Третій тиждень асистентської практики – залікові навчально-виховні заходи магістрантів середньої освіти

Педагог – це людина, яка плекає дві думки там, де раніше зростала одна (Е. Хоббард)

02.12.2018 3

Третій тиждень асистентської практики магістрантів предметної спеціальності 014.01«Середня освіта (українська мова та література)»,

які проходять практику на кафедрі сучасної української мови  ЧНУ імені Юрія Федьковича – період активної практики

bookmark 1 Актуально! До записника практикантів

checked 1 Під час активної практики (починаючи з третього тижня і до кінця її тривання) магістрант виконує індивідуальні завдання, готує лекції та практичні заняття (1 залікову лекцію та 1 залікове практичне заняття) і проводить їх самостійно.

Зразок оформлення залікової лекції з української мови

ЗАВАНТАЖИТИ PDF 

Зразок оформлення залікового практичного заняття з української мови

ЗАВАНТАЖИТИ PDF 

checked 1 Практикант працює на кафедрі (онлайн / офлайн) не менше 3-х годин навіть у ті робочі дні, коли в нього немає заздалегідь спланованих занять. Цей час він використовує для відвідування занять своїх одногрупників, написання рецензій і відгуків на заняття в рамках взаємовідвідування, ініціює педагогічне та фахове спілкування зі студентами академгрупи, консультації, додаткові заняття, перевірку письмових робіт, роботу в бібліотеці чи методичному кабінеті, бере участь у їхньому обговоренні, працює з документацією кафедри, готує кафедральні заходи тощо.

checked 1 Інша мета активного періоду асистентської практики – ознайомлення з особливостями організації гурткової роботи з актуальних проблем мовознавства / лінгводидактики на кафедрі сучасної української мови.

checked 1  ІНДЗ для магістрантів-практикантів добирають з огляду на актуальність теми у викладанні професійно орієнтованих дисциплін напряму «Педагогіка («Середня освіта») та предметної спеціалізації 014.01. «Середня освіта (українська мова та література)», до того ж беручи до уваги індивідуальне зацікавлення та наукові уподобання. Оскільки магістрант / магістрантка пише кваліфікаційну роботу з методики викладання мовознавчих / літературознавчих курсів у різнотипних навчальних закладах, то під час проходження практики варто провести запланований експеримент, анкетування тощо й описати їхні результати в науковому звіті.

checked 1  Випускники магістратури денної та заочної форм навчання кафедри сучасної української мови активно готуються до інтерактивного методичного колоквіуму 

«Методика формування професійної компетентності майбутніх педагогів-мовників у вимірах сьогодення» 
(Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, філологічний факультет, кафедра сучасної української мови
11–12 жовтня 2021 р.)

Темарій доповідей для магістрантів ІІ-го курсу денної форми навчання

1. Інноваційно-діяльнісний вид самосійної роботи студента як засіб формування його професійної компетентності.
2. Креативний підхід до організації позаавдиторної роботи майбутніх викладачів української мови.
3. Формування особистого лінгвометодичного архіву студента-мовника як професійна технологія навчання.
4. Компетентнісний підхід до формування мовної особистості майбутнього викладача-мовника.
5. Медіатехнології у викладання української мови.

Темарій доповідей для магістрантів ІІ-го курсу заочної форми навчання

5.  Функційно-стилістичний принцип викладання української мови в лінгвометодичній підготовці майбутнього педагога-словесника.
6. Методична креативність майбутніх викладачів-філологів у процесі викладання української мови у вищій школі.
7. Інтерактивні технології в сучасній лінгвометодиці: переваги і ризики.
8. Електроне навчання української мови: реалії та перспективи.
9. Когнітивна методика навчання української мови: теорія і практика реалізації у вищій школі.
10. Проєктні технології навчання української мови в контексті імплементації студентоцентрованої освіти.
11. Дидактичний потенціал проблемно-ситуативних завдань з української мови у фокусі традиційного й дистанційного навчання.
12. Комп’ютерна (електронна) лінгводидактика у викладанні мовознавчих дисциплін для майбутніх педагогів-словесників.

checked 1  Дистанційна робота в Науковій бібліотеці Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича з підготовки лекції та практичних занять, а також над написанням реферату з науково-дослідної роботи.
NOTA BENE! Про онлайн-доступ до інформаційних джерел бібліотеки читайте тут: http://library.chnu.edu.ua/?page=/ua/07services/99remserv

checked 1 Робота з практичними матеріалами освітніх порталів «Освіта.UA», «СвітОсвіт», «Prometheus», «Edera», «UROK-UA», «ІНФОСВІТ», «Педагогічна преса», «Освітня політика», «Знання», «Українська педагогіка» тощо (див.: https://sites.google.com/site/osvitnires/osvita/osvitni-portali)

07.09.2020 2

Ваша сила – віра в себе.
Ваша свобода – відповідальність за власний розвиток.
Ваші здібності – культура самостворення (А. Смоловик)

 Матеріали підготувала
професор кафедри сучасної української мови 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича,
керівник практики
Олена КУЛЬБАБСЬКА

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.

Cподобалась сторінка?

Close

Ви можете поділитись нею з друзями у соціальних мережах або надіслати посилання на неї у месенджери...