ІV курс: Модульна контрольна робота № 2 (питання для самоконтролю)

Прагни не до того, щоб досягти успіху, а до того, щоб твоє життя мало сенс (Альберт Ейнштейн)

Модуль 2
Складні речення безсполучникового типу. Текст 

bookmark Орієнтовний обсяг завдань для контрольної роботи

(може бути уточнений викладачами, які ведуть практичні заняття)

1. Синтаксичний розбір складних безсполучникових речень (5 б.).
2. Синтаксичний розбір складних ускладнених речень (10 б.).
3. Теоретична контрольна робота (5 б.).

calendar 2 Питання й завдання до теоретичної контрольної роботи (5 балів) 

 НЕ 1 Складне безсполучникове речення як синтаксична одиниця

1. Поняття про складні безсполучникові речення (історія їх вивчення, визначення).
2. Питання класифікації складних безсполучникових речень.
3. Складні безсполучникові речення відкритої структури.
4. Складні безсполучникові речення закритої типізованої структури.
5. Складні безсполучникові речення закритої нетипізованої структури.
6. Синоніміка складних сполучникових та безсполучникових речень.

НЕ 2 Складні ускладнені речення в сучасній українській мові

7. Поняття про складні ускладнені (багатокомпонентні) речення.
8. Поняття про структурне та семантичне ускладнення складного речення.
9. Критерії виокремлення складних ускладнених речень як специфічного типу синтаксичних одиниць.
10. Багатокомпонентні складносурядні речення.
11. Багатокомпонентні безсполучникові речення.
12. Багатокомпонентні складнопідрядні речення (з супідрядністю).
13. Складні багатокомпонентні речення з послідовною підрядністю.
14. Складні багатокомпонентні речення з сурядним та підрядним зв’язками.
15. Складні багатокомпонентні речення з сурядним, підрядним та безсполучниковим зв’язками.
16. Поняття про специфіку періоду.

НЕ 1 Складне синтаксичне ціле

17. Поняття про текст. Типи зв’язного мовлення: опис, розповідь, роздум.
18. Основні ознаки тексту.
19. Складне синтаксичне ціле (надфразна єдність) як синтаксична одиниця. Засоби зв’язку речень у складному синтаксичному цілому.
20. Абзац як одиниця композиційного членування тексту.
21. Засоби передавання чужого мовлення.
22. Конструкції прямої та непрямої мови. Правила перетворення прямої мови на непряму.
23. Конструкції невласне-прямої мови (особливості структури та функції).
24. Діалог. Полілог. Пунктуація діалогів та полілогів.
25. Цитати. Способи цитування в тексті. Часткове цитування.

НЕ 1 Пунктуація в складних реченнях

26. З історії української пунктуації. Основні принципи пунктуації.
27. Типи розділових знаків, їхні функції.
28. Кома в складному безсполучниковому реченні.
29. Тире у складному безсполучниковому реченні.
30. Двокрапка у складному безсполучниковому реченні.
31. Розділові знаки в складносурядному реченні.
32. Розділові знаки в складнопідрядному реченні.
33. Розділові знаки складних багатокомпонентних речень.
34. Особливості пунктуації періодів.
35. Пунктуація прямої мови та цитування.

compose Самостійна робота до модуля № 2 

Законспектувати:
за новою (2019 р.) редакцією УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ (електронну версію подаємо нижче) теми з пунктуації

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

 sepp 23

Шановні студенти!
Для того щоб правильно виконати практичний блок контрольної роботи до модуля № 1,
рекомендуємо скористатися лайфхаками:
«Синтаксичний розбір складного безсполучникового речення: схема аналізу та зразки»,
«Синтаксичний розбір складних ускладнених речень: схема аналізу та зразки»,
«Синтаксичний розбір періоду: схема аналізу та зразки»,
«Пунктуаційний розбір речення: схема аналізу та зразки».

sepp 23

Досягаймо поставлених цілей власною наполегливістю і
за допомогою різних корисних порад!

Контрольну роботу підготувала
проф. Олена КУЛЬБАБСЬКА
(Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича)

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.