Репозитарій Е-підручників із синтаксису сучасної української мови

У моїх дітей, звичайно, буде комп’ютер. Але спочатку вони отримають книги (Б. Гейтс)

 Шановні студенти-філологи!

Жорсткі виклики й реалії сьогодення поставили перед нами актуальне завдання – продовжити навчальний процес офлайн, дистанційно або в змішаному форматі. За цей дар мирного життя ми дякуємо нашим захисникам і захисницям, віримо в нашу перемогу.
У ХХІ столітті науково-технічний прогрес надає нам змогу отримувати необхідні знання віддалено від Alma mater у будь який зручний час. Та все одно ми вже чекаємо на дзвінки з перерви, щоб побачити однокурсників в аудиторіях у доброму здоров’ї та гарному настрої, мотивованих до подальшого знайомства із «царицею мовознавчих наук» – українською синтаксою.

Щоб на відмінно засвоїти теоретичні відомості із синтаксису відповідно до планів лекцій і практичних занять, у подальшому викладі подаємо електронні варіанти підручників з основного списку рекомендованої літератури. ЧИТАЙ, ДУМАЙ і ЗНАЙ!

На книжковій полиці філологів

20.03.2020 2
Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис : [навч. посібник для студ. філол. ф-тів університетів] / І.Р. Вихованець. – К.: Либідь, 1993. – 368 с.
20.03.2020 5
Синтаксис сучасної української мови: Проблемні питання : підручник / І. І. Слинько, Н. В. Гуйванюк, М. Ф. Кобилянська. – К.: Вища шк., 1994. – 670 c.
20.03.2020 1
Сучасна українська мова: Синтаксис : підручник / А. К. Мойсієнко, І. М. Арібжанова, В. В. Коломийцева та ін. . – К. : Знання, 2013. – 238 с. – (Університетський підручник).

 

20.03.2020 2
Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови : [підручник для студ. філол. ф-тів університетів] / К. Ф. Шульжук. – К. : Академія, 2004. – 408 с. –
(Альма-матер).
20.03.2020 7
Сучасна українська мова : [підручник] / О. Д. Пономарів, В. В. Різун, Л. Ю. Шевченко та ін.; за ред. О. Д. Пономарева. – К. : Либідь, 1997. – 400 с.
20.03.2020 8

Загнітко А. Синтаксис української мови: теоретико-прикладний аспект : [підручник] / Анатолій Загнітко, Галина Миронова. – Brno: Masarykova univerzita, 2013. – 224 p.


 

20.03.2020 9

Загнітко А. П. Теорія сучасного синтаксису [монографія] / Анатолій Панасович Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2007. – 294 с.

20.03.2020 9

Вінтонів М. Синтаксис української мови : посібник / Михайло Вінтонів, Любомир Сегин, Тетяна Вінтонів. – Вінниця : ДонНУ, 2016. – 151 с.

20.03.2020 15
Кутня Г. Синтаксис сучасної української мови / Галина Кутня. – Ч. І: Словосполучення і просте речення. – Львів: ЛНУ, 2013. – 178 с.

 

20.03.2020 11
Дудик П. С. Синтаксис української мови : підручник / П. С. Дудик, Л. В. Прокопчук. – К. : Академія, 2010. –  368 с. – (Альма-матер).
20.03.2020 13
Караман С. О. Сучасна українська літературна мова: посібник / С. О. Караман, О. В. Караман, М. Я. Плющ та ін. – К. : Літера ЛТД, 2011. – 560 с.
20.03.2020 14
Синтаксис сучасної української мови. Схеми і таблиці: / Н.  Гуйванюк, О. Кардащук, О.  Кульбабська. – Чернівці, 2003. – 159 с.

 Успішно працюймо єдиною командою!
Бажаю систематичності в навчанні й творчої наснаги!
Далі буде... (⊙ヮ⊙)

2321e37e5a72fb770c0ac2cae0404bcb

 Матеріал підготувала
проф. Олена КУЛЬБАБСЬКА
(Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича)

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.