2020: Національний центр «Мала академія наук України» в епіцентрі інновацій

Що змінилося в умовах організації ІІІ (фінального) етапу Конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН?

checked 1   ЩО?

Усеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України є одним із провідних заходів МАН. Значну увагу і підтримку МАН у щорічного дійства Національна академія педагогічних наук України, Національна академія наук України, куратори наукових відділень МАН. Традиційними стали зустрічі відомих академіків НАНУ, членів президії МАН з юними дослідниками. Гостями конкурсу-захисту є і відомі письменники, громадсько-політичні діячі, представники культури та мистецтва України, іноземні гості.

Мета інтелектуального заходу – духовний і творчий розвиток дітей країни, виформування їхніх життєвих і предметних компетентностей, розвиток критичного мислення та вправності в академічному письмі.

Основні завдання конкурсу – виявлення та підтримка обдарованих дітей, залучення інтелектуально й творчо обдарованої учнівської молоді до науково-дослідницької та експериментальної роботи, становлення активної громадянської позиції школярів, виховання в них самостійності, наполегливості, виформування комунікативних умінь, навичок й обстоювати власну думку (див.: Наказ МОНУ Про затвердження Правил проведення ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України за покликанням: http://man.gov.ua/documents/52/Nakaz_MON_02_03_2020_305.pdf)

05.12.2017 1  05.12.2017 2 

 checked 1  ЩО ДАЛІ?

Щороку близько 100 тисяч обдарованих дітей України беруть участь у відбірних І-их етапах Усеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України. За результатами проведення І-их етапів у січні–лютому проводять ІІ (регіональні) етапи на базі закладів вищої освіти, інститутів післядипломної освіти, обласних позашкільних навчальних закладів тощо.

Найкращі представники територіальних відділень Малої академії наук України – переможці регіональних етапів конкурсу-захисту (понад 1000 осіб) беруть участь у фінальному ІІІ етапі конкурсу-захисту в м. Києві. Загалом конкурс-захист відбувається в 64 секціях 12 наукових відділень майже за всіма напрямами природничих, гуманітарних і суспільних наук.

05.12.2017 3  05.12.2017 4 

 checked 1  КОЛИ й ДЕ?

Місце проведення ІІІ-го (фінального) етапу Конкурсу – місто Київ, час проведення – з 23 по 28 квітня 2020 р. (Читайте Лист МОНУ «Про участь учнів-членів Малої академія наук України у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту наукових робіт», у наведеному нижче PDF-файлі):

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

А щодо змін у порядку проведення Конкурсу, переліку наукових секцій, а також часових меж подання необхідної документації, то їх передбачено Правилами проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України й конкретизовано наказом Міністерства науки і освіти України за поданням НЦ «Мала академія наук України» (див.  PDF-файл нижче).

05.12.2017 5  05.12.2017 6

 checked 1  ЯК ЦЬОГОРІЧ ЗМІНИЛИСЯ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ФІНАЛЬНОГО ЕТАПУ КОНКУРСУ?

1. Для участі вихованців у ІІІ-ому етапі до організаційного комітету необхідно подати такі документи, визначені наказом МОНУ (їхні зразки можна завантажити!):

 • копія підсумкового наказу органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, місцевого органу управління освітою в області, містах Києві або Севастополі про результати проведення II етапу Конкурсу;
 • заявки на участь у III етапі Конкурсу (див.  PDF-файл нижче):

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

 • дослідницькі роботи на паперових і електронних носіях;
 • відгуки наукових керівників, рецензії фахівців у відповідній галузі;
 • анотації дослідницьких робіт усіх учасників ІІІ етапу від територіального відділення Малої академії наук України на одному електронному носії;
 • мотиваційні листи (див.  PDF-файл нижче):

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

 • декларація академічної доброчесності (див.  PDF-файл нижче):

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

 • паспорти експонатів (розробок) – за їх наявності (див.  PDF-файл нижче):

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

 • інформація про результативність  участі вихованців територіального відділення Малої академії наук України в ІІ етапі Конкурсу (див.  PDF-файл нижче):

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

 • анкети учасників ІІІ етапу Конкурсу (див.  PDF-файл нижче):

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

 • по дві фотографії кожного учасника розміром 3,5 × 4,5 см.

2. Дослідницькі роботи мають бути оформлені згідно з Вимогами до написання, оформлення і представлення учнівських дослідницьких робіт.

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

               NOTA BENE! Учасник має право подати на Конкурс дослідницьку роботу, яка була представлена в попередні роки, за умови, що така робота містить суттєве доопрацювання з отриманням принципово нових результатів.

3. Результати ІІІ етапу Конкурсу затверджуються наказом МОНУ за поданням НЦ «МАНУ».

             NOTA BENE! Результати ІІІ етапу Конкурсу оприлюднюють на офіційних вебсайтах МОНУ і НЦ «МАНУ» не пізніше ніж через 20 календарних днів після його закінчення.

4. Втручання батьків та інших осіб у процедуру проведення Конкурсу, в роботу організаційного комітету й журі заборонено. Під час роботи журі передбачено присутність лише учасників у відповідній секції, секретаря секції та членів оргкомітету відповідного етапу.

5. Фото-, відео-, телезйомка під час проведення Конкурсу здійснюється з дозволу організаційного комітету відповідного етапу з дотриманням вимог законодавства.

05.12.2017 7  05.12.2017 8

checked 1  ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ ВІДДІЛЕНЬ і СЕКЦІЙ у 2019/2020 навчальному році:

                        NOTA BENE! Перелік наукових секцій, в яких проводиться ІІІ етап Конкурсу щороку визначається МОНУ за поданням НЦ «МАНУ» і затверджується наказом МОНУ.

Упродовж 2010–2013 навчального року в систему роботи МАН включено нові секції та наукові відділення. Актуальним кроком стало запровадження наукових відділень філософії та суспільствознавства, наук про Землю. У відділенні технічних наук секцію машинобудування урізноманітнено перспективним напрямом – робототехнікою. 

Наукове відділення

Секція

І. Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства

1. Українська література

2. Зарубіжна література

3. Фольклористика

4. Мистецтвознавство

5. Літературна творчість

6. Кримськотатарська гуманітаристика

ІІ. Мовознавства

1. Українська мова

2. Російська мова

3. Іспанська мова

4. Англійська мова

5. Німецька мова

6. Французька мова

7. Польська мова

ІІІ. Філософії та
суспільствознавства

1. Філософія

2. Соціологія

3. Правознавство

4. Теологія, релігієзнавство та історія релігії

5. Педагогіка

6. Журналістика

IV. Історії

1. Історія України

2. Археологія

3. Історичне краєзнавство

4. Етнологія

5. Всесвітня історія

V. Наук про Землю

1. Географія та ландшафтознавство

2. Геологія, геохімія та мінералогія

3. Кліматологія та метеорологія

4. Гідрологія

VІ. Технічних наук

1. Технологічні процеси та перспективні технології

2. Електроніка та приладобудування

3. Матеріалознавство

4. Авіа- та ракетобудування, машинобудування і робототехніка

5. Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології

6. Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження

7. Науково-технічна творчість та винахідництво

VІІ. Комп’ютерних наук

1. Комп’ютерні системи та мережі

2. Кібербезпека

3. Технології програмування

4. Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту

5. Internet-технології та WEB-дизайн

6. Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми

VIІІ. Математики

1. Математика

2. Прикладна математика

3. Математичне моделювання

IX. Фізики і астрономії

1. Теоретична фізика

2. Експериментальна фізика

3. Астрономія та астрофізика

4. Аерофізика та космічні дослідження

X. Економіки

1. Економічна теорія та історія економічної думки

2. Мікроекономіка та макроекономіка

3. Фінанси, грошовий обіг і кредит

XI. Хімії та біології

1. Загальна біологія

2. Біологія людини

3. Ботаніка

4. Зоологія

5. Медицина

6. Валеологія

7. Психологія

8. Хімія

ХІI. Екології та аграрних наук

1. Екологія

2. Охорона довкілля та раціональне природокористування

3. Агрономія

4. Ветеринарія та зоотехнія

5. Лісознавство

6. Селекція та генетика

 Матеріали підготувала:

доктор філологічних наук, професор
кафедри сучасної української мови 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Олена КУЛЬБАБСЬКА

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.