Перше випробування для майбутніх здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

Вчена рада філологічного факультету ЧНУ затвердила Програму для вступного випробування з української мови для майбутніх аспірантів

До уваги всіх охочих здобувати третій (аспірантський) рівень вищої освіти!

 Умови проведення вступних іспитів і зарахування до аспірантури 

До аспірантури Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича на конкурсній основі приймають осіб, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва не перевищує трьох років, а без відриву від виробництва – чотирьох років.

Для проведення прийому до аспірантури створюють приймальну комісію під головуванням проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків П. Ф. Фочука. Члени приймальної комісії призначає ректор університету з числа деканів та заступників деканів відповідних факультетів. Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виносить приймальна комісія за результатами співбесіди (письмового висновку передбачуваного наукового керівника), розгляду реферату та поданих наукових праць, про що вступники до аспірантури повідомляється у тижневий термін.

Вступники до аспірантури складають вступні іспити із спеціальності в обсязі навчальної програми для спеціаліста або магістра, яка відповідає обраній ними науковій спеціальності, із філософії та однієї із іноземних мов на вибір (англійської, німецької, французької) в обсязі навчальних програм для вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації, затверджених Міносвіти України. Іспит з іншої іноземної мови вступники складають за рішенням Вченої ради вищого навчального закладу в разі, коли знання цієї мови необхідне для роботи над дисертацією. [Нижче подаємо затверджену Програму. – О.К.]

Завантажити PDF

На підставі результатів вступних іспитів до аспірантури приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника.

Результати вступних іспитів до аспірантури дійсні протягом календарного року.

У разі одержання однакових оцінок переважне право при зарахуванні до аспірантури мають вступники:

  • які отримали диплом спеціаліста або магістра  з відзнакою;
  • рекомендовані до вступу в аспірантуру вченою радою факультету, інституту в рік закінчення;
  • склали всі або декілька кандидатських іспитів;
  • мають наукові публікації.

Зарахування до аспірантури проводять за наказом ректора.

Про зарахування до аспірантури або про відмову в зарахуванні до аспірантури вступнику повідомляється в п'ятиденний термін з дня прийняття приймальною комісією відповідного рішення. 

Після засідання спецради К 76. 051 07 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.
На світлині зліва направо (верхній ряд): проф. Марчук Л.М. (Кам’янець-Подільський), проф. Єсипенко Н. Г. (Чернівці), к.філол.н. Шатілова Н. О. (Чернівці), проф. Руснак Н. О. (Чернівці), проф. Шабат-Савка С. Т. (Чернівці), доц. Тишківська Н.Я. (Івано-Франгківськ), асп. Струк І. М. (Чернівці). У нижньому ряду сидять: доц. Макар І. С. (Чернівці), проф. Кульбабська О. В. (Чернівці), асп. Кучурян Л. І. (Чернівці), проф. Городенська К. Г. (Київ), проф. Кондратенко Н. В. (Одеса).  

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.