Обговорення освітньої програми як платформа для партнерства

Ефективна співпраця ґрунтується на взаємоповазі та довір’ї

Сучасна система освіти України зазнає кардинальних змін, і ці зміни охоплюють усі навчальні предмети освітнього процесу в Новій українській школі, серед яких чільне місце посідають предмети мовно-літературної галузі українська мова і література, іноземна мова, зарубіжна література. Закони України «Про освіту» і «Про вищу освіту», Концепція Нової української школи, інші нормативно-правові акти актуалізували потребу осучаснити традиційну дидактичну базу інноваційними технологіями, методиками і прийомами, увиразнили необхідність запровадження різних форм організації навчального процесу.

Саме таку мету окреслили члени проєктної групи кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка під орудою  гаранта, доктора педагогічних наук, професора Олени СЕМЕНОГ,  оновлюючи зміст ОПП «Середня освіта (Українська мова і література. Англійська мова)» другого (магістерського) рівня, спеціальність 014 Середня освіта (Українська мова і література) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка.

На розширеному засіданні вченої ради факультету виступали колеги-сумчани й стейкхолдери та рецензенти. 

screenshot 7 copy

Зокрема, проф. Олена КУЛЬБАБСЬКА відзначила, як важливо сформувати міждисциплінарні освітні програми, покликані комплексно забезпечити  підготовку майбутніх учителів української мови, літератури, англійської мови, які на основі набутих фундаментальних знань, компетентностей у галузі педагогіки, психології, інформатики, методики середньої освіти здатні на високому професійному рівні забезпечувати компетентнісне навчання української мови, літератури, англійської мови в закладах загальної середньої освіти. Про переваги ОПП і деякі результати співпраці кафедри сучасної української мови ЧНУ з рейтинговим Сумським державним педагогічним університетом імені А.С. Макаренка йдеться в офіційній рецензії.

 РЕЦЕНЗІЯ

 Ніщо не спрацює так само добре, як робота над поліпшенням вашого проєкту (Джоел Спольскі).

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.