Індивідуальне навчання бакалаврів: завдання з навчальної дисципліни «Синтаксис української мови»

Багато чого не зробиш, поки не вивчишся. Але багато треба зробити, щоб навчитись (Конфуцій)

Сучасна українська мова: Синтаксис (частина І)

notepad 2 Обшир теоретико-прикладних завдань для студентів ІІІ курсу

1. Ознайомитися із силабусом навчальної дисципліни (Режим доступу: http://philology.chnu.edu.ua/?page_id=3921).

2. Законспектувати й знати теоретичний матеріал з курсу «Синтаксис української мови» (Режим доступу: https://kulbabska.com/news/dystantsiina-osvita):

checked 1 МОДУЛЬ 1. Загальні питання синтаксису. Синтаксема. Словосполучення

checked 1  МОДУЛЬ 2. Речення як основна одиниця синтаксису.

3. Написати модульні контрольні роботи згідно з графіком деканату.

4. Активно працювати в підгрупі з укладання словникових статей до словника синтаксичних термінів.

5. Знати всі схеми синтаксичного розбору синтаксичних одиниць.

6. У зошиті для самостійної роботи розібрати за схемою  синтаксичного аналізу по 15 різнорангових синтаксичних одиниць:

  • синтаксем;
  • словосполучень (простих, складних і комбінованих);
  • простих речень з різними типами підметів і присудків, а також пощирювачами (об’єктними, означальними, апозитивними, обставинними, детермінантними).

7. Повторити пунктограми: «Розділові знаки в кінці речення»,  «Тире між підметом і присудком».

21.11.2020 13

Сучасна українська мова: Синтаксис (частина ІІІ)

notepad 2 Обшир теоретико-прикладних завдань для студентів ІV курсу

1. Ознайомитися із силабусом навчальної дисципліни (Режим доступу: http://philology.chnu.edu.ua/?page_id=3921).

2. Законспектувати й знати теоретичний матеріал з курсу «Синтаксис української мови» (Режим доступу: https://kulbabska.com/news/dystantsiina-osvita):
checked 1 МОДУЛЬ 1. Складні речення сполучникового типу

checked 1 МОДУЛЬ 2. Складні речення безсполучникового типу. Текст

3. Написати модульні контрольні роботи згідно з графіком деканату.

4. Вчасно виконувати самостійні роботи, рекомендовані викладачами до теоретичних тем курсу.

5. Знати всі схеми синтаксичного розбору синтаксичних одиниць.

6. У зошиті для самостійної роботи розібрати за схемою  синтаксичного аналізу по 15 різнорангових синтаксичних одиниць:

  • складносурядних речень відкритої та закритої структур;;
  • складнопідрядних речень нерозчленованої та розчленованої структур;;
  • складних безсполучникових речень відкритої та закритої структур;;; 
  • складних ускладнених речень з одним , різними видами синтаксичного зв’язку;
  • періоду.

7. Повторити пунктограми: «Розділові знаки в складносурядних реченнях»,  «Розділові знаки в складнопідрядних  реченнях», «Розділові знаки в складних безсполучникових реченнях», «Розділові знаки в складних ускладнених (багатокомпонентних) реченнях», , «Розділові знаки в періоді».

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.

Cподобалась сторінка?

Close

Ви можете поділитись нею з друзями у соціальних мережах або надіслати посилання на неї у месенджери...