Кульбабська О. Рецензія на посібник: Філіп Ю., Ткач А., Білоус Н. Мовний контент. Чернівці, 2019

Інноваційна діяльність – це добре організована, раціональна і систематична робота (Друкер)

Кульбабська О. Рецензія на навчальний посібник: Філіп Ю., Ткач А., Білоус Н. Мовний контент : посібн. для успішного складання ЗНО /, Чернівці, 2019. 120 с. // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / редкол. : Т. Бойчук [та ін.]. – Чернівці–Сучава : БДМУ, 2020. – № 3 (26). – С. 97–99. – (Серія : Філологічні науки).

Сучасне навчальне видання для різнотипних закладів загальної середньої та фахової передвищої освіти або закладів вищої освіти покликане комплексно реалізовувати особистісну домінанту знань у ХХІ ст., виховувати прагнення учнів і студентів до самоосвіти й саморозвитку, вчити критично мислити, використовувати отриману інформацію та практичні вміння для творчого розв’язання комунікативних проблем повсякдення, сприяти інтеграції отриманих знань у глобалізованому світі. Реалізація цих завдань, зі свого боку, потребує переосмислення багатьох дидактичних і методичних аспектів, від яких залежить якість і глибина навчально-виховного процесу в Україні.

Підручники, навчальні посібники й довідкові видання нового покоління повинні мати певні педагогічні, технологічні й маркетингові особливості: використання сучасних методів (методик, прийомів) і форм роботи, системи контролю й оцінювання знань, залучення сучасних технологій створення навчальної книги задля високої якості її поліграфічного виконання.

У цьому аспекті рецензований навчальний посібник провідних учителів Буковини – Юлії ФІЛІП, Алли ТКАЧ, Надії БІЛОУС – є зразком успішного поєднання традиційних методів та інноваційних технологій у підготовці здобувачів освіти до зовнішнього незалежного тестування з базового предмета – української мови. Основні переваги видання – використання таких методів і прийомів, як mindmapping, scribing, INSERT, QR code тощо.

Kлючові слова: українська мова, зовнішнє незалежне оцінювання, новітні технології викладання, ключові компетентності, наскрізні змістові лінії, інтерактивні вправи, тестування, власне висловлювання.

 Текст статті – у PDF-файлі нижче

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.