Крок до професії: Алгоритм підготовки до навчального заняття

Добре тому, хто навчився вчитися (Менандр)

Самостійна робота

Тема: Крок до професії: Алгоритм підготовки до навчального заняття


НАВЧАЛЬНИЙ КОНТЕНТ

 32

АЛГОРИТМ РОЗРОБКИ ФРАГМЕНТА ЛЕКЦІЇ 

 • Тип лекції.
 • Відомості про академічну групу (групи), де буде проведено лекцію (номер групи, спеціальність, спеціалізація, освітньо-кваліфікаційний рівень).
 • Назва навчальної дисципліни, назва змістового модуля, кількість годин, відведена на лекцію, практичне заняття і самостійну роботу, відповідно до робочої програми (силабусу) режим доступу: http://philology.chnu.edu.ua/?page_id=3921
 • Тема.
 • Епіграф.
 • Мета лекції.
 • Розгорнутий план.
 • Ключові поняття (5–10 слів).
 • Список рекомендованої літератури (основна, додаткова, лексикографічно-довідкова література та інтернет-ресурси). Nota bene: Навести повну бібліографію джерел із зазначенням відповідних сторінок.
 • Текст фрагмента лекції із залученням інтерактивних технологій викладу.
 • Питання для контролю /самоконтролю знань студентів.

09.10.2019 6

 bookmark 1 NOTA BENE! Після презентації підготовленого фрагмента лекції необхідно подати висновки та
методичні узагальнення у формі самоаналізу:

САМОАНАЛІЗ – характеристика методики викладу фрагмента лекції в аспекті ефективності розв’язання дидактичних завдань:

 

 • Методи і прийоми навчання (назвати і детально прокоментувати кожен із пунктів, обґрунтовуючи свій вибір).
 • Засоби навчання, що сприятимуть якісному викладу змісту лекції.
 • Принципи навчання, застосовані в процесі добору, систематизації й викладу теоретичного матеріалу.
 • Якість, новизна, науковість і проблемність викладу теоретичного матеріалу.
 • Компетенції (загальні та фахові), що їх повинен здобути студент, опанувавши лекційний матеріал.
 • Результати навчання, тобто що студент повинен:
  а) знати,
  б) розуміти,
  в) вміти, опанувавши матеріал лекції (за зразком, наведеним у силабусах дисциплін).

32

АЛГОРИТМ РОЗРОБКИ ФРАГМЕНТА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

 • Тип практичного заняття.
 • Відомості про академічну групу (групи), де буде проведено лекцію (номер групи, спеціальність, спеціалізація, освітньо-кваліфікаційний рівень).
 • Назва навчальної дисципліни, назва змістового модуля, кількість годин, відведена на лекцію, практичне заняття і самостійну роботу, відповідно до робочої програми (силабусу) режим доступу: http://philology.chnu.edu.ua/?page_id=3921
 • Тема.
 • Епіграф (за бажання).
 • Мета практичного заняття (навчальна, розвивальна, виховна, діагностично-корекційна).
 • Розгорнутий план.
 • Ключові поняття (5–10 слів).
 • Список навчально-методичної літератури та лексикографічно-довідкової література.

bookmark 1 NOTA BENE! Навести повну бібліографію джерел із зазначенням відповідних сторінок.

 • Текст фрагмента практичного заняття із залученням інтерактивних технологій проведення.
 • Питання для контролю /самоконтролю знань студентів. 

09.10.2019 8bookmark 1 NOTA BENE! Після презентації підготовленого фрагмента практичного заняття необхідно подати висновки та методичні узагальнення у формі самоаналізу:

САМОАНАЛІЗ – характеристика методики викладу фрагмента лекції в аспекті ефективності розв’язання дидактичних завдань:

 • Методи і прийоми навчання (назвати і детально прокоментувати кожен з пунктів, обґрунтовуючи свій вибір).
 • Засоби навчання, що сприятимуть якісному проведенню практичного заняття.
 • Принципи навчання, застосовані в процесі підготовки практичного заняття.
 • Типи практичних вправ і завдань, якість ілюстративного матеріалу (обґрунтувати доцільність дібраних завдань для реалізації мети практичного заняття).
 • Компетенції (загальні та фахові), що їх повинен набути студент під час практичного заняття.
 • Результати навчання, тобто що студент повинен:
  а) знати,
  б) розуміти,
  в) вміти, опанувавши матеріал практичного заняття.

32

Орієнтовний обсяг модульного контролю
з курсу «Методика викладання української мови у вищій школі»

✍️   Змістовий модуль 1. Методологічні засади підготовки філологів у системі вищої освіти – 30 балів:

1. Таблиця «Історія розвитку методики викладання української мови в ЗВО» – 10 б.

2. Участь у науково-методичному онлайн-дайджесті „Актуальні проблеми викладання української мови у закладах вищої освіти”:

 • підготовка й оформлення друкованих та електронних матеріалів – 10 балів;
 • доповідь на науково-методичному дайджесті, участь в обговоренні – 5 б.;
 • мультимедійна презентація до доповіді – 5 б.

✍️ Змістовий модуль 2. Організація вивчення української мови у вищій школі за кредитно-трансферною технологією – 30 балів:

 1. Розробити конспект фрагмента лекції з обраної теми – 10 балів.

2. Розробити конспект фрагмента практичного заняття з обраної теми – 10 балів.

3. Укласти картку з 10-ма тестовими завданнями з методики викладання української мови для модульного контролю – 10 балів.

09.10.2019 6

 

 bookmark 1 NOTA BENE! ЗРАЗОК ТЕСТОВОГО ЗАВДАННЯ (правильну відповідь виділити червоним кольором):

 

 

1. Назвіть форму організації навчального процесу, яка передбачає створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей магістрантів через індивідуально спрямований розвиток здібностей, науково-дослідну роботу та творчу діяльність.

А) індивідуальна робота;
Б) реферат;
В) план-конспект;
Г) творче завдання.

32

 Матеріали підготувала
кандидат філологічних наук, асистент кафедри сучасної української мови 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Наталія ШАТІЛОВА

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.

Cподобалась сторінка?

Close

Ви можете поділитись нею з друзями у соціальних мережах або надіслати посилання на неї у месенджери...