Лайфхак: «Синтаксичний розбір складнопідрядних речень: схема аналізу та зразки»

Ті, хто мають терпіння, спроможні виробляти шовк із листя й добути мед із пелюсток трояд (Алішер Навої)

Схема синтаксичного розбору елементарного складнопідрядного речення

(далі – СПР)

1. Тип речення за комунікативною настановою:
     1.1. Питальне.
     1.2. Непитальне:
          1.2.1. розповідне;
          1.2.2. спонукальне;
          1.2.3. бажальне.
     1.3. Комбіноване (розповідно-спонукальне, питально-спонукальне, розповідно-питальне тощо).
2. Тип речення за емоційним забарвленням:
     2.1. Окличне;
     2.2. Неокличне.
3. За характером предикативних відношень:
     3.1. Стверджувальне;
     3.2. Заперечне;
     3.3. Комбіноване (стверджувально-заперечне / заперечно-стверджувальне).
4. За кількістю предикативних одиниць:
     4.1. СПР мінімальної (елементарної) структури;
     4.2. СПР ускладненої (неелементарної) структури.
5. Визначити головну та підрядні частини (підкреслити предикативні центри, пронумерувати предикативні одиниці (далі – ПО), звернути увагу на засоби зв¢язку між ПО та з’ясувати, до чого стосується підрядна частина – опорного слова в головній частині або до головної частини загалом).
6. Визначити позицію підрядної частини щодо головної:
     6.1. препозиція.
     6.2. інтерпозиція.
     6.3. постпозиція.
7. Структурна схема складнопідрядного речення (символічний запис).
8. Графічна схема складнопідрядного речення (рівнева або лінійна).
9. Тип підрядного зв’язку між частинами складнопідрядного речення:
     9.1. Аналогічний:
          9.1.1. Прислівний, передбачуваний.
          9.1.2. Детермінантний, непередбачуваний.
     9.2. Неаналогічний (корелятивний).
10. За типом структури:
     10.1. Нерозчленованої / розчленованої.
     10..2. Гнучкої / негнучкої структури.
11. Тип підрядної ПО (див. схему-класифікацію):
     11.1. НЕРОЗЧЛЕНОВАНОЇ СТРУКТУРИ:
          11.1.1. Із прислівним синтаксичним зв’язком:
                    11.1.1.1. Граматичного типу (присубстантивно-означальні / прикомпаративні).
                    11.1.1.2. Семантичного типу (об’єктно-з’ясувальні).
          11.1.2. Із корелятивним синтаксичним зв’язком (займенниково-співвідносні СПР):
                    11.1.2.1.  Ототожнені (предметно-ототожнені, якісно-ототожнені, просторово-ототожнені).
                    11.1.2.2. Фразеологізовані.
                    11.1.2.3. Вміщувальні.
     11.2. РОЗЧЛЕНОВАНОЇ СТРУКТУРИ:/
          11.2.1. Із детермінантним синтаксичним зв’язком:
                    11.2.1.1. Часові СПР.
                    11.2.1.2. СПР зі значенням зумовленості:
                                     – причинові СПР.
                                     – умовні СПР.
                                      – допустові СПР.
                                      – СПР наслідку.
                                       – СПР мети.
                    11.2.1.3. Порівняльні СПР.
                    11.2.1.4. СПР відповідності.
          11.2.2. Із корелятивним синтаксичним зв’язком (відносно-поширювальні СПР).
12. Повна характеристика засобів зв’язку між ПО.
     12.1. Підрядні сполучники:
          12.1.1. Асемантичні.
          12.1.2. Семантичні.
     12.2. Сполучні слова.
     12.3. Корелятивні пари.
13. Розбір кожної ПО за схемою простого речення з огляду на її комунікативно-інтонаційну несамостійність.
14. Пунктуація (указати пунктограми).

08.06.2019 6

Лайфхак для правильного аналізу складнопідрядного речення

*       *      *

1. Уважно прочитати складне речення та підкреслити в ньому головні члени, пронумерувавши предикативні одиниці та виокремивши засоби синтаксичного зв’язку (підрядні сполучники, сполучні слова та корелятивні пари).
2. Схарактеризувати складнопідрядне речення за комунікативною настановою, емоційним забарвленням, характером предикативних відношень (цей етап аналізу складносурядних речень аналогійний до схеми розбору простих речень, який Ви вже добре знаєте).
3. Звернути увагу на кількість предикативних одиниць у складнопідрядному реченні реченні:

 • якщо в реченні лише дві ПО, то речення є складнопідрядним мінімальної (елементарної) структури;
 • якщо в реченні три й більше ПО, то речення є складнопідрядним ускладненої (неелементарної) структури;.

4. Визначити, яка ПО є головною (від неї ставимо логічне запитання), а яка підрядною (до неї ставимо запитання). До того ж обвести колом засіб синтаксичного зв’язку, що на відміну від сурядних сполучників завжди маркує підрядну частину (навіть якщо сполучник розчленований).
5. Установити позицію підрядної щодо головної частини:

 • якщо підрядна частина починає складнопідрядне речення (тобто посідає ініціальну позицію), то констатуємо препозицію підрядною ПО;
 • якщо підрядна частина посідає позицію після опорного (стрижневого) слова, «розриваючи» головну ПО, то фіксуємо інтерпозицію підрядної ПО;
 • якщо підрядна частина завершує складнопідрядне речення, приєднуючись до головної ПО, то вона перебуває в постпозиції.

6. Схарактеризувати тип синтаксичного зв’язку, скориставшись алгоритмом аналізу:

– Чи властивий синтаксичний зв’язок у СПР зв’язкові в словосполученні або простому реченні?

 • Відповідь: ТАК. – Висновок: Синтаксичний зв’язок АНАЛОГІЙНИЙ.
 • Відповідь: НІ. – Висновок: Синтаксичний зв’язок НЕАНАЛОГІЙНИЙ (притаманний лише СПР)..

– Чи в реченні з аналогійним зв’язком ми ставимо питання від стрижневого (опорного) слова (крім займенника!) в головній частині?

 • Відповідь: ТАК. – Висновок: Синтаксичний зв’язок ПРИСЛІВНИЙ, ПЕРЕДБАЧУВАНИЙ.
 • Відповідь: ТАК, але опорне слово – займенник. – Висновок: Синтаксичний зв’язок НЕАНАЛОГІЙНИЙ, КОРЕЛЯТИВНИЙ.
 • Відповідь: НІ. – Висновок: Синтаксичний зв’язок ДЕТЕРМІНАНТНИЙ, НЕПЕРЕДБАЧУВАНИЙ, оскільки питання ставимо від головної частини загалом.

7. Взяти до уваги попередню інформацію, а саме:
– Від якого компонента ставимо питання – від стрижневого (опорного) слова в головній частині?

 • Відповідь: ТАК. – Висновок: Складнопідрядне речення належить до нерозчленованої структури.
 • Відповідь: НІ, бо питання ставимо від усієї головної частини. – Висновок: Складнопідрядне речення належить до розчленованої структури.

8. З’ясувати, чи можна змінити порядок розташування ПО:

 • Відповідь: ТАК. – Висновок: у разі зміни порядку розташування ПО без втрати смислу – складнопідрядне речення гнучкої структури.
 • Відповідь: НІ. – Висновок: якщо зміна розташування ПО спричинила втрату смислу речення, то складнопідрядне  речення належить до негнучкої структури.

08.06.2019 6

ЗРАЗКИ СИНТАКСИЧНОГО РОЗБОРУ 
елементарних складнопідрядних речень нерозчленованої структури

(для збереження всіх позначок структурних і графічних схем подаємо в PDF-файлі)

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

Ніколи не втрачай терпіння: це єдиний ключ який відчиняє двері (Антуан де Сент-Екзюпері)

Практичні матеріали підготувала
проф. Олена КУЛЬБАБСЬКА
(Чернівецький національний університет
імені Юрія ФЕДЬКОВИЧА)

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.

Cподобалась сторінка?

Close

Ви можете поділитись нею з друзями у соціальних мережах або надіслати посилання на неї у месенджери...