Лайфхак: «Синтаксичний розбір складних ускладнених речень з одним типом зв’язку»

Усе, що робиш, треба робити добре (Ф. Бекон)

Схеми синтаксичного розбору складних ускладнених (неелементарних) речень
з одним типом зв’язку

Із сурядним або безсполучниковим зв’язками

1. Тип речення за комунікативною настановою:
     1.1. Питальне.
     1.2. Непитальне:
          1.2.1. розповідне;
          1.2.2. спонукальне;
          1.2.3. бажальне.
     1.3. Комбіноване (розповідно-спонукальне, питально-спонукальне, розповідно-питальне тощо).
2. Тип речення за емоційним забарвленням:
     2.1. Окличне;
     2.2. Неокличне.
3. За характером предикативних відношень:
     3.1. Стверджувальне;
     3.2. Заперечне;
     3.3. Комбіноване (стверджувально-заперечне / заперечно-стверджувальне).
4. За кількістю предикативних одиниць (складне речення ускладненої (неелементарної) структури).
УВАГА!  Указати кількість ПО, пронумерувавши їх та підкресливши граматичну основу кожної частини).
5. Тип ускладненого складного речення за характером синтак­сичного зв’язку:
     5.1. Із сполучниковим сурядним зв’язком;
     5.2. Із безсполучниковим зв’язком.
6. Графічна схема (рівнева або лінійна).
7. Кількість рівнів членування.
8. Характеристика компонентів
(структурно-семантичних блоків) на першому (логіко-граматичному) рівні членування за схемою складних елементарних (складносурядних або складних безсполучни­кових) речень.
8.1. ДЛЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ СКЛАДНОСУРЯДНИХ РЕЧЕНЬ.:
           8.1.1. Тип структури:
                     8.1.1.1. Відкрита / Закрита.
                     8.1.1.2. Гнучка / Негнучка.
          8.1.2.. Структурно-семантичний підтип складносуряд­ного елементарного речення.
          8.1..3. Семантико-синтаксичні відношення між предикативними частинами.
          8.1.4. Засіб синтаксичного зв’язку між предикативними частинами.
     8.2.   Для елементарних безсполучникових складних речень:
          8.2.1. Тип структури:
                    8.2.1.1. Відкрита / Закрита.
                    8.2.1.2. Гнучка / Негнучка.
                    8.2.1.3. Типізована / Нетипізована.
          8.2.2. Структурно-семантичний підтип елементарного без­сполучникового складного речення.
          8.2..3. Семантико-синтаксичні відношення між предикативними частинами.
          8.2.4. Засіб синтаксичного зв’язку між предикативними частинами.
9. Характеристика компонентів на другому (структурно-семантичному) рівні членування:
     9.1. За схемою елементарного простого речення.
     9.2. За схемою елементарного складносурядного речення.
     9.3. За схемою елементарного безсполучникового речен­ня.
УВАГА!  Складне ускладнене речення може мати й третій, четвертий рівень членування (також структурно-семантичний).
10. Розбір кожної ПО (або за вибором) за схемою простого речення з огляду на її комунікативно-інтонаційну несамостійність.
11. Пунктуація (указати пунктограми).

Із підрядним синтаксичним зв’язком

1. Тип речення за комунікативною настановою:
     1.1. Питальне.
     1.2. Непитальне:
          1.2.1. розповідне;
          1.2.2. спонукальне;
          1.2.3. бажальне.
     1.3. Комбіноване (розповідно-спонукальне, питально-спонукальне, розповідно-питальне тощо).
2. Тип речення за емоційним забарвленням:
     2.1. Окличне;
     2.2. Неокличне.
3. За характером предикативних відношень:
     3.1. Стверджувальне;
     3.2. Заперечне;
     3.3. Комбіноване (стверджувально-заперечне / заперечно-стверджувальне).
4. За кількістю предикативних одиниць (складне речення ускладненої (неелементарної) структури).
УВАГА!  Указати кількість ПО, пронумерувавши їх та підкресливши граматичну основу кожної частини).
5. Тип ускладненого складного речення за характером синтак­сичного зв’язку:
     5.1. Із сполучниковим підрядним зв’язком.
     5.2. Визначити головну та підрядні частини, виокремити сполучник / сполучне слово або корелятивну пару.
6. З’ясувати позицію підрядних ПО щодо головної або інших ПО:
     6.1. Препозиція.
    6.2. Інтерпозиція.
     6.3. Постпозиція.
7. Графічна схема (рівнева або лінійна).
8. Підтипи ускладнених складнопідрядних речень:
     8.1. Речення з послідовною підрядністю:
          8.1.1. Однорідною.
          8.1.2. Неоднорідною.
     8.2.  Речення з однорідною супідрядністю.
          8.2.1. Одночленною.
          8.2.2. Різночленною.
     8.3.  Речення з неоднорідною (різночленною) супідряд­ністю.
     8.4.  Речення з комбінованою (однорідною та неодно­рід­ною) супідрядністю:
          8.4.1. Речення з послідовною підрядністю та однорідною супідрядністю.
          8.4.2. Речення з послідовною підрядністю та неоднорідною супідрядністю.
          8.4.3. Речення з послідовною підрядністю та однорід­ною су­підрядністю (змішаного типу).
9. Характеристика предикативних одиниць за схемою елемен­тарного складнопідрядного речення.
     9.1. Типи підрядного зв’язку між предикативними одиницями:
          9.1.1. Прислівний / Корелятивний / Детермінантний.
          9.1.2. Передбачуваний / Непередбачуваний.
     9.2. Тип структури.
          9.2.1. Нерозчленована / Розчленована.
          9.2.2. Гнучка / Негнучка.
     9.3. Тип підрядної предикативної одиниці.
10. Характеристика засобів зв’язку.
11. Розбір кожної ПО (або за вибором) за схемою простого речення з огляду на її комунікативно-інтонаційну несамостійність.

12. Пунктуація (указати пунктограми).

08.06.2019 6

ЗРАЗКИ СИНТАКСИЧНОГО РОЗБОРУ 
складних ускладнених речень з одним типом синтаксичного зв’язку

(для збереження всіх позначок структурних і графічних схем подаємо в PDF-файлі)

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

Хоча б над тобою було сто вчителів – вони будуть безсилі,
якщо ти не зможеш сам змусити себе до праці і
сам вимагати її від себе (В Сухомлинський)

Практичні матеріали підготувала
проф. Олена КУЛЬБАБСЬКА
(Чернівецький національний університет
імені Юрія ФЕДЬКОВИЧА)

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.

Cподобалась сторінка?

Close

Ви можете поділитись нею з друзями у соціальних мережах або надіслати посилання на неї у месенджери...