Практичний кейс: Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх викладачів-філологів

Розгортати крила замало, треба ще вміти ними користуватися  (Аркадій Теплухін)

Самостійна робота

Тема: Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх викладачів-філологів


folder 14 Інституційний репозитарій 

(електронний архів для тривалого зберігання, накопичення та забезпечення довготривалого та надійного відкритого доступу до результатів наукових досліджень):

1. Бабак С. В. Компетенція та компетентність як ключові поняття педагогіки. Роль педагога у формуванні фахових компетенцій студентів вищих навчальних закладів / С. В. Бабак, К. В. Бабак // Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти. – Київ, 2016. – № 1. – С. 59–68. – Режим доступу: http://reposit.uni-sport.edu.ua/bitstream/handle/787878787/2514/72606-151297-2-PB.pdf?sequence=1&isAllowed=y

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

2. Лейко С. В. Поняття «компетенція» та «компетентність»: теоретичний аналіз / С. В. Лейко // Педагогічний процес: теорія і практика. – 2013.  – Вип. 4. – С. 128–135. -– Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pptp_2013_4_15

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

3. Петренко С. І. Аналіз понять «компетенція» та «компетентність» / С. І. Петренко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології,. –2013. – № 2 (28). – С. 288–295. -– Режим доступу: 
https://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/2939/1/Analiz%20poniat%20%C2%ABkompetentsiia%C2%BB%20ta%20%C2%ABkompetentnist%C2%BB.pdf

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

4. Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Філологія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 869 від 20 червня 2019 року).  – Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/06/25/035-filologiya-bakalavr.pdf

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

 5. Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Філологія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом Міністерства освіти і науки № 871 від 20 червня 2019 року. – Режим доступу:  https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/06/25/035-filologiya-magistr.pdf

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

file 2  Завдання для практичного заняття й самостійної роботи

1. Опрацювати наукові статті [наукові статті 1–3 репозитарію].

2. Опрацювати нормативні документи – затверджені стандарти вищої освіти за спеціальністю 035 «Філологія» [офіційні джерела  4–5 репозитарію].

3. Підготувати короткий опорний конспект із відповідями на питання:

edit 1  Зміст компетентнісного підходу у вищій освіті.

edit 1   Базові поняття компетентнісного підходу в освіті.

edit 1   Компетенція і компетентність: співвідношення термінопонять і критерії їх розмежування.

edit 1   Поняття «компетенція»: підходи до трактування.

edit 1   Термінообшир поняття «компетентність»:

  • структура компетентності (мотиваційний, когнітивний, поведінковий, ціннісно-смисловий та емоційно-вольовий аспекти);
  • класифікація компетентностей (різні погляди науковців-методистів);
  • функції компетентностей (мотиваційно-спонукальна, гностична, діяльнісна, емоційно-вольова).

edit 1   Здобуття необхідних компетенцій – мета професійної підготовки фахівця-філолога:

  • перелік компетенцій бакалавра філології: інтегральні, загальні та спеціальні (фахові, предметні);
  • перелік компетенцій магістра філології: інтегральні, загальні та спеціальні (фахові, предметні).

edit 1   Роль педагога у формуванні фахових компетенцій випускників вищої школи України.

02.12.2018 1

Успішні люди чинять те, що неуспішні не хочуть робити.
Не прагніть, щоб було легше – пристрасно бажайте, щоби було краще (Джим Рон)


Матеріали підготувала
кандидат філологічних наук, асистент кафедри сучасної української мови 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Наталія ШАТІЛОВА

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.