Лайфхак: «Синтаксичний розбір періоду : схема аналізу та зразки»

Якщо не вірити в самого себе, неможливо бути талановитим та геніальним (Оноре де Бальзак)

Схема синтаксичного розбору періоду

1. Тип речення за комунікативною настановою:
     1.1. Питальне.
     1.2. Непитальне:
          1.2.1. розповідне;
          1.2.2. спонукальне;
          1.2.3. бажальне.
     1.3. Комбіноване (розповідно-спонукальне, питально-спонукальне, розповідно-питальне тощо).
2. Тип речення за емоційним забарвленням:
     2.1. Окличне;
     2.2. Неокличне.
3. За характером предикативних відношень:
     3.1. Стверджувальне;
     3.2. Заперечне;
     3.3. Комбіноване (стверджувально-заперечне / заперечно-стверджувальне).
4. За кількістю предикативних одиниць:
     4.1. Складне речення ускладненої (неелементарної) структури  п е р і о д.
     4.2. Виокремити ПО, пронумерувати їх і , підкреслити предикативні центри.
5. Графічна схема (рівнева або лінійна).
6. Проаналізувати засновок – попередню (основну) частина періоду, її значення.
     6.1. Складна синтаксична конструкція з підрядним зв’язком:
          6.1.1. З однорідною супідрядністю.
          6.1.2. Із неоднорідною супідрядністю.
          6.1.3. Із послідовною супідрядністю.
          6.1.4. Із комбінованою супідрядністю.
     6.2. Складна синтаксична конструкція з сурядним зв’язком.
     6.3. Складна синтаксична конструкція з недиферен­ційо­ва­ним зв’язком.
     6.4. Складна синтаксична конструкція з різними типами зв’язку.
     6.5. Просте речення, ускладнене сурядними рядами словоформ.
7. Проаналізувати висновок – заключну частину періоду.
8. З’ясувати, якою синтаксичною конструкцією є аналізований період:
8.1. Складнопідрядним реченням.
8.2. Складносурядним реченням.
8.3. Складним безсполучниковим реченням.
8.4. Простим ускладненим реченням.
8.5. Складною синтаксичною конструкцією з різними типами синтаксичного зв’язку.
9. Засіб синтаксичного зв’язку між ПО.
10. Розбір кожної ПО за схемою простого речення.
11. Пунктуація (указати пунктограми в реченні-періоді).

08.06.2019 6

ЗРАЗКИ СИНТАКСИЧНОГО РОЗБОРУ ПЕРІОДУ

(для збереження всіх позначок структурних і графічних схем подаємо в PDF-файлі)

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

Не треба боятися невідомого, адже ми можемо здобути все, що захочемо (П. Коельо)

Практичні матеріали підготувала
проф. Олена КУЛЬБАБСЬКА
(Чернівецький національний університет
імені Юрія ФЕДЬКОВИЧА)

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.

Cподобалась сторінка?

Close

Ви можете поділитись нею з друзями у соціальних мережах або надіслати посилання на неї у месенджери...