Нормативні та варіативні програми навчальних дисциплін для підготовки аспірантів

Кафедра сучасної української мови ЧНУ підготувала робочі програми з актуальних проблем лінгвістики для майбутніх докторів філософії (PhD)

 

Відповідно до положень Ліцензійної справи, що регламентує умови й порядок підготовки доктора філософії з філології (PhD) за освітньою-науковою програмою 035 Філологія,  та навчального плану підготовки фахівців (аспірантів) третього науково-освітнього рівня в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича професори й докторанти кафедри сучасної української мови розробили робочі програми, що їх подаємо здобувачам наукового ступеня для опрацювання:

1. ПРОГРАМА нормативної навчальної дисципліни підготовки аспіранта  

«Мова й людина: антропоцентричні парадигми сучасних лінгвістичних досліджень»

ЗАВАНТАЖИТИ ПДФ

Автори-укладачі:

Кульбабська Олена Валентинівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри сучасної української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;
Ткач Людмила Олександрівна – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри сучасної української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;
Руснак Наталія Олександрівна – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри сучасної української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;
Шабат-Савка Світлана Тарасівна – доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри сучасної української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.


2. ПРОГРАМИ навчальних дисциплін за вибором підготовки аспіранта. Автор-укладач: Кульбабська Олена Валентинівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри сучасної української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Зокрема:

«Український мовленнєвий етикет»

ЗАВАНТАЖИТИ ПДФ


«Номінативний аспект мовленнєвої діяльності»

ЗАВАНТАЖИТИ ПДФ


«Категорійна структура вторинної предикакції»

ЗАВАНТАЖИТИ ПДФ


3. ПРОГРАМА навчальної дисципліни за вибором підготовки аспіранта. Автор-укладач: Руснак Наталія Олександрівна – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри сучасної української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 

«Лексика в системі діалектологічних досліджень»

ЗАВАНТАЖИТИ ПДФ


4. ПРОГРАМА навчальної дисципліни за вибором підготовки аспіранта. Автор-укладач: Шабат-Савка Світлана Тарасівна – доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри сучасної української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

«Комунікативно-інтенційний простір українськомовного дискурсу»

ЗАВАНТАЖИТИ ПДФ


5. ПРОГРАМА навчальної дисципліни за вибором підготовки аспіранта. Автор-укладач: Гуцуляк Тетяна Євгенівна – кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри сучасної української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

«Роль метафоричних процесів у пізнавальному досвіді людини та в утворенні образних одиниць української мови»

ЗАВАНТАЖИТИ ПДФ


6. ПРОГРАМА навчальної дисципліни за вибором підготовки аспіранта. Автор-укладач: Агафонова Алла Миколаївна  – кандидат філологічних наук, доцент, здобувач кафедри сучасної української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

«Мовна особистість як суб’єкт комунікації»

ЗАВАНТАЖИТИ ПДФ


Мова – це всі глибинні пласти духовного життя народу, його історична пам’ять,
найцінніше надбання віків, мова – це ще й музика, мелодика, фарби, буття,
сучасна, художня, інтелектуальна й мисленнєва діяльність народу (Олесь Гончар). 

Р.S. На світлинах – яскраві моменти захистів дисертацій у спеціалізованій вченій раді раді Д / К 76.051.07 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича зі спеціальностей 10.02.01 українська мова та 10.02.04 германські мови (2004–2016 рр.). Більше інформації про роботу спецради за покликанням http://specrada.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/07

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.