Практичний кейс: Лексичне значення слова. Групи слів за значенням

Слова росли із ґрунту, мов жито, добірним зерном колосилася мова (Ліна Костенко)

02.12.2018 4

Узагальнення та систематизація знань, умінь і навичок із теми:
 «Лексикологія. Лексичне значення слів. Лексико-стилістичні помилки»

НАВЧАЛЬНИЙ КОНТЕНТ

kinokamera Актуалізація опорних знань

Пряме та переносне значення слів в українській мові

Анна Огойко: експрес-урок для підготовки до ЗНО

Омоніми та багатозначні слова

Анна Огойко: експрес-урок для підготовки до ЗНО

Синоніми в українській мові

Анна Огойко: експрес-урок для підготовки до ЗНО

Антоніми в українській мові

Анна Огойко: експрес-урок для підготовки до ЗНО

Пароніми в українській мові

Анна Огойко: експрес-урок для підготовки до ЗНО

100 завдань: Лексичні помилки

Анна Огойко: експрес-урок для підготовки до ЗНО02.12.2018 4

16.11.2019 1

 

 

 Розв’яжіть тестові завдання попередніх років ЗНО за навчальним посібником:
Українська мова. Тестові завдання. 5–11 класи : [посібник] / [авт.-укл. : Н. В. Гуйванюк, В. О. Бузинська, О. В. Кардащук, О. В. Кульбабська, Н. О. Руснак, Л. М. Томусяк]. – 4-те вид., стереотипне. – К. : ВЦ „Академія”, 2018. – 514 с.

 

 

                                                      Картка  №  1

І. Знайдіть  речення, у якому неправильно вжито слово “неділя”.

 1. У неділю дідусь із онуком пішли гуляти у зимовий парк (З  підручника).
 2. Була неділя, тихий  час  дозвілля  (М.  Рильський).
 3. Вербна неділя - назва християнського  свята  (За  словником).
 4. Одна неділя має  сім  днів  (З  розмови).
 5. Від неділі до  неділі - все  в  одному  ділі  (Народна  творчість).

ІІ. У якому рядку всі виділені слова у словосполученнях вжито в переносному значенні?

 1. Золота нива, гіркий  полин,  солодка  цукерка.
 2. Білий сніг, високий  будинок,  тихий  крик.
 3. Читати книгу, гартувати  сталь,  іти  з  товаришем.
 4. Холодний погляд, тверда  рука,  гірка  правда.
 5. Летіти літаком, українська  мова,  світло  знань.

ІІІ. У якому рядку подані слова виформовують синонімічний ряд?

 1. Мовчазливий, мовчазність, мовчазна,  мовчанка,  мовчати.
 2. Мовчазний, говіркий, говірка,  мовчун,  мова.
 3. Мовчазний, небалакучий, неговіркий,  маломовний,  небагатослівний.
 4. Слово, словник, префікс,  закінчення,  суфікс.
 5. Мовчати, говорити, слухати,  кричати,  шептати.

ІV. У якому  рядку правильно підібрано антоніми до слова “велетень”?

 1. Гігант, силач.
 2. Високий, міцний.
 3. Великий, значний.
 4. Вернигора, титан.
 5. Ліліпут, карлик.

V. Якими лексичними одиницями є слова “заїзд - з’їзд, зброя - збруя”?

 1. Синонімами.
 2. Антонімами.
 3. Омонімами.
 4. Паронімами.
 5. Фразеологізмами.

                                                      Картка  №  2

 І. Віднайдіть речення, у якому неправильно вжито слово “приймати”.

    1. Юнаки  приймають  присягу  на  вірність  Україні  (З  газети).
    2. На випадок загибелі  сержанта  приймаю  командування    (О.  Довженко).
    3. Наталка приймає участь  у  змаганнях  з  тенісу  (З  розмови).
     4. Їв би очима,  та  душа  не  приймає  (Народна  творчість).
     5. Прошу прийняти рішення якнайшвидше  (З  заяви).

ІІ. У якому рядку всі виділені слова у словосполученнях ужито в прямому значенні

 1. Блискуче майбутнє, малинове  варення,  малинові   вуста.
 2. Вершина гори, кам’яний  берег,  солодкий  спів.
 3. Голова дівчини, теплий  одяг,  корінь  берези.
 4. Соковитий голос, тепле  проміння,  чиста  совість.
 5. Гірка правда, колючий  сніг,  відкритий  характер.

ІІІ. У якому рядку подані слова виформовують синонімічний ряд?

 1. Високо, низько, височина,  низина,  рівнина.
 2. Височина, вишина, висота,  височінь,  вись.
 3. Високий, височенький, високість,  високогірний,  високогір’я.
 4. Висотний, висотник, верховина,  верхівка,  верхів’я.
 5. Вишитий, вишивка, вишивання,  вишиванка,  вишивний. 

ІV. Якими лексичними одиницями є виділені слова в реченні:
Усякі люди трапляються на містку: і щирі, і скупі, і веселі, і сумні, і мовчазні, і говіркі (М. Стельмах).

 1. Омонімами.
 2. Синонімами.
 3. Паронімами.
 4. Антонімами.
 5. Спільнокореневими.

V. Віднайдіть рядок, у якому до складу словосполучень входять омоніми.

 1. Гостре слово – гострий зір,  тихий  голос – тихе  життя.
 2. Чисте небо –чисті руки,  ламати  голову – ламати  кригу.
 3. Старий клен – старі погляди,  вершина  Карпат – вершина  слави.
 4. Летіти літаком – линути думкою,  битий  тугою – бита  цегла.
 5. Гостра коса – дівоча коса,  електричний  розряд – спортивний  розряд.

                                                      Картка  №  3

І. Яке з наведених слів має лексичне значення “той, що давно минув; колишній”?

 1. Бувший.
 2. Давній.
 3. Теперішній.
 4. Майбутній.
 5. Сьогоднішній.

ІІ. У якому рядку всі виділені слова у словосполученнях ужито в прямому значенні?

 1. Солодкий сон, жовтокоса  осінь,  море  пшениці.
 2. Золоте серце, темні  думки,  солодке  життя.
 3. Солодка кава, срібна  ложка,  тепла  хустка.
 4. Сива голова, рожеві  мрії,  вушко  голки.
 5. Молода трава, багатий  місяць,  голови   соняшників.

ІІІ. У якому рядку наведені слова є синонімами до слова “метелиця”?

 1. Віяти, сипати, мести,  закидати,  жбурляти.
 2. Сніг, вітер, мороз,  зима,  холод.
 3. Січнева, остання, вечірня,  зимова,  люта.
 4. Заметіль, сніговиця, хуртовина,  завірюха,  віхола.
 5. Сніговий, снігопад, снігурка,  снігур,  снігозбирач.

ІV. Укажіть прислів’я, до складу якого входять антоніми:

 1. Від користі серце  кам’яніє.
 2. Мудрий не дасть  за  ніс водити.
 3. Язик до Києва  доведе.
 4. Золото і в  огні  блищить.
 5. Ученому - світ, а невченому - тьма.

V. До складу яких словосполучень входять омоніми?

 1. Рій бджіл - рій думок,  черствий  хліб - черстве  серце.
 2. Мітити крейдою - мітити у  серце,  міх  муки - ковальський  міх.
 3. Дивитися крізь пальці - висмоктати  з   пальця,  без  задніх  ніг - валитися  з  ніг.
 4. Відкрити книгу - закрити книгу,  плакати  від  щастя - сміятися  від  щастя.
 5. Щирі люди - сердечні люди,  дрімучий  ліс - глухий  ліс.

ІV. У якому  рядку правильно підібрано антоніми до слова “велетень”?

 1. Гігант, силач.
 2. Високий, міцний.
 3. Великий, значний.
 4. Вернигора, титан.
 5. Ліліпут, карлик.

V. Якими лексичними одиницями є слова “заїзд - з’їзд, зброя - збруя”?

 1. Синонімами.
 2. Антонімами.
 3. Омонімами.
 4. Паронімами.
 5. Фразеологізмами.

                                                        Картка  №  4 

І. Яке з наведених слів має лексичне значення: “орган слуху й рівноваги в людини та хребетних тварин”?

 1. Око.
 2. Чоло.
 3. Вухо.
 4. Ніс.
 5. Рука.

ІІ. У якому рядку всі виділені слова у словосполученнях ужито в переносному значенні?

 1. Сухе дерево, міцний  дріт,  чистий  зошит.
 2. Суха доповідь, міцний  мороз,  чиста  мова.
 3. Відбити молотком, відбити  бажання,  червоний  жар.
 4. Крива шабля, кривий  кінь,  високий  будинок.
 5. Дніпрові береги, бурхлива  повінь,  читати  книгу.

ІІІ. У якому рядку наведені слова є синонімами до слова “говорити”?

 1. Казка, говірка, говоруха,  казковий,  казан.
 2. Говір, казочка, розмова,  мова,  мовний.
 3. Казна-хто, казкар, балабонити,  балада,  балакливий.
 4. Балачка, мовлення, подейкувати,  підсказувати,  оповідати.
 5. Казати, мовити, балакати,  розмовляти,  вести  річ.

ІV. У якому зв’язку між собою перебувають слова “повний - пустий”, “день - ніч”?

 1. Синонімічному.
 2. Паранімічному.
 3. Омонімічному.
 4. Антонімічному.
 5. Фразеологічному.

V. До складу яких словосполучень входять омоніми?

 1. Важке серце - важка валіза,  міцна  сталь - міцний  мороз.
 2. Крило ластівки - крило літака,  щире  серце - серце  країни.
 3. Палаюче сонце - пекуче сонце,  широкий  степ - просторий  степ.
 4. Білий колір - чорний колір,  радісний  погляд - сумний  погляд.
 5. Материнська ласка - хижа ласка (звір),  моторний  цех - моторний  хлопець.

                                                   Картка № 5

 І.  У  якому  рядку  подано  лексичне  значення  слова  “книжка” ?

 1. Прилад для писання.
 2. Сумка, в якій  носять  книжки,  зошити.
 3. Певна кількість друкованих  або  рукописних  аркушів.
 4. Футляр для зберігання  ручок,  олівців.
 5. Шкільний учнівський стіл  з  похилою  верхньою  дошкою.

ІІ.  У  якому  словосполученні  слово “гострий”  вжито  в  прямому  значенні ?

 1. Гостре слово.
 2. Гостре питання.
 3. Гострий язик.
 4. Гостра бритва.
 5. Гострий погляд.

ІІІ.  У  якому  рядку  подані  слова  становлять  синонімічний  ряд?

 1. Гарно, добре, гоже,  мило,  славно.
 2. Просвіт, просвіта, світло,  світити.
 3. Оглядати, оглядатися, очі,  погляд,  зір.
 4. Свято, святий, Великдень,  свічка,  священний.
 5. Свобода, незалежність, суверенітет,  Україна,  воля.

ІV. Віднайдіть речення, до складу якого входять антоніми.

 1. Розгинаю спину, а  сонце   б’є  мені  у  вічі    (М.  Стельмах).
 2. Взимку виє хуртовина, влітку  прийде  тепла  днина (П.  Воронько).
 3. Хліб і рушник – одвічні  людські  символи  (В.  Скуратівський).
 4. Всяке діло починай  з  голови  (Народна  творчість).
 5. А поле хитається,  гойдається  (В.  Богомолов).

V. Якими лексичними одиницями є виділені слова “маскарадний бал” - “отримати високий  бал”?

 1. Синонімами.
 2. Паронімами.
 3. Омонімами.
 4. Антонімами.
 5. Фразеологізмами.

 21.11.2020 12

                                                  Картка № 6

І. У якому рядку подано лексичне значення слова “гратися”?

 1. Створювати, виготовляти що-небудь.
 2. Проводити час, забавляючись,  розважаючись.
 3. Складати і записувати  який-небудь  текст.
 4. Здійснювати арифметичну дію  ділення.
 5. Покривати чи просочувати  щось   фарбою.

ІІ. У якому словосполученні слово “колючий” вжито в прямому значенні?

 1. Колюче слово.
 2. Колючий погляд.
 3. Колюча шипшина.
 4. Колюча правда.
 5. Колючий сміх.

ІІІ. До слів якого рядка не можна підібрати синоніми?

 1. Коза, клен, підмет,  метр,  Вінниця.
 2. Милий, іти, достиглий,  гора,  багатий.
 3. Дотепний, поле, крик,  їжа,  думати.
 4. Горіти, гострий, короткий,  сум,  волосся.
 5. Клопотання, їхати, дорога,  дорогий,  дім.

ІV. Якими лексичними одиницями є виділені слова в реченні: Лице в Орисі було оригінальне: зверху  широке, внизу вузьке (І. Нечуй-Левицький)?

 1. Омонімами.
 2. Спільнокореневими.
 3. Синонімами.
 4. Паронімами.
 5. Антонімами.

V. До складу яких словосполучень входять омоніми?

 1. Зелене листя - зелене хлоп’я, сліпий дідусь - сліпий дощ.
 2. Міцна дружба - міцний сон,  сильний  вітер - сильний  чоловік.
 3. Спуститися у балку - обтісувати  балку,  бродити  по  воді - бродити  у  діжці.
 4. Зустріти ввічливо - зустріти привітно, красива дівчинка - вродлива дівчинка.
 5. Високе дерево - низьке дерево, далекий друг - близький друг.

                                                 Картка № 7

І. Віднайдіть рядок, у якому всі наведені слова є однозначними.

 1. Гострий, година, заєць,  лихий,  летіти.
 2. Хустка, Київ, термометр,  відмінок,  ангіна.
 3. Голова, залізний, Дніпро,  гарячий,  дихати.
 4. Надійність, земля, мова,  сухий,  говорити.
 5. Яловичина, стіл, Оболонь,  Дністер,  рука.

ІІ. У якому словосполученні слово “м’який”  ужито в переносному значенні?

 1. М’яка подушка.
 2. М’який мох.
 3. М’яка земля.
 4. М’які долоні.
 5. М’які кольори.

ІІІ. У якому рядку наведені слова є синонімами до слова “горизонт”?

 1. Географія, сонце, небо,  далечінь,  лінія.
 2. Видноколо, обрій, виднокруг,  крайнебо,  небосхил.
 3. Горизонталь, горизонтальний, вертикальний,  протяжність,  протяг.
 4. Бачити, вивчати, спостерігати,  креслити,  малювати.
 5. Протягом, далекий, круг,  дивитися,  милуватися.

ІV. У якому рядку подано антоніми до слова “великий”?

 1. Величний, величезний.
 2. Здоровий, немалий.
 3. Малий, маленький.
 4. Великий-превеликий.
 5. Величенький, великуватий.

V. Якими лексичними одиницями є виділені слова: заводський брак - брак часу?

 1. Синонімами.
 2. Антонімами.
 3. Паронімами.
 4. Фразеологізмами.
 5. Омонімами.

                                                Картка № 8

І. Віднайдіть рядок, у якому всі наведені слова є однозначними:

 1. Корінь, операція, іти,  збирати,  хмара.
 2. Реакція, масштаб, лежати,  гострий,  їсти.
 3. Атмосфера, білий, говорити,  стояти,  кипіти.
 4. Теплий, твердий, артист,  сумувати,  стіл.
 5. Бджола, префікс, вельвет,  буквар,  Дністер.

ІІ. У якому словосполученні слово “вага” вжито в переносному значенні?

 1. Вага цукру.
 2. Вага слова.
 3. Залізна вага.
 4. Зважити на вазі.
 5. Десяткова вага.

ІІІ. У якому рядку наведені слова становлять синонімічний ряд із прикметником “сміливий”?

 1. Справжній, самобутній, своєрідний, свіжий,  орігінальний.
 2. Сміливість, відвага, хоробрість,  відчай,  страх.
 3. Відважність, характер, перемога,  слава,  нагорода.
 4. Страхополох, нерішучий, боягуз,  страшко,  лякливий.
 5. Відважний, хоробрий, безстрашний,  мужній,  відчайдушний.

ІV. Укажіть прислів’я, до складу якого входять антоніми:

 1. Серце чесної людини  на  дзеркало  схоже.
 2. Книжки не прочитав - розуму  не  додалося.
 3. Згода дім будує,  а  незгода  руйнує.
 4. Доріг тисячі - правда одна.
 5. Прочитати десять тисяч  книжок - все  одно  що  зробити  подорож  за  десять  тисяч  верст.

V. Якими лексичними одиницями є виділені слова: лист дуба - сталевий лист?

 1. Синонімами.
 2. Паронімами.
 3. Антонімами.
 4. Омонімами.
 5. Фразеологізмами.

                                                     Картка № 9

І. Віднайдіть рядок, у якому всі наведені слова є однозначними:

 1. Україна, суниця, овес,  суфікс,  прикметник.
 2. Добрий, палкий, старий,  кривий,  високий.
 3. Малий, крило, ряд,  сила,  тепло.
 4. Окремий, інший, сіяти,  сказати,  скакати.
 5. Останній, котрий, сонце,  щавель,  квочка.

ІІ. Яке зі значень слова “голова” є прямим?

 1. Особа, яка керує  зборами,  засіданням;  наприклад:  голова  зборів.
 2. Частина тіла людини  або  тварини;  наприклад:  похитати  головою.
 3. Основне, головне в  чому-небудь;  наприклад:  хліб - всьому  голова.
 4. Перші ряди, передня  частина  чого-небудь  (колони,  загону,  групи  і  т.  ін.),  що  рухається;  наприклад:  голова  колони.
 5. Продукт харчування у  вигляді  кулі;  наприклад:  голова  цукру.

ІІІ. Які з наведених слів формують синонімічний ряд до слова “уважно”?

 1. Неуважно, краєм ока,  байдуже,  погано,  недбало.
 2. Дивитися, слухати, читати,  писати,  переказувати.
 3. Турботливий, чуйний, убачливий,  увага,  піклування.
 4. Пильно, зосереджено, неослабно,  старанно,  ретельно.
 5. Як-небудь, сяк-так, абияк,  як  доведеться,  так  чи  так.

ІV.  Віднайдіть речення, до складу якого входять антоніми.

 1. Говорили-балакали, сіли і  заплакали  (Народна  творчість).
 2. А лисичка не дорогою побігла, а путівцем, навпростець (Народна творчість).
 3. П’янкий, соковитий дух ішов від живої розпареної землі (О. Гончар).
 4. Хліб - всьому голова (Народна  творчість).
 5. Добро не пропадає,  а  зло  умирає  (Народна  творчість).

V.  Які слова для створення колориту використано в жартівливому вірші:
             “Гей, стрільці, хапайте луки та й біжіть бігом  на луки!”

 1. Синоніми.
 2. Антоніми.
 3. Пароніми.
 4. Омоніми.
 5. Фразеологізми.

                                                   Картка № 10

І. Віднайдіть рядок, у якому всі наведені слова є багатозначними:

 1. Клімат, дар, тримати,  закінчення,  периметр.
 2. Підняти, аптека, бронхіт,  бузок,  залізний.
 3. Важкий, гарячий, виходити,  багаж,  брат.
 4. Древній, розбити, білий,  синонім,  уран.
 5. Червоний, вільний, погроза,  підмет,  грип.

ІІ. Яке із значень слова “відбивати” є переносним?

 1. Ударами відокремлювати частину від цілого; наприклад: відбити шматочок каменю.
 2. Повертати назад силою,  боєм;  наприклад:  відбити  Умань.
 3. Ударами пошкодити що-небудь  в  організмі;  наприклад: відбити  печінку.
 4. Чітко й уривчасто вимовляти слова; наприклад: відбивати кожне слово.
 5. Відкидати зустрічним ударом;  наприклад:  відбивати  м’яч.

ІІІ. У якому реченні вжито синоніми?

 1. Знову дзвеніли, бриніли, сурмили комарі, допікали, дошкулювали, діймали, жерли, гризли (Ю. Яновський).
 2. Краще гірка правда, ніж солодка брехня (Народна творчість).
 3. Луки, води, баговиння вільний голос подають (Г. Чуприна).
 4. Це глина чи  цеглина? (З журналу).
 5. Щедрують люди щедрою  любов’ю  (М. Ткач).

ІV. У якому зв’язку між собою перебувають слова “сміятися - плакати”, м’який - твердий?

 1. Синонімічному.
 2. Паронімічному.
 3. Омонімічному.
 4. Фразеологічному.
 5. Антонімічному.

V. Укажіть рядок, у якому подано значення другого омоніма: “Кит1 - вид замазки; кит2 - …”.

 1. “…свійська тварина, яку  використовують  для  перевезення  людей  і  вантажів”.
 2. “…свійська тварина, що  знищує   мишей  і  щурів”.
 3. “…невелика тварина - гризун родини  заячих”.
 4. “…найбільший морський ссавець,  схожий  на  рибу”.
 5. “…невелика тварина, що  живе  під  землею”.

21.11.2020 8

                                               Картка № 11

І. Віднайдіть рядок, у якому всі наведені слова є багатозначними:

 1. Малахіт, суфікс, присудок,  іменник,  периметр.
 2. Береза, ялина, клен,  бузок,  дуб.
 3. Луцьк, овес, корінь,  реакція,  відмінок.
 4. Теплий, рідкий, земля,  дивитися,  холодний.
 5. Жито, Карпати, рука,  чистий,  горіти.

ІІ. Яке зі значень слова “багатий” є переносним?

 1. Який має багатство,  володіє   великими  цінностями;  наприклад:  багатий  чоловік.
 2. Який має багато,  в  достатку  чого-небудь;  наприклад:  багаті  надра  України.
 3. Великий, достатній, повний;  наприклад:  багатий  врожай.
 4. Розкішний, пишний, дуже  гарний;  наприклад:  багате  вбрання.
 5. Різноманітний, з великим  запасом;  наприклад:  багата  мова.

ІІІ. У якому реченні вжито синоніми?

 1. Правда та кривда - як  вогонь  та  вода.  (Народна  творчість).
 2. Швидко весни одцвітають,  Хутко  літні  дні  минають,  Скоро  вже  й  зима  (І.  Вирган).
 3. Яка гребля, такий  млин,  який  батько,  такий  син (Народна  творчість).
 4. Як лютий не  лютуй,  а  на  весну  брів  не  хмур (Народна  творчість).
 5. А це зерно в золотому колоску на стеблині золоченій гойдалося (Т. Коломієць).

ІV. У якому зв’язку між собою перебувають слова “правда - брехня”, “любити - ненавидіти”?

 1. Синонімічному.
 2. Паронімічному.
 3. Антонімічному.
 4. Омонімічному.
 5. Фразеологічному.

V. До складу яких словосполучень входять омоніми?

 1. Легкий птах - легкий шелест,  відкрити  книгу - відкрити  збори.
 2. Гострий кут - тупий кут,  важка  робота - легка  робота.
 3. Величезний дуб - гігантський дуб,  хоробрий  воїн - сміливий  воїн.
 4. Дерев’яна лава - вулканічна лава,  ручка  дверей - ручка  дитини.
 5. Скласти руки - узяти себе  в  руки,  гострий  на  язик - мати  довгий  язик.

                                                Картка № 12

І. Яке лексичне значення має слово “серце” у  реченні: В серці своїм на будову несу Києва горду і вічну красу (В. Симоненко)?

 1. Центральний орган кровеносної  системи.
 2. Орган людини як  символ  зосередження  почуттів.
 3. Ласкаве звертання.
 4. Головна найважливіша частина,  центр  чого-небудь.
 5. Гнів, роздратування.

 ІІ. У якому реченні знаходимо переносне вживання слів?

 1. Кіт Мартин мав  довгий  хвіст  (Д.  Павличко).
 2. Мати білять хату  та  у  хаті  (М.  Вінграновський).
 3. На піщаній косі  стояв  маяк  (А.  Шиян).
 4. Весна за вушка  витягає  трави  (В.  Малишко).
 5. Малюнок було зроблено  фарбами  на  аркуші  паперу (О. Донченко).

ІІІ. У якому рядку синоніми відрізняються стилістичним забарвленням?

 1. Давній, старий, колишній,  древній,  старовинний.
 2. Верхівка, вершина, маківка,  шпиль,  гребінь.
 3. Сміятися, реготати, хихикати,  шкіритися,  скалити  зуби.
 4. Активний, діяльний, беручкий,  невтомний,  енергійний.
 5. Лагідний, м’який, спокійний,  тихий,  ласкавий.

ІV. Які слова для більшої виразності вжито в реченні: Правда та кривда - як вогонь та вода (Народна  творчість).

 1. Омоніми.
 2. Спільнокореневі.
 3. Синоніми.
 4. Пароніми.
 5. Антоніми.

V. До складу яких словосполучень входять омоніми?

 1. Праве око - ліве око,  вузька  смужка - широка  смужка.
 2. Синє море - море квітів,  срібна  підставка - срібний  голос.
 3. Косити траву - косити очима,  кран  водопроводу - будівельний  кран.
 4. Розвісити вуха - чути краєм  вуха,  замилювати  очі - попастися  на  очі.
 5. Легкий птах - легкий шелест,  золотий  перстень - золотий  хлопчик. 

                                                     Картка № 13

І. Яке лексичне значення має слово “коло” в реченні: Шабля в повітрі зробила свистюче коло (І. Ле) ?

 1. Замкнена крива, всі  точки  якої  однаково  віддалені  від  центра.
 2. Хороводний танець, виконавці  якого  розташовуються  ланцюжком, у вигляді  замкненої  або  розімкненої  кривої.
 3. Сукупність, група людей,  об’єднаних  якими-небудь  інтересами.
 4. Частина площини, обмежена  такою  замкненою  кривою;  круг.
 5. Сфера якої-небудь діяльності.

ІІ. У якому реченні знаходимо переносне вживання слів?

 1. Великі нічні метелики   влітали  у  відчинені  вікна  (О. Донченко).
 2. Мудрим ніхто не  вродився  (Народна  творчість).
 3. Сміються у траві  суниць  жарини  (В.  Малишко).
 4. Невеличка Катруся, бавлячись  з  індичатами,  сама  себе  забавляла  (Панас  Мирний).
 5. Без витоку нема  ріки,  як  без  коріння - крони  (П.  Осадчук).

ІІІ. У якому рядку виділені слова є контекстуальними синонімами?

 1. Про неволю плаче  й  голосить  і  тужить  до  болю  голос  сумний  (Леся  Українка).
 2. І в’яне, сохне,  гине  твоя  єдина  дитина,  твоя  Мариночка (Т. Шевченко).
 3. Сумно, журно заспівав  одинокий  сигнальний  ріжок  (Б.  Камов).
 4. Минуло кілька днів, як Озивайко не чує й не бачить Вовка. З його володінь принаймні сіроманець зник. Лісовичок навіть хвилюватися почав - все-таки живе створіння пропало (А. Давидов).
 5. Вбити чайку - це сором  і  ганьба  для  мисливця  (О.  Гончар).

ІV. Укажіть  прислів’я, до складу якого входять антоніми:

 1. Покірну голову шабля  не  січе.
 2. Молодому книга - крила, старому - кийок.
 3. Де руки і  охота,  там  спора  робота.
 4. Не всяке слово  пословиця.
 5. На чужий труд  ласий  не  будь.

V. Якими лексичними одиницями є виділені слова: кадри з художнього фільму - кадри заводу?

 1. Антонімами.
 2. Синонімами.
 3. Паронімами.
 4. Фразеологізмами.
 5. Омонімами. 

                                                     Картка № 14

І. Яке лексичне значення має слово “крило” у реченні: Піднялись крила сонних  вітряків, і черешню білу  вітер розбудив… (М. Рильський) ?

 1. Літальний орган птахів,  комах.
 2. Бляшаний дашок над  колесом  автомашини  для  захисту  від  пилу,  болота.
 3. Бокова частина будівлі,  споруди.
 4. Плоска поверхня літака.
 5. Лопоть вітряка.

ІІ. У якому реченні знаходимо переносне вживання слів?

 1. У давнину писали  не  на  папері,  а  на  пергаменті - спеціально  обробленій  телячій  шкурі  (А.  Коваль).
 2. В діброву впала  зірка  й  дише,  І  сад  осінній  сон  колише                    (І.  Гайворон).
 3. Осмислити свій шлях - завдання  щонайближче  (М.  Сингаївський).
 4. Книжку читай, розуму  набувай  (Народна  творчість).
 5. Настусю, іди-но до  нас,  поговоримо  (М.  Вовчок).

ІІІ. Віднайдіть рядок синонімів до слова “дискусія”:

 1. Балаканина, розмова, базікання,  багатослів’я,  балачка.
 2. Заувага, докір, закид,  дорікання,  звинувачення.
 3. Доповідь, виступ, зауваження,  прогалина,  розповідь.
 4. Спір, суперечка, сперечання,  обговорення,  словесний  бій.
 5. Сварка, гризня, колотнеча,  незгода,  погроза.

ІV. У якому рядку наведені слова не є антонімічною парою?

 1. М’який - твердий, мокрий - сухий.
 2. Південь - північ, день - ніч.
 3. Мовчати - співати, думати - відповідати.
 4. Любити - ненавидіти, одягати - роздягати.
 5. Чесний - підлий, багатий - бідний.

V. Укажіть рядок, у  якому подано значення другого омоніма: “Лінь1 - дуже міцний, тонкий канат на  кораблі; лінь2 - …”

 1. “…діяльність людини; сукупність  цілеспрямованих  дій.”
 2. “…уміння сумлінно ставитись  до  роботи.”
 3. “…відсутність бажання працювати;  неробство.”
 4. “…бажання допомогти кому-небудь  у  якийсь  справі.”
 5. “…одна з найкращих  рис  характеру  людини.” 

                                                     Картка № 15

І. Яке лексичне значення має слово “золото” в реченні: Не золото, не долари й дукати, насущний хліб був завжди у ціні (Д. Луценко).

 1. Людина, гідна поваги.
 2. Розкіш.
 3. Благородний метал жовтого  кольору.
 4. Ласкаве звертання до  людини.
 5. Золотисте забарвлення чого-небудь.

ІІ. У якому реченні знаходимо переносне вживання слів?

 1. Не б’є чумак  волів  своїх,  Бичем  не  махає  (Я. Щоголів).
 2. За вікном знову  спалахнула  блискавка  (Л. Дмитренко).
 3. Миттю гніву блискавиця  в  очах  потомленних  пройшла (М.  Упеник).
 4. Другого дня Мелашка  вимела  свою  хату  (І. Н.-Левицький).
 5. Ніна акуратно записувала  все  в  блокнот  (В. Собко).

ІІІ. Віднайдіть рядок синонімів до слова “суверенний”.

1.  Гарний,  привабливий,  блискучий,  ефектний,  добрий.

 1. Залежний, несамостійний, підпорядкований,  підвладний,   підкорений.
 2. Доброзичливий, добрий, приязний,  прихильний,  співчутливий.
 3. Чесний, правдивий, відвертий,  порядний,  совісний.
 4. Самостійний, незалежний, непідлеглий,  не  підпорядкований,  окремий.

ІV. Віднайдіть речення, до складу якого входять антоніми.

 1. Мудра голова не  дбає  лихії  слова  (Народна  творчість).
 2. Брехня стоїть на  одній  нозі,  а  правда  на  двох  (Народна  творчість).
 3. Кожна людина свою  вдачу  має  (І.  Сенченко).
 4. Дивись: лелечка і  лелека  ген  подалися  до  села  (В.  Малишко).
 5. Люди стали скрізь  такі  щирі,  сердечні,  довірливі (С. Васильченко).

V. Якими лексичними одиницями є виділені слова: козацький кіш - зібрати яблука в кіш?

 1. Антонімами.
 2. Синонімами.
 3. Паронімами.
 4. Омонімами.
 5. Фразеологізмами.

21.11.2020 5
Дорогі друзі!

 Успіхів Вам в опануванні лексичного багатства української мови!


 Матеріал підготувала
доктор філол. наук, проф. Олена КУЛЬБАБСЬКА
(Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.