«Бакалавр» – шляхетний студент, увінчаний лавром

Із 1-го червня 2017 року на філфаці ЧНУ розпочинають роботу Екзаменаційні комісії для проведення атестації здобувачів вищої освіти

Нещодавно, у 90-х роках, щоправда, минулого ХХ століття, кожен студент після складання державних іспитів і захисту дипломної роботи одержував омріяний диплом спеціаліста. І ось цього року ми востаннє випускаємо здобувачів освітнього рівня «Спеціаліст», а з наступного навчального року переходимо на триступеневу вищу освіту: «Бакалавр» – «Магістр» – «Аспірант».

Весняний семестр майбутні спеціалісти традиційно завершують захистами своїх наукових досліджень (денна форма навчання) або складанням державного іспиту з української мови й літератури (заочна форма навчання), а бакалаври (саме вони на світлинах. – О.К.) – демонструють знання з методики викладання української мови й літератури в ЗНЗ.

А ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ, ЩО...

Слово «бакалавр» увійшло в ужиток у середньовічній Європі на означення студента, який успішно завершив навчання. Лексема ця походить із лат. baccalaureus, що колись була словосполученням bасса laureatus – ‘увінчаний гроном лавра’, де bасса – ‘гроно’, a laureatus (звідси – лауреат) – від lаurеа ‘лаврове дерево’ й ‘лавровий вінок’.

І хоч це слово здавна утрадиційнилося у вищих навчальних закладах, проте насправді воно є результатом пізнішої перебудови, народноетимологічного переосмислення давнішого лат. haccalarius ‘фермер, землероб-орендар’, що його академік О.С. Мельничук уважав кельтським, а Ю.О. Карпенко – латинізмом. Перший компонент лексеми – уже згадане bасса, що означало не лише ‘гроно’ (початкове – гроно винограду, тому від цього слова походить також ім’я веселого бога Бахуса, Вакха), але й ‘галузка’ тощо. А другим, можливо, є лексема alarms (частіше в множині alarii) ‘допоміжні війська, флангові загони’ (від аlа’крило’ і ‘фланг, крило війська’). Недарма слово baccalarius означало колись ‘молодий рицар’ (М.М Шанський), адже молодого, недосвідченого в бою юнака ставили до флангової галузки війська. Отже, можемо констатувати історичний поступ «бакалавра» від військовика до землероба (після війни – за плуг) і далі – до студента (попрацював і пішов учитися), який здобув вищу освіту й був за це увінчаний лавром.

Засвідчену в словнику Бориса Грінченка народну найдавнішу форму «бакаляр» (як і білоруську бакаляр) узято безпосередньо з польської Bakalarz. До того ж український варіант фіксують писемні джерела, починаючи з XVI ст., пор. у тексті 1579 p.: «...маєтъ є. м. пани дядиная моя бакаляра статечного, который бы ихъ науки латинского писма добре учити могъ» [Тестамент Василя Загоровського, 1577 р. Режим доступу: http://litopys.org.ua/hrushukr/hrush513.htm]. У XIX ст. слово «бакаляр» в Україні уживали зі значенням ‘школяр’, ‘учитель’, ‘дячок’.

А тепер, шановне товариство, після історичних екскурсів перейдімо до
інформації про порядок роботи Екзаменаційних комісій.

6.020303 «Філологія (українська мова та література)»
014 «Середня освіта (українська мова та література)»

Комісія № 1 – бакалавр (денна форма навчання)
06.06 – 11.06, ауд. 50

Скаб Марія Василівна – д. філол. н., професор кафедри історії та культури української мови – голова екзаменаційної комісії;

Члени комісії:

 1. Зушман М. Б., к. філол. н., доцент кафедри української літератури – заступник голови екзаменаційної комісії;
 2. Редьква Я. П., к. філол. н., доцент кафедри історії та культури української мови;
 3. Івасюта М. І., к. філол. н., асистент кафедри історії та культури української мови – секретар екзаменаційної комісії.

Комісія № 2 – спеціаліст (денна форма навчання)
01.06 – 02.06, ауд. 53

Ткач Людмила Олександрівна – д. філол. н., професор кафедри сучасної української мови – голова екзаменаційної комісії;

Члени комісії:

 1. Попович О. О., к. філол. н., доцент кафедри української літератури – заступник голови екзаменаційної комісії;
 2. Скаб М. С., д. філол. н., професор, завідувач кафедри історії та культури української мови;
 3. Вітрук Н. Л., к. філол. н., асистент кафедри історії та культури української мови – секретар екзаменаційної комісії.

Комісія № 3 – бакалавр (заочна форма навчання)
01.06; 02.06 та 06.06, ауд. 54

Кульбабська Олена Валентинівна, д. філол. н., професор, завідувач кафедри сучасної української мови – голова екзаменаційної комісії;

Члени комісії:

 1. Гуцуляк І. Г., к. філол. н., доцент кафедри історії та культури української мови – заступник голови екзаменаційної комісії;
 2. Чолкан В. А., к. філол. н., доцент кафедри української літератури;
 3. Шатілова Н. О., к. філол. н., асистент сучасної української мови – секретар екзаменаційної комісії.

Комісія № 4 – спеціаліст (заочна форма навчання)
01.06 – 02.06, ауд. 58

Антофійчук Володимир Іванович, д. філол. н., професор, завідувач кафедри української літератури – голова екзаменаційної комісії;

Члени комісії:

 1. Кардащук О. В., к. філол. н., доцент кафедри сучасної української мови – заступник голови екзаменаційної комісії;
 2. Маркуляк Л. В., к.  О. В., філол. н., доцент кафедри української літератури;
 3. Романиця О. В., к. філол. н., асистент кафедри української літератури – секретар екзаменаційної комісії.

УВАГА! Остаточний варіант дипломної роботи (ОР «Спеціаліст») необхідно здати на випускову кафедру до 20 травня 2017 року!

ДО ЗАПИСНИКА! Програмb з навчальних дисциплін «Сучасна українська мова» та «Методика викладання української мови в ЗНЗ», питання до державних екзаменів і зразки білетів розміщено на нашему сайті в розділі «Студентам» (Державна підсумкова атестація), а навчальні посібники для повторення навчального матеріалу - в розділі «На книжковій полиці».

Щиро бажаємо Вам, шановні випускники-філологи, гідно пройти державну підсумкову атестацію та увінчати свою голову
лавровим вінком успіху! Бережіть свою шляхетність!

13.05.2017 6

Доктор філологічних наук, професор,
завідувач кафедри сучасної української мови 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Олена КУЛЬБАБСЬКА

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.