Іспит для філологів 4-го курсу: Автоматизована опція семестрового контролю

Секрет успіху – наполегливість у досягненні мети (Б. Дізраелі)

Шановні студенти-бакалаври!

Пандемія короновірусу й жорстока російсько-українська війна переформатували наше звичне життя: офлайн стрімко перейшов в онлайн (якщо лаконічно через ключові слова сьогодення). Для кожного з нас цей період додатково ускладнився необхідністю виформування власної та колективної ІКТ-компетентності, тобто «готовності й здатності самостійно використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології в педагогічній діяльності для розв’язання широкого кола освітніх завдань і проєктування шляхів підвищення кваліфікації в цій сфері».

Щиро дякую за інтелектуальну співпрацю в цей надскладний час!

Які основні наші здобутки, окрім навчальних? Передовсім цінний організаційний досвід, розпрацювання стратегій і тактик колективної взаємодії на відстані, прийняття рішень щодо оптимальних способів трансферу інформації, індивідуальні й групові консультації тощо.

Абсолютно очевидно, що навіть ідеально дібраний і презентований теоретичний матеріал ніколи не замінить безпосереднього спілкування, обміну емоціями та позитивною енергетикою під час офлайн навчання. Утім, мусимо жити в тих реаліях, що складаються попри наше бажання. І на часі – складання іспитів із нашої навчальної дисципліни, зрозуміло, в дистанційному режимі. Тому варто поглянути на наші компаси, намагнічена стрілка яких скеровує на нову сторінку «Іспит» нашого сайту (Рис. 1) – https://kulbabska.com/exam. До речі, у перекладі з латини examen означає «стрілка у вагах»., а в переносному значенні – «оцінка, випробування».

 screenshot 1

Рис. 1. Головна сторінка персонального сайту


Сучасна українська мова: Синтаксис словосполучення і простого речення

agenda  ДОРОЖНЯ КАРТА ЕКЗАМЕНУ ОНЛАЙН

Іспит із навчальної дисципліни «Синтаксис складного речення і тексту» складають лише зареєстровані студенти ІV-го курсу денної та заочної форм навчання філологічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, стан здоров’я яких на час його проведення дає змогу проходити тестування.

Форми проведення іспиту:

  • лише виконання тестових онлайн завдань;
  • розв’язання тестів і синтаксичний розбір складних ускладнених речень за схемою (індивідуальні картки для кожного студента / студентки, укладені лектором).

users 1 ДЛЯ УСПІШНОГО СКЛАДАННЯ ТЕСТОВОГО ІСПИТУ НЕОБХІДНО ВИКОНАТИ КІЛЬКА КРОКІВ

КРОК 1. «Авторизація» – треба ввести свій логін і пароль у відповідну форму та натиснути кнопку «УВІЙТИ».

Забули пароль або логін? У цьому разі необхідно ввести свою електронну адресу (див. Рис. 2), на яку буде надіслано тимчасовий логін та пароль.

img 20200510 102237

Рис. 2. Вікно «Авторизація»

КРОК 2. Обрання тестів для іспиту

Після введення логіну й паролю (їх за 5 хвилин до іспиту одержить староста академгрупи в месенджер телеграм або вайбер) буде відкрито доступ до категорії «Тести для складання іспиту» (Рис. 3), де Ви повинні обрати необхідну для вас категорію (з огляду на форму навчання – д е н н у  або  з а о ч н у):

screenshot 3

Рис. 3. Вікно «Тести для складання іспиту»
 
 КРОК 3. Ознайомитися за необхідності з «Інструкцією щодо складання іспиту» (див. Рис. 4)

Після входу в систему студент / студентка отримує доступ до набору інструктивних матеріалів, а саме до «Опису тесту для студентів 4-го курсу», «Критеріїв оцінювання результатів іспиту» (УВАГА! Ці критерії чинні лише для студентів-заочників).

screenshot 5

Рис. 4. Інструктивні матеріали для студентів, які складають тестовий іспит

bookmark 1 Опис тесту для студентів 4-го курсу денної / заочної форми навчання

Мета упорядкованих тестових завдань – установити рівень знань і вмінь студентів-філологів із базової навчальної дисципліни «Сучасна українська мова. Синтаксис складного речення і тексту». УВАГА! Система обирає тести  з «Банку тестових завдань» індивідуально для кожного студента.

Усі завдання мають типову структуру (див. Рис. 5):

  • Формулювання завдання (надруковане більшим шрифтом і відділене від решти тексту лінією).
  • Чотири варіанти відповідей, надруковані меншим шрифтом і розташовані у стовпчик симетрично до формулювання завдання.
  • УВАГА! Із наведених варіантів відповідей ЛИШЕ ОДНА – ПРАВИЛЬНА, тоді як інші – або неправильні, або неточні.

screenshot 6

Рис. 5. Зразок тестового завдання на екрані 

У тестовому блоці для кожного студента заочної форми навчання

– 25 тестів закритого типу, які треба розв’язати за 35 хвилин.

file 2ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ: кожна правильна відповідь на тестове завдання дорівнює 4 балам. Отже, правильно розв’язавши 25 тестів, Ви одержите 100 балів за системою ECTS, АБО «Відмінно» за національною шкалою. Для складання іспиту необхідно правильно виконати 50 % завдань.

У тестовому блоці для кожного студента денної форми навчання

– 20 тестів закритого типу, що їх необхідно розв’язати за 30 хвилин.

file 2ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ:

1. Якщо семестрове оцінювання передбачає лише виконання тестових онлайн завдань, то кожна правильна відповідь на тестове завдання дорівнює 2 балам. Отож правильно розв’язавши 20 тестів, Ви одержите 40 балів (Підсумкова оцінка за складання іспиту дорівнює сумі балів за два модулі – щонайбільше 60 балів – і за тестовий іспит – 40 балів). 

2. Якщо семестровий контроль має комбіновану форму, то за розв’язання 20 тестів – 20 балів і за синтаксичний розбір складного ускладненого речення (без аналізу предикативних одиниць за схемою простого речення!) – щонайбільше – 20 балів. Отже, сума балів за складання екзамену відповідає шкалі 40 балів.
УВАГА! Якщо хтось із студентів не має достатньої кількості балів із модулів, однаково бере участь в іспиті. Після його складання виконує завдання викладача, який проводив практичні завдання. 
 Студент / студентка, які не пройшли авторизації для тестування складатимуть іспит за розкладом деканату в кінці сесії  («Ліквідація академічної заборгованості»).

КРОК 4.  Розв’язання тестових завдань

Якщо Ви готові до складання тестового іспиту, клікніть на кнопку «Почати» (див. Рис. 4).
УВАГА!

  • Саме з цього моменту почнеться відлік часу для розв’язання тестів.
  • Залишок часу до закінчення тесту відображено на шкалі  «Час» у кінці сторінки.
  • На жаль, розробники ресурсу Joomla Quiz Deluxe не передбачили індикатора обліку розв’язаних тестів. Тому варто написати в стовпчик на аркуші номери тестових завдань (25 або 20) і по факту відзначати виконані.

Тестові завдання з’являтимуться на екрані почергово. Прочитавши формулювання до тесту, уважно обміркуйте кожну з чотирьох запропонованих відповідей. 

Для позначення однієї правильної відповіді, необхідно індикатор миші поставити навпроти неї та натиснути ліву кнопку. У полі навпроти обраної відповіді з’явиться відмітка (червоне кружальце). 

Щоб перейти до наступного питання, потрібно натиснути кнопку «Відповісти».

file 2ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ!

  • Змінити варіант відповіді після фіксації вже не можна. Якщо Ви не впевнені у правильності розв’язання тесту, пропустіть його та розв’яжіть у кінці – не гайте часу! Для цього клікніть на кнопку «Пропустити» 
  • Кожен студент має лише ОДНУ СПРОБУ складання тестового іспиту. Якщо Ви передчасно закриєте вікно, натиснувши кнопку «Вийти», то не зможете вдруге пройти тестування (див. Рис 6).

screenshot 4


 Рис. 6. Повідомлення про неможливість продовження тестування 

КРОК 5.  Успішне завершення тестового іспиту (Рис. 7)

screenshot 7


 Матеріал підготувала
проф. Олена КУЛЬБАБСЬКА
(Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича)

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.