Лайфхак: «Синтаксичний розбір складних безсполучникових речень

Успіх не приходить до тебе — це ти йдеш за ним (Марва Коллінз)

Схема синтаксичного розбору елементарного складного безсполучникового речення

(далі – СБР)

1. Тип речення за комунікативною настановою:
     1.1. Питальне.
     1.2. Непитальне:
          1.2.1. розповідне;
          1.2.2. спонукальне;
          1.2.3. бажальне.
     1.3. Комбіноване (розповідно-спонукальне, питально-спонукальне, розповідно-питальне тощо).
2. Тип речення за емоційним забарвленням:
     2.1. Окличне;
     2.2. Неокличне.
3. За характером предикативних відношень:
     3.1. Стверджувальне;
     3.2. Заперечне;
     3.3. Комбіноване (стверджувально-заперечне / заперечно-стверджувальне).
4. За кількістю предикативних одиниць:
     4.1. СПР мінімальної (елементарної) структури;
     4.2. СПР ускладненої (неелементарної) структури.
5. Структурна схема (символічний запис).
6. Графічна схема (рівнева або лінійна).
7. Тип структури складного безсполучникового речення:
     7.1. Гнучка / негнучка.
          7.2. В і д к р и т а:
          7.2.1. Із семантикою одночасності подій;
          7.2.2. Із семантикою послідовності подій;
     7.3. З а к р и т а:
          7.3.1 Типізована:
               7.3.1.1. З анафоричним елементом у першій або другій предикативних одиницях;
               7.3.1.2. Із незаміщеною синтаксичною позицією в першій предикативній одиниці;
               7.3.1.3. Із факультативною позицією заключної частки ТО / ТАК.
     7.3.2. Нетипізована:
               7.2.2.1. із пояснювальними відношеннями;
               7.2.2.2. із зіставно-протиставними відношеннями.
8. Засіб синтаксичного зв’язку (тип інтонації).
9. Розбір кожної ПО за схемою простого речення з огляду на її комунікативно-інтонаційну несамостійність.
10. Пунктуація (указати пунктограми).

08.06.2019 6

Лайфхак для правильного аналізу складного безсполучникового речення

*       *      *

1. Уважно прочитати складне речення та підкреслити в ньому головні члени, пронумерувавши предикативні одиниці та виокремивши розділовий знак як маркер інтонації між предикативними одницями. Звернути увагу, чи є в першій або другій предикативній частині анафоричні елементи (інформативно недостатні слова) та частки ТО / ТАК.
2. Схарактеризувати складне безсполучникове речення за комунікативною настановою, емоційним забарвленням, характером предикативних відношень (цей етап аналізу аналогійний до схеми розбору простих речень, який Ви вже добре знаєте).
3. Звернути увагу на кількість предикативних одиниць у складнопідрядному реченні реченні:

 • якщо в реченні лише дві ПО, то речення є складним безсполучниковим мінімальної (елементарної) структури;
 • якщо в реченні три й більше ПО, то речення варто проаналізувати тип семантико-синтаксичних відношень між предикативними одиницями:
  – семантико-синтаксичні відношення однакові, інтонація перелічувальна – це складне безсполучникове речення неускладненої (мінімальної) структури, яку визначаємо як відкрита структура;
  – семантико-синтаксичні відношення різнотипні, інтонація теж різна – це складне безсполучникове речення ускладненої (неелементарної, багатокомпонентної) структури. 

4. З’ясувати, чи можна до наведеного речення потенційно додати ще кілька предикативних одиниць, зберігаючи тип семантико-синтаксичних відношень і сполучник:

 • якщо додавання ПО можливе, то це складне безсполучникове речення відкритої структури;
 • якщо додати ПО не можна, то складне безсполучникове речення належить до закритої структури;

5. Висновкувати, чи можна змінити порядок розташування ПО:

 • у разі зміни порядку розташування ПО без втрати смислу – складносурядне речення гнучкої структури;
 • якщо зміна розташування ПО спричинила втрату смислу речення, то складносурядне речення належить до негнучкої структури.

6. Для ВІДКРИТИХ СТРУКТУР складних безсполучникових речень звернути увагу на видо-часові форми присудків кожної з предикативних частин:

 • якщо видо-часові форми присудків збігаються і між предикативними одиницями можна вставити компонент І ВОДНОЧАС , то це речення виражає значення одночасності кількох подій;
 • якщо видо-часові форми присудків не збігаються і між предикативними одиницями можна вставити компоненти СПОЧАТКУ... ПОТІМ, то це речення виражає значення послідовності кількох подій;

7. Для ЗАКРИТИХ СТРУКТУР складних безсполучникових речень (вони містять лише 2 ПО й цей ряд не можна продовжити) варто міркувати методом "відкидання", скориставшись алгоритмом аналізу:

– Чи репрезентовано в складному безсполучниковому реченні зіставно-протиставні семантико-синтаксичні відношення?

 • Відповідь: ТАК. – Висновок: Складне безсполучникове речення нетипізованої структури із зіставно-протиставними семантико-синтаксичними відношеннями (між ПО можна вставити сурядні протиставні сполучники А, ПРОТЕ, ЗАТЕ).
 • Відповідь: НІ. – Висновок: Продовжимо міркування.

– Чи виражено  в складному безсполучниковому реченні пояснювальні семантико-синтаксичні відношення?

 • Відповідь: ТАК. – Висновок: Складне безсполучникове речення нетипізованої структури з пояснювальними семантико-синтаксичними відношеннями (між ПО можна вставити сурядні пояснювальні сполучники ТОБТО, А САМЕ).
 • Відповідь: НІ. – Висновок: Це складе безсполучникове речення закритої типизіваної структури.

–Чи є в першій або другій частині анафоричний елемент – синсемантичне слово? Зокрема:

– вказівний займенник; цей, той, такий, стільки;
– сполучення вказівної частіш з питальним (чи відносним) займенником: ось що, от хто, котрий, як, який, чий, стільки;
– означальний займенник із значенням сумісності чи виділення: сам, весь, всякий, інший, кожний, самий, такий;
– сполучення неозначеного займенника ніхто, ніщо, хтось, щось, дехто, дещо, якийсь, чийсь з прикметником;
– абстрактний іменник на зразок істина, особливість, питання, думка, умова.

 • Відповідь: ТАК. – Висновок: Складне безсполучникове речення типізованої структури з анафоричним елементом.
 • Відповідь: НІ. Продовжимо міркування.

–Чи є в першій предикативній частині стрижневе слово, яке через свою валентну спроможність вимагає обов’язкового об’єктного компонента, роль якого виконує друга частина? Чи можна трансформувати складне безсполучникове речення в складнопідрядне з’ясувальне (хдебільшого зі сполучником ЩО).

 • Відповідь: ТАК. – Висновок: Складне безсполучникове речення типізованої структури з незаміщеною синтаксичною позицією.
 • Відповідь: НІ. Продовжимо міркування.

– Чи є в другій предикативній частині заключні частки ТО / ТАК? Чи можливо їх вставити?

 • Відповідь: ТАК. – Висновок: Складне безсполучникове речення типізованої структури із факультативною заключною часткою ТО /ТАК.

08.06.2019 6

ЗРАЗКИ СИНТАКСИЧНОГО РОЗБОРУ 
елементарних складних безсполучникових речень

(для збереження всіх позначок структурних і графічних схем подаємо в PDF-файлі)

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

Живіть справжнім днем, кожним днем, як ніби він може закінчитися із заходом сонця,
і як тільки ваша голова торкається подушки, відпочивайте і
знайте: ви зробили все, що в ваших силах (Ог Мандино)

Практичні матеріали підготувала
проф. Олена КУЛЬБАБСЬКА
(Чернівецький національний університет
імені Юрія ФЕДЬКОВИЧА)

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.

Cподобалась сторінка?

Close

Ви можете поділитись нею з друзями у соціальних мережах або надіслати посилання на неї у месенджери...