Ф_Готуймося до модульної контрольної роботи № 1: питання для самоконтролю (ІІІ курс)

Важлива не кількість знань, а їхня якість. Можна знати дуже багато, не розуміючи найголовнішого (Лев Толстой)

Змістовий модуль 1
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ СИНТАКСИСУ. СИНТАКСЕМА. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ

calendar 2 Питання та завдання до теоретичної контрольної роботи 

1. У чому полягає сутність синтаксису як науки і як синтаксичної будови мови?
2. Розкрийте погляди мовознавців на об’єкт синтаксису.
3. Чому речення є центральною синтаксичною одиницею, а словосполучення і мінімальна синтаксична одиниця підпорядкована йому?
4. Назвіть аспекти вивчення синтаксису. У чому сутність логіко-граматичного напряму в синтаксисі.
5. Назвіть аспекти вивчення синтаксису. У чому сутність психолого-граматичного напряму в синтаксисі.
6. Назвіть аспекти вивчення синтаксису. У чому сутність формально-граматичного (традиційного) напряму.
7. Назвіть аспекти вивчення синтаксису. У чому сутність структурного напряму?
8. Назвіть аспекти вивчення синтаксису. У чому сутність семантико-синтаксичного напряму
9. Назвіть аспекти вивчення синтаксису. У чому сутність функціонально-комунікативного синтаксису?
10 Назвіть аспекти вивчення синтаксису. У чому сутність прагматичного і стилістичного синтаксису?
11. Назвіть основні одиниці синтаксису. Схарактеризуйте синтаксему як синтаксичну одиницю.
12. Назвіть основні одиниці синтаксису. Схарактеризуйте словосполучення як синтаксичну одиницю.
13. Назвіть основні одиниці синтаксису. Схарактеризуйте просте речення як синтаксичну одиницю.
14. Назвіть основні одиниці синтаксису. Схарактеризуйте складне речення як синтаксичну одиницю.
15. Назвіть основні одиниці синтаксису. Схарактеризуйте надфразну єдність як синтаксичну одиницю.
16. Назвіть типи синтаксичного зв’язку в межах словосполучення. Схарактеризуйте узгодження між компонентами словосполучення.
17. Назвіть типи синтаксичного зв’язку в межах словосполучення. Схарактеризуйте кореляцію між компонентами словосполучення.
18. Назвіть типи синтаксичного зв’язку в межах словосполучення. Схарактеризуйте керування.
19. Назвіть типи синтаксичного зв’язку в межах словосполучення. Схарактеризуйте відмінкове прилягання.
20. Назвіть типи синтаксичного зв’язку в межах словосполучення. Схарактеризуйте власне прилягання.
21. Назвіть типи синтаксичного зв’язку на рівні простого речення. Схарактеризуйте предикативний зв’язок і його типи.
22. Назвіть типи синтаксичного зв’язку на рівні простого речення. Схарактеризуйте детермінантний зв’язок.
23. Назвіть типи синтаксичного зв’язку на рівні простого речення. Схарактеризуйте напівпредикативний зв’язок.
24. Назвіть типи синтаксичного зв’язку на рівні простого речення. Схарактеризуйте подвійний зв’язок (тяжіння).
25. Назвіть типи синтаксичного зв’язку на рівні простого речення. Схарактеризуйте опосередкований зв’язок.
26. Назвіть типи синтаксичного зв’язку на рівні простого речення. Схарактеризуйте сурядний зв’язок у простому ускладненому та складному реченні.
27. Схарактеризуйте типи синтаксичного зв’язку на рівні складного речення.
28. Схарактеризуйте синтаксичні зв’язки на рівні надфразної єдності.
29. Поняття категорії валентності в семантичному синтаксисі.
30. Наведіть визначення синтаксичного зв’язку та семантико-синтаксичних відношень.
31. Синтаксема як першоелемент різних синтаксичних побудов.
32. Диференційні ознаки мінімальних семантико-синтаксичних одиниць.
33. Елементарні та неелементарні синтаксичні одиниці.
34. Типологія предикатних синтаксем і їх морфологічні вияви  у простому семантично елементарному реченні.
35. Типологія субстанційних (іменникових) синтаксем і їх морфологічні вияви  у простому семантично елементарному реченні.
36. Типологія часових синтаксем і їх морфологічні вияви  у простому семантично неелементарному реченні.
37. Типологія причинових синтаксем і їх морфологічні вияви  у простому семантично неелементарному реченні.
38. Типологія умовних і допустових синтаксем і їх морфологічні вияви  у простому семантично неелементарному реченні.
39. Типологія цільових синтаксем і їх морфологічні вияви  у простому семантично неелементарному реченні.
40. Типологія синтаксем із характеризувальним значенням і їх морфологічні вияви  у простому семантично неелементарному реченні.
41. Типологія синтаксем із порівняльно-асоціативним значенням і їх морфологічні вияви  у простому семантично неелементарному реченні.
42. Типологія синтаксеми із зіставно-виокремлювальним значенням і їх морфологічні вияви  у простому семантично неелементарному реченні.
43. Типологія атрибутивних синтаксем і їх морфологічні вияви  у простому семантично неелементарному реченні.
44. Типологія апозитивних синтаксем і їх морфологічні вияви  у простому семантично неелементарному реченні.
45. Типологія синтаксем із кількісним значенням і їх морфологічні вияви  у простому семантично неелементарному реченні.
46. Типологія модальних синтаксем (вставних компонентів) і їх морфологічні вияви  у простому семантично неелементарному реченні.
47. Типологія модальних синтаксем (вставлених компонентів) і їх морфологічні вияви  у простому семантично неелементарному реченні.
48. Визначення словосполучення. Основні підходи до вивчення словосполучення.
49. Поділ словосполучень за будовою.
50. Типи підрядних словосполучень за морфологічним вираженням головного слова.
51. Типи підрядних словосполучень за граматичним значенням (семантико-синтаксичними відношеннями).
52. Засоби синтаксичного зв’язку між компонентами словосполучення. 

Шановні студенти!
Для того щоб правильно виконати практичний блок контрольної роботи до модуля № 1,
рекомендуємо скористатися двома лайфхаками:
«Синтаксичний розбір синтаксем: схема аналізу та зразки» і
«Синтаксичний розбір словосполучення: схема аналізу та зразки». 

08.06.2019 3

Досягаймо поставлених цілей власною наполегливістю та 
за допомогою корисних порад!

Контрольну роботу підготувала
проф. Олена КУЛЬБАБСЬКА
(Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича)

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.