Індивідуальний план роботи магістранта з асистентської практики

Для успішного планування потрібна спільна для всіх система цінностей (Фрідріх Август фон Хаєк)

bookmark 1  ОСНОВНІ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ВМІННЯ, ЩО МАЮТЬ БУТИ СФОРМОВАНІ
ПІД ЧАС АСИСТЕНТСЬКОЇ ПРАКТИКИ МАГІСТРАНТІВ

5.1. Конструктивно-планувальні уміння:

checked 1   складання планів занять за відповідними темами з розгорнутим визначенням конкретних цілей, завдань та етапів заняття;

checked 1   вибір і здійснення ефективних прийомів досягнення поставлених цілей на кожному етапі заняття;

checked 1   визначення оптимальних типів вправ та логічної послідовності їх виконання відповідно до етапів оволодіння мовленнєвими навичками та вміннями, з урахуванням труднощів навчального матеріалу і рівня підготовленості студентів;

checked 1   прогнозування і використання навчальних мовленнєвих ситуацій, а також відповідного мовленнєвого матеріалу для сприймання і засвоєння мовних явищ, що вивчають студенти, їх творче застосування в мовленнєвій діяльності;

checked 1   проектування і створення необхідної наочності для проведення занять.

5.2. Комунікативно-навчальні уміння:

checked 1   установлення та підтримка засобами української літературної мови різноманітних мовленнєвих контактів: викладач-група; викладач-студент, студент-студент тощо;

checked 1   адаптування свого мовленнєвого досвіду до рівня вимог програми та можливостей і рівня підготовки студентів;

checked 1   визначення об’єктів контролю мовленнєвої діяльності студентів з урахуванням нормативних вимог до рівня сформованості їх знань, умінь і навичок;

checked 1   подальший розвиток уміння помічати мовленнєві помилки студентів, визначати їх характер і причини і використовувати адекватні способи і прийоми виправлення цих помилок.

5.3. Організаційні уміння:

checked 1   організовувати виконання накресленого плану;

checked 1   забезпечувати мовленнєву діяльність студентів відповідно до задуму заняття;

checked 1   раціонально поєднувати колективні та індивідуальні форми роботи з урахуванням особливостей кожної з них та етапу навчання;

checked 1   оптимально використовувати традиційну та сучасну наочність, новітні інформаційні технології та технології навчання;

checked 1   використовувати різноманітні прийоми активізації мовленнєвої та розумової діяльності студентів залежно від їхніх індивідуальних особливостей;

checked 1   організовувати та проводити позаавдиторні заходи за планом і сценарієм.

5.4. Розвивальні та виховні уміння:

checked 1   реалізовувати освітній, розвивальний та виховний потенціал мовленнєвого матеріалу заняття;

checked 1   формувати і розвивати на лінгвістичному матеріалі інтелектуальну та емоційну сфери особистості студента, його пізнавальні інтереси;

checked 1   розв’язувати засобами мови завдання гуманітарного виховання студентів.

5.5. Дослідницькі уміння:

checked 1   вивчати ставлення студентів до предмета і виявляти рівень сформованості мовленнєвих навичок і умінь студентів за завданням викладача;

checked 1   здійснювати методичний аналіз мовного матеріалу для прогнозування можливих труднощів його засвоєння студентами та добору оптимальних шляхів попередження помилок;

checked 1   проводити спостереження та аналіз відвіданих занять з опорою на схему або цільове завдання;

checked 1   спостерігати, аналізувати та узагальнювати досвід викладачів, студентів-практикантів, засвоюючи ефективні прийоми і форми з подальшим використанням у своїй роботі;

checked 1   працювати з методичною літературою та осмислювати навчальний процес у формі виступу на методичних семінарах, а також удосконалювати свою роботу, використовуючи описані в літературі нові форми, прийоми роботи.


Сформувати професійні уміння можна лише в процесі наполегливої роботи магістрантів, що її забезпечить логічно структурований індивідуальний план, зразок якого подаємо в цьому матеріалі.

bookmark 1 Зразок індивідуального плану роботи з асистентської практики
магістранта спеціальності «Середня освіта (українська мова та література)»

 ЗАВАНТАЖИТИ PDF

Почніть робити те, що потрібно.
Потім робіть те, що можливо.
І раптом ви виявите, що робите неможливе (Св. Франциск Ассізький)

 Матеріали підготувала
професор кафедри сучасної української мови 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича,
керівник практики,
Олена КУЛЬБАБСЬКА

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.

Cподобалась сторінка?

Close

Ви можете поділитись нею з друзями у соціальних мережах або надіслати посилання на неї у месенджери...