципліну «Методика викладання української мови в ЗВО», оскільки перспективи працевлаштування випускників ОПП узгоджені з кваліфікаційною рамкою і не передбачають підготовку  викладачів закладів фахової передвищої освіти.

Вардаванян С. І. запропонувала здійснити моніторинг щодо балансу навчальних дисциплін в дихотомії мовознавство – літературознавство

У підсумку всі дійшли згоди продовжити роботу з удосконалення освітньо-професійної програми зі студентами, стейкхолдерами та випускниками філологічного факультету, які навчалися за спеціальністю «Середня освіта (українська мова та література)».

sepp 23

07 травня 2024 року на філологічному факультеті Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича відбулася запланована онлайн-зустріч членів робочої групи з магістрантами/магістрантками 1-го курсу.

17.11.2019 4

Гарант ОПП Наталія Колесник ознайомила студентів із оновленим переліком навчальних дисциплін та системою практичної підготовки здобувачів освіти зі зазначеної спеціальності, а Галина Артеменко анонсувала онлайн-опитування магістрантів/магістранток щодо змістової компоненти базових і вибіркових дисциплін, виформування комплексу загальних, фахових і спеціальних компетенцій, які здобувачі освіти мали змогу опанувати в 2023–2024 н.р.

 

sepp 2317.11.2019 4

Професор Олена Кульбабська запропонувала нову обов'язкову дисципліну «Основи теорії мовної комунікації», обґрунтувавши її актуальність і професійну спрямованість. Спікерка зазначила, що концепція мовної комунікації – одна з відносно нових і надважливих навчальних дисциплін, що інтегрує доробок різноманітних галузей мовознавства. Робоча програма теоретико-прикладного курсу сконцентрує увагу авдиторії на методологічних засадах і дослідницьких принципах, окреслить об’єкт, предмет, панорамно висвітлить історію становлення теорії мовної комунікації, ознайомить із базовими поняттями цієї лінгвістичної галузі. Сучасним студентам цікаво буде взяти участь у дискусії щодо мінімальної одиниці комунікації, мовленнєвого жанру як зразка комунікативної взаємодії та мовленнєвого впливу тощо. Чільне місце в структурі навчальної компоненти посідатиме проблема інституційного (галузевого) дискурсу, зокрема наукового та освітнього (педагогічного), функціювання яких зумовлено соціальними функціями партнерів комунікації, регламентацією змісту і формою, стандартами й нормами. 

sepp 23

Студенти мали змогу долучитися до обговорення анонсованого курсу, оцінити зміст силабусу, важливість для виформування комунікативної компетентності майбутнього вчителя української мови та літератури. 

09.05.2024 2

Учасники заходу, окрім того, могли долучитися до обговорення оновленої ОПП, взявши участь в онлайн-анкетуванні.

09.05.20 24 5 

Відгуки про проєкт освітньої програми всі охочі можуть надсилати на адресу кафедри Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

ph

Матеріал підготувала
доктор філологічних наук, професор
кафедри сучасної української мови
Чернівецького національного університету
Олена КУЛЬБАБСЬКА

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.